ÖN SÖZ - Nobel Akademik Yayıncılık

advertisement
ÖN SÖZ
Bu çalışma Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda 2015’de kabul edilen “Bir Uluslararası İlişkiler Miti Olarak Devletlerin Egemen Eşitliği” isimli doktora tezinin kitaplaştırılmış hâlidir. Tezin genel bütünlüğünün bozulmaması amacıyla kitap çalışmasında tezin içeriğine müdahale
edilmemiştir. Metin içerisinde tezde savunulan ve özellikle vurgulanmak istenen kısımlarda tez yerine “çalışma” ifadesi kullanılmıştır.
Doktora tezinin hazırlanması esnasında çalışmanın kapsamının
belirlenmesi ve sınırlandırılması, konunun provokatif yönü nedeniyle akademik bir üslubun korunması, tezin konusu itibariyle
Türkçe literatürde detaylı bir çalışmanın mevcut olmamasının neden olduğu baskı hususlarında önemli zorluklar yaşanmıştır. Bu
zorluklara karşılık danışman hocam Prof. Dr. Hakan
TAŞDEMİR’e eleştirileri ve yönlendirmeleri için çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca çok değerli vakitlerini ayıran, eleştirilerini eksik
etmeyen, üslup ve içerik konusunda yardımlarını esirgemeyen,
hocam Prof. Dr. Mehmet Emin ÇAĞIRAN’a ve tartışmalarımızda
farklı ufukları görmemi sağlayan Doç. Dr. Mehmet Akif OKUR’a
müteşekkirim. Ayrıca savunma esnasındaki eleştirileri ile tezi daha
da güçlü kılan Prof. Dr. Nevin Güngör ERGAN, Prof. Dr. Şenol
DURGUN ve Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK’e de minnettarım. Tez
süresince değerli yardımlarını gördüğüm birçok arkadaşım arasın-
iii
da özellikle Ali Arda YÜCEYILMAZ ve Buğra SARI’ya katkıları
ve tartışmaları vesilesiyle hassaten teşekkür ediyorum. Benim için
yardımları çok kıymetli olmuştur.
Ayrıca Nevzat Argun Bey başta olmak üzere, editörlük, dizgi
ve basım aşamalarında kitaba emeği geçen tüm Nobel Akademik
Yayıncılık çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Asıl teşekkür ise elbette ki aileme. Gerek tez süresince gerekse
hâlihazırda devam eden akademik hayatımda her zaman yanımda
oldular, olmaya devam ediyorlar. Sonsuz sabırları, tebessümleri,
destekleri ve duaları için minnettarım.
Metin Çelik
Ankara, Ekim 2016
iv
Download