Adı : No : 10.SINIF 2008/09 Ö.Y. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

advertisement
Adı :
No :
10.SINIF 2008/09 Ö.Y. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI
A.
1234-
AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.
Yüce Allah’ın varlığının delilleri nelerdir ? Bir tanesini yazarak açıklayınız.
Yüce Allah’ın yaratıcılık sıfatının açılımı nedir ? Yani Allah’ın yaratıcılığı denince neler akla gelmelidir ?
İhlas Suresi ve anlamını yazınız.Bu surede anlatılmak istenen konu sizce ne olabilir ? Açıklayınız.
Yüce Yaratıcımızın Rahman ve Rezzak sıfatları gereğince yeryüzünde ve insanda hangi olaylar gerçekleşir ?
B. AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI UYGUN ŞIKKI İŞARETLEYEREK CEVAPLANDIRINIZ .
1-Yüce Allah ile insan arasındaki iletişimde hangi ibadet başta gelir?
a) Namaz
b) Dua
c) Sadaka
d) Oruç
2- “Rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah’tır.Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden
sonra toprağa onunla hayat veririz….” ( Fatır Suresi,9.ayet) Ayetin devamı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) “Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık.”
b) “Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır.”
c) “Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır.” d) “O,yaratan,var eden,şekil veren Allah’tır.”
3- Aşağıdaki eserlerden hangisi Hacı Bektaş Veli’ye aittir ?
a) Müsned
b) Sahihi Buhari
c) Mesnevi
d) Makalat
4- “…Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler,değerli yazıcılar vardır;onlar yapmakta olduklarınızı bilir.” Ayetinde
kastedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Melek
b) Allah
c) Peygamber
d) Amel defteri
5- Peygamberlerin ortak özelliklerinden olan “günahlardan korunmak” anlamının karşılığı olan terim hangisidir ?
a) Fetanet
b) İsmet
c) Sıdk
d) Tebliğ
C.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEKİ BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE TAMAMLAYINIZ.
Yüce Allah canlıları…………………..sıfatı ile var eder ve yaşatır.
“Kim Rabb’i ile konuşmaktan hoşlanırsa ……………………okusun.” ( hadis )
“Bana ………………..dan olmam ve Kuran okumam emredildi.” ( ayet )
Tevbenin üç aşaması şudur : Günah olan fiili terk etmek,………………………………………………………
…………………………….,bir daha o günaha dönmemek.
5- “Bana …………. et,beni anmak için namaz kıl.” ( ayet
6- “Biz insanı en ………….. bir biçimde yarattık.” ( ayet )
7- Hayır ( iyilik ) Allah tarafından,kötülükler de …………… tarafından meydana getirilir.
8- “Ben ………. ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” ( ayet )
9- “Rabb’inize ………………. ve gizlice dua edin.” ( ayet )
10- “Yeryüzünde yürüyen her canlının ………. , yalnızca Allah’ın üzerinedir.”
1234-
C.AŞAĞIDAKİ YARGI İÇEREN CÜMLELERİ DOĞRU YA DA YANLIŞ OLARAK DEĞERLENDİRİNİZ.
( ) Yüce Allah’ın son din olarak İslam’ı seçip göndermiş olmasının ispatı Muhammed (as)’ın varlığıdır.
( ) Rezzak kelimesi yüce Allah’ın ahirette müslümanlara özel rahmetinin sıfatı anlamına gelir.
( ) Yüce Tanrı belli zamanlarda yaratır.Zaman zaman dinlenir.
( ) Yüce Allah Kuran’da yaratılış örnekleri olarak rüzgar,bulut ve yağmuru vermiştir.
( ) İslam Dini’nin şartları İhlas Suresi’nde anlatılmıştır.
( ) Günahkar kula Allah tevbe ilham etmedikçe kul tevbe edemez.
( ) Dua iki çeşittir : Sözlü,yazılı.
( ) Kurban bayramının birinci günü mina vakfesi yapılır.
( ) Allah rızası için Allah’tan kurban kesme emrini ilk defa alan peygamber Hz.Muhammed (as)’dir.
( ) Kurban bayramına bir şekilde hacc bayramı diyebilmek mümkün değildir.
A 20,C 30,B ve D 25’er puandır.Sevgili öğrencilerim hepinize şimdi ve gelecekte Yüce Allah’tan muvaffakiyetler
dilerim.Sizi seviyorum.
Salih KURT
Download