sıyrılan stentin kılavuz tel üzerinde aort kökünde yakalanıp çıkarılışı

advertisement
RCA’da Balonundan Sıyrılan Bir Stentin
Goose-neck Kement İle Çıkarılması Sırasında
Önceden Tamamen Yerleştirilmiş Stentin
İstenmeden Çıkarılması
Dr. Atila İYİSOY
GATA Kardiyoloji AD. Ankara
İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu 2012
OLGU
• 57 yaşında kadın hasta
• Kararsız angina pektoris tanısı ile KAG yapıldı.
• Koroner anjiyografide sağ koroner arterin orta
bölümünde ciddi darlık saptandı.
• RCA’daki bu ciddi darlık için girişim yapılmasına
karar verildi.
3
4
5
6
OLGU
• Goose-neck kement ile stent geri çekilirken, ilk stente
takılmış olan ikinci stent uzadı ve orta kısmından kırıldı.
Stentin kırılan distal yarımı çıkarıldı.
• Stentin proksimal yarımı ilk stent içinde kaldı ve uzayan
kısım aorta içine doğru protrüde oldu.
8
9
10
OLGU
• Birçok denemeden sonra, proksimaldeki diseksiyon bölgesi
floppy tel ile bir kez daha geçildi ve floppy tel distale doğru
ilerletildi. RCA’nın proksimalindeki tıkalı segment ve orta
kesimindeki anlamlı darlık için balon angioplasti planlandı.
Balon anjiyoplastiden sonra RCA’da kan akımı tekrar
sağlandı.
• İlk olarak, diseksiyon bölgesi ve stenotik bölge için iki adet
stent (2.5x23 mm) distale ve orta kesime yerleştirildi.
• Sonrasında, RCA’nın proksimal bölgesinde kalan rezidü
diseksiyon için 2.5x13 mm stent başarılı olarak yerleştirildi.
• İşlem sonrası distal koroner kan akımı TIMI-3 olarak
değerlendirildi.
12
13
14
15
16
SONUÇ
1.
Sıyrılan ve bir yere takılan stenlerin goose-neck
kement
ile
çıkarılması
cerrahi
tedaviye
bir
alternatiftir. Bu işlem için uygun bir yöntem olduğu
gösterilmiştir.
2.
Bu yöntem düşük komplikasyon oranına sahip
olmasına karşın, stent kopması gibi istenmeyen
bazı komplikasyonlara sebep olabilir.
Download