2013 SU VE BİYOÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU 22

advertisement
22 MAYIS ULUSLARARASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜ – 2013
SU VE BİYOÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU
22-23 Mayıs 2013, MARMARİS
Başta orman ekosistemleri ve sulak alanlar olmak üzere ekosistemler insanlar
için temiz suyun mevcudiyetini garantiler ve buna karşılık su tüm ekosistem
hizmetlerinin temelini oluşturur.
2013 yılının BM Genel Kurulu tarafından “Uluslararası Su İşbirliği Yılı” ilan
edilmesini takiben, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında biyolojik
çeşitlilik hakkında kamu bilincinin artırılması amacıyla her yıl 22 Mayıs’ta
kutlanan “Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü”nün 2013 yılı konusu “SU VE
BİYOÇEŞİTLİLİK” olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 2. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumunda “Su ve
Biyolojik Çeşitlilik” konusunun ele alınarak, su-tabiat-insan ilişkisi hakkında
akademik çevreler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasında bilgi ve
deneyim paylaşımının sağlanması ve bu alanda işbirliğinin güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.
Sempozyuma bildirili katılımlar için son katılım tarihi 08 Nisan 2013'dür.
Bildiri özetleri [email protected] e-posta adresine en geç 08 Nisan 2013
tarihine kadar gönderilmelidir.
Download