Türkçe Yardımcı Kaynaklar Armaoğlu, Fahir, 1986. 20. Yüzyıl Siyasi

advertisement
Türkçe Yardımcı Kaynaklar
Armaoğlu, Fahir, 1986. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
Armaoğlu, Fahir, 1989. Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
Dedeoğlu, Beril, 2003. Uluslararası Güvenlik ve Strateji. İstanbul: Derin.
Kenar, Nesrin ve Serdar Örnek, 2006. ‘Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Tercihleri’,
Değişen Dünyada Uluslararası İlişkiler içinde, İdris Bal (der.), Ankara: Lalezar: 153-208.
Arı, Tayyar, 1997. Uluslararası İlişkiler. İstanbul: Alfa.
Erendil, Muzaffer, 1998. Tarihte Strateji. Ankara: Genelkurmay Basım Evi.
Sönmezoğlu, Faruk (derleyen), Deniz Ülke Arıboğan, Gülden Ayman, Beril Dedeoğlu, 1992.
Uluslararası İlişkiler Sözlüğü. İstanbul: Der Yayınları.
Sönmezoğlu, Faruk, 2000. Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi. İstanbul: Filiz,üçüncü baskı.
Türkçeye Çevrilmiş Yardımcı Kaynaklar
Lee, Stephen J., 2002. Avrupa Tarihinden Kesitler 1789-1980. Çeviren Savaş Aktur. Ankara: Dost.
Hart, Liddell B.H., 2002. Strateji: Dolaylı Tutum. Çeviren Cemal Enginsoy. Ankara: Asam.
Gray, Colin S., 2008. Modern Strateji. Çeviren Handan Öz. İstanbul: Truva.
Waltz, Kenneth ve George H. Quester, 1982. Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi.
Çeviren Ersin Onulduran. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
Nye, Joseph S. Ve David A. Welch, 2010. Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak. Çeviren Renan
Akman. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
Download