TR: Dış Ticaret Rakamları, Temmuz 16

advertisement
31.08.2016 11:01
Orkun GÖDEK
DenizBank
Özel Bankacılık Grubu
Yönetmen
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
[email protected]
+90 212 348 51 60
İSTANBUL
TR: Dış Ticaret Rakamları, Temmuz 16
TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak açıklanan geçici dış ticaret verilerine
göre Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.5 azalarak 9 milyar 855
milyon dolar, ithalat ise yüzde 19.7 azalarak 14 milyar 643 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşti. Söz konusu dönem içerisinde dış ticaret açığı yüzde 32.5 azalarak 4 milyar 788
milyon dolar oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracat aylık bazda yüzde 9, ithalat ise yüzde
9.2 azalış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık veride ihracat aylık bazda yüzde 6.8,
ithalat ise yüzde 8.3 azalış gösterdi.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
31.08.2016 11:01
İhracatın İthalatı Karşılama Oranları
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılının aynı döneminde yüzde 61 ve 2016 yılının Haziran
ayında yüzde 66 seviyelerinde bulunurken, güncel veri döneminde yüzde 67 seviyesinde
gerçekleşti. Verinin 6 aylık ortalaması ise bir önceki ay yüzde 72 seviyesinde bulunurken, veri
döneminde yüzde 72 düzeyinde gerçekleşerek değişim göstermedi.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort.)
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort.)
85%
105%
95%
85%
75%
65%
55%
45%
35%
75%
65%
55%
45%
Kasım 15
Mart 14
Ocak 15
Mayıs 13
Eylül 11
Temmuz 12
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Eylül 01
Temmuz 02
Ocak 00
Kasım 00
Kasım 15
Mart 14
Ocak 15
Mayıs 13
Eylül 11
Temmuz 12
Kasım 10
Mart 09
Ocak 10
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Eylül 01
Temmuz 02
Ocak 00
Kasım 00
35%
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılının
aynı döneminde yüzde 65 ve 2016 yılının Haziran ayında yüzde 67 seviyelerinde bulunurken,
veri döneminde yüzde 68 seviyesinde gerçekleşti. Arındırılmış seriye göre ihracatın ithalatı
karşılama oranının 6 aylık ortalaması yüzde 72 seviyesinde takip edildi.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(M.T. Arınd.)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
2
Kasım 15
Ocak 15
Mart 14
Mayıs 13
Temmuz 12
Eylül 11
Kasım 10
Ocak 10
Mart 09
Mayıs 08
Temmuz 07
Eylül 06
Kasım 05
Mart 04
Ocak 05
Mayıs 03
Temmuz 02
Eylül 01
Ocak 00
Kasım 15
Ocak 15
Mart 14
Mayıs 13
Temmuz 12
Eylül 11
Kasım 10
Ocak 10
Mart 09
Mayıs 08
Eylül 06
Temmuz 07
Kasım 05
Ocak 05
40%
Mart 04
50%
40%
Mayıs 03
60%
50%
Temmuz 02
70%
60%
Eylül 01
80%
70%
Ocak 00
90%
80%
Kasım 00
90%
Kasım 00
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort., M.T. Arınd.)
31.08.2016 11:01
Kıymetli Maden ve Enerji Kalemlerinde Dış Ticaret İstatistikleri
TÜİK kapsamına giren kıymetli maden ihracatı bir önceki ay 1.1 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşirken, güncel veri döneminde 923.7 milyon dolar seviyesinde takip edildi. İthalat ise
355 milyon dolar olarak açıklandı. Böylece net kıymetli maden ihracatı bir önceki ay 477
milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, veri döneminde 569 milyon dolar olarak takip edildi.
Enerji ihracatı güncel veri döneminde 266 milyon dolar, ithalatı ise 2.1 milyar dolar olurken,
net enerji kalemi 1.8 milyar dolar açık verdi. Söz konusu rakam bir önceki ay 2.0 milyar dolar
açık vermişti.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(6 Ay Ort., M.T. Arınd.)
Enerji Dışı Dış Ticaret Dengesi
(12 Ay Kümülatif)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Temmuz 16
Eylül 14
Ağustos 15
Ekim 13
Kasım 12
Ocak 11
Aralık 11
Mart 09
Şubat 10
Nisan 08
Mayıs 07
Ekim 15
Temmuz 16
Ocak 15
Nisan 14
Ekim 12
Temmuz 13
Ocak 12
Nisan 11
Ekim 09
Temmuz 10
Ocak 09
Nisan 08
Ekim 06
Temmuz 07
Ocak 06
Nisan 05
Ekim 03
Temmuz 04
Ocak 03
Nisan 02
Ekim 00
Temmuz 01
Ocak 00
40%
Haziran 06
50%
Temmuz 05
60%
Eylül 03
70%
Ağustos 04
80%
Ekim 02
milyar USD
90%
Dış Ticaret Dengesi
(12 Ay Kümülatif)
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
Kasım 01
100%
Ocak 00
110%
Aralık 00
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(Enerji Dışı , Dış Ticaret, 6 Ay Ort.)
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
En Fazla İhracat/İthalat Yapılan Ülkeler, AB Payı
Temmuz ayı dış ticaret rakamları ile birlikte en fazla ihracat yapılan ülke İngiltere (982 milyon
dolar), ithalat yapılan ülke ise Çin (1.8 milyar dolar) oldu.
Avrupa Birliği’ne ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.7 azalışla 5 milyar 69
milyon dolar, ihracat içerisindeki payı yüzde 51.4 oldu.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
31.08.2016 11:01
Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İhracat/İthalatı İçerisindeki Payı
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.7 olurken, yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki payı 3.1 düzeyinde gerçekleşti. Söz
konusu grubun İthalat içerisindeki payları ise sırasıyla yüzde 83.6 ve yüzde 15.3 oldu.
Düşüncemiz
Dış ticaret rakamlarına bakıldığında ihracatın bir önceki aya göre yüzde 24, ithalatın ise yüzde
25 gerilediği görülmekte. 12 ay kümülatif rakamlarda ihracat bir önceki ay seviyesi olan 142
milyar dolardan 140 milyar dolara, ithalat ise 200 milyar dolardan 197 milyar dolar düzeyine
geriledi. Dış ticaret dengesi aylık bazda 66 milyar dolar açık düzeyinden 48 milyar dolara
gerilerken, 12 ay kümülatif hesaplamada yüzde 4 düşüş ile 56 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşti.
İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran ayının ardından Temmuz ayında da yüzde 70
seviyesinin aşağısında gerçekleşme gösterdi. Enerji kaleminin hesaplama dışı bırakıldığı
yöntemde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki ay seviyesi olan yüzde 74’ten yüzde
76’ya yükselirken, 6 ay ortalaması yüzde 80 olarak takip edildi.
Avrupa Birliği, Türkiye dış ticaret
performansı
açısından
önemini
koruyor. Veri dönemi ihracatın yüzde
51’i, ithalatın ise yüzde 40’ı Bölge ile
gerçekleştirildi. İhracat ve ithalat
kalemlerinde bir önceki aya kıyasla artış
gözlendi.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
31.08.2016 11:01
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği üyeliğinden çıkışı oyladığı referandum sonrasında yeni süreç
ile birlikte üye ve dış ticarete taraf olan üye olmayan ülkelerle yeniden antlaşmalar
imzalaması gündeme gelecek. Birleşik Krallık’a Türkiye’den gerçekleştirilen ihracatın toplam
ihracat içerisindeki payı 2010-2015 yılları arasında ortalama yüzde 6.3, 2015 yılında yüzde
7.4, 2016 yılının ilk 7 aylık dönemi itibarıyla ise yüzde 8.9 seviyesinde gerçekleşmekte. İthalat
payı ise nispeten düşük; ortalamada yüzde 2.5, 2015 yılında yüzde 2.7, 2016 yılı itibarıyla ise
yüzde 2.6 seviyelerinde gerçekleşmekte. İki ülke dış ticaretinde Türkiye fazla veren
konumunda bulunmakta. Bu açıdan gelecek dönem içerisinde Avrupa’nın gerek siyasi
arenasında, gerekse ekonomik gelişmelerinin Türkiye’nin ekonomik performansına
yansımalarının yakından izlenmesi gerekiyor.
Türkiye İhracatı
Birleşik Krallık İhracatı/Türkiye İhracatı
10%
160
9%
140
120
8%
100
Birleşik Krallık İthalatı
milyar USD
milyar USD
Birleşik Krallık İhracatı
180
Türkiye İthalatı
Birleşik Krallık İthalatı/Türkiye İthalatı
300
2.9%
250
200
2.6%
150
80
7%
60
100
40
6%
20
0
5%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2.3%
50
0
2016
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
2.0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
DenizBank Özel Bankacılık Grubu Hesaplamaları/TÜİK
Temmuz ayı dış ticaret rakamlarına göre Rusya Federasyonu, ihracat yapılan ilk 20 ülke
arasında yer almazken -22.sıra/102milyon dolar), politik cephede önemli gelişmelerin
yaşandığı İsrail ise 191 milyon dolar ile 13. sırada yer aldı. Gelecek dönem içerisinde siyasi
ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ile birlikte Rusya Federasyonu’na gerçekleştirilecek ihracatta
artış görülebilir. Gelişmenin yakın vadede oluşmasından ziyade zamana yayılması
beklenebilir.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
5
31.08.2016 11:01
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen
amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve
eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi
haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen
kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan
mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü
bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış
olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut
piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek
derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu
bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda
belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu
para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu,
kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği,
devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler
getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan
ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan
hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer
alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya
çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer
alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte
olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım
ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir.
Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım
riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin
geçmişteki performansları, gelecekteki
performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden
yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur
risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal
metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801
Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
6
Download