özel ege lisesi ege bölgesi okullar arası 16. matematik yarışması 6

advertisement
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
1.
Yandaki çarpma işleminde
3
4. x, y, z  Z ve x.y = 2z + 3 olduğuna göre,
her nokta bir rakamı
7
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
göstermektedir.
X
9
A) (x – y) ifadesi tek sayıdır.
4
abc
04
Buna göre abc üç
B) x ve y çift sayılardır.
basamaklı sayısı
C) x çift, y tek sayıdır.
aşağıdakilerden
D) x ve y tek sayılardır.
hangisidir?
A) 924
B) 786
C) 665
D) 528
5.
2. x doğal sayısı 4 ile bölünebildiğine göre,
x
B)
4
kesrinin ondalık açılımında,
virgülden sonraki 147. basamak kaçtır?
aşağıdakilerden hangisi tek sayı olabilir?
x
A)
2
61
198
A) 0
C) x
2
D) x
B) 3
C) 8
D) 9
3
3. A = {Karesinin birler basamağı kendisine eşit
olan rakamlar}
6. A ve B, E evrensel kümesinin alt
B = {Üçüncü kuvvetinin birler basamağı
kümeleridir.
kendisine eşit olan rakamlar}
s(A) + s(B') = 19
Yukarıda verilen A ve B kümeleri için
s(B) + s(A') = 11
s( A  B) kaçtır?
olduğuna göre, s(E) kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
A) 12
D) 7
1
B) 13
C) 14
D) 15
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
7. m, b, y  N
10.
m.b = 29
1
7 9
  A ise,
’nın A türünden eşiti
36
9 4
aşağıdakilerden hangisidir?
b.y = 15
olduğuna göre, EKOK (m, y) kaçtır?
A) 435
B) 438
C) 442
D) 448
A) 2A + 1
B) A – 2
C) A – 3
D) 3A – 1
11. a, b  Z olmak üzere, |a – 3b| ifadesinin
8. 1
2
1, 9, 4
2
4
4, 36, 16
en küçük değerini alabilmesi için,
5
3
a, b, c
a’nın b türünden eşiti aşağıdakilerden
hangisidir?
Yukarıda verilen işlemlere göre a, b, c
yerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
A) 25, 64, 9
B) 9, 16, 4
C) 25, 9, 64
D) 4, 9, 16
A) –3b
B)
b
3
C) b
D) 3b
12. A ve B, E evrensel kümesinin alt
9. Güneş bir bilet kuyruğunda baştan
n. sırada, sondan (2n – 3). sıradadır.
kümeleridir. s(A') = 9, s(B') = 6 ve
Kuyrukta 26 kişi olduğuna göre, Güneş
s(A  B) = 3 olduğuna göre, s(A  B) en az
baştan kaçıncı kişidir?
kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 11
A) 4
D) 12
2
B) 5
C) 6
D) 7
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
13. Ada, bilyelerini 5’er 5’er, 6’şar 6’şar ve
16. Kenar uzunlukları 30 m ve 40 m olan
7’şer 7’şer saydığında her seferinde iki
levhadan eş ikizkenar dik üçgenler
bilyesi artıyor. Ada’nın bilyelerinin sayısı
kesilecektir.
600 ile 800 arasında olduğuna göre,
En az kaç tane ikizkenar dik üçgen
Ada’nın kaç tane bilyesi vardır?
kesilebilir?
A) 632
B) 636
C) 642
D) 736
A) 12
B) 24
C) 30
D) 36
14. Bir k sayısının rakamlarının sayı
değerlerinin toplamı 34' tür.
Buna göre, k 2 sayısının 9 ile bölümünden
kalan kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 7
D) 9
15. a, b, c sıfırdan farklı doğal sayılardır.
17. x ve y doğal sayılar ve
a
kesrindeki a, b, c sayılarının her biri
b.c
EBOB (x, y) = 28 olduğuna göre,
6 ile bölündüğünde oluşan yeni
kesir,
A) 5
x + y toplamı kaçtır?
a
kesrinin kaç katıdır?
b.c
B) 6
C) 7
x 3
 dir.
y 5
A) 196
D) 8
3
B) 212
C) 220
D) 224
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
18. a, b  Z olmak üzere, |a| = |b| + 1
20. a = 10 12 – 1
eşitliği veriliyor.
b = 1010 + 3
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Yukarıda verilen a ve b sayılarına
kesinlikle doğrudur?
göre, a+b ifadesinin 9 ile bölümünden
kalan kaçtır?
A) a < 0 ise a + b < 0
B) a < b ise a < 0 ve b < 0 olur.
A) 0
B) 1
C) 4
D) 5
C) a > b ise a + b < 0 olur.
D) b < 0 ise a + b > 0
19. E evrensel kümesinin alt kümelerinden ikisi
21. 0,04 <
A ve B kümeleri olmak üzere,
1
< 0,5 koşulunu sağlayan
a2
s(A) = 5
a' nın doğal sayı değerleri toplamı
s(E) = 17
kaçtır?
olduğuna göre, s[ (B – A) U (B'– A) ]
A) 8
kaçtır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 22
4
B) 9
C) 10
D) 11
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI
24. a+b = 18 ve a, b  N
22. Bir kumaş 10 eşit parçaya bölünüyor.
Parçalardan her birinin uzunluğu 8 cm
c+d = 15 ve c, d rakam olduğuna göre,
daha kısa olsaydı, bu kumaş 14 eşit
a + b.c + d ifadesinin alabileceği
parçaya bölünecekti.
en büyük değer kaçtır?
Buna göre, kumaşın boyu kaç cm'dir?
A) 96
23.
A) 280
B) 285
C) 290
D) 300
B) 168
C) 259
D) 270
25. Bir otoparka 25 araba ve 8 motosiklet ya da
a
198
kesri,
kesrine denktir.
b
110
18 araba ve 29 motosiklet koyulabiliyor.
a+b=28 olduğuna göre, a–b ifadesinin
Buna göre otoparkta 1 araba varken,
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
en fazla kaç tane motosiklet koyulabilir?
A) 8
A) 75
B) 10
C) 12
D) 18
B) 78
C) 80
TEST BİTTİ. YANITLARINIZI
KONTROL EDİNİZ.
5
D) 85
ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI
6. SINIF ELEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
1. D
2. B
3. C
4. D
5.C
6.D
7.A
8.A
9.B
10.C
11.D
12.C
13.A
14.B
15.B
16.B
17.D
18.A
19.C
20.C
21.B
22.A
23.A
24.B
25.C
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards