AylıkFonBülteni - TEB Portföy Yönetimi

advertisement
teb.com.tr
444 0 666
AylıkFonBülteni
Ekim 2012, Sayı: 50
I. EKİM AYI GELİŞMELERİ
Fed, ECB ve TCMB’nin verdiği parasal politika desteğine rağmen piyasalar küresel durgunluk endişeleri nedeniyle Ekim ayına
olumsuz bir başlangıç yaptı. Avrupalı liderlerin ECB bünyesinde ortak bir bankacılık denetleme sistemi kurulmasına yönelik
zamanlama konusunda bir anlaşmaya varamaması, Çin ekonomisine ilişkin süregelen endişeler, Euro bölgesi maliye bakanlarının
Yunanistan’daki harcama kesintilerini olumlu bulmalarına rağmen İspanya ve Yunanistan konusunda süregelen belirsizlik, İspanya’ya
ilişkin not indirimi ve IMF’nin küresel büyüme tahmininde yaptığı aşağı yönlü revizyon piyasaların yön bulmasını zorlaştırdı.
Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki zayıflama ve Suriye ile yaşanan gerginlik nedeniyle USD/TL 1,8230’a, sepet ise
2,0830’a yükseldi. Uluslararası Para Fonu (IMF), global finansal istikrarın önündeki risklerin son altı ayda arttığını ve ana
tehdit unsurunun Euro bölgesi borç krizi olduğunu kaydetti. Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’ye
ilişkin olumlu açıklamaları ve yakında ülke kredi notunun gözden geçirileceğini belirtmesinin ardından TL diğer gelişmekte
olan ülkelere göre yeniden değer kazandı. Fitch, değerlendirme sürecinde Türkiye’nin yumuşak inişi başarıp başaramadığına
bakacaklarını ifade ederken, şu ana kadarki belirtilerin iyi olduğunu fakat Türk ekonomisini hala volatil olarak gördüklerini
belirtti. Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyesinin bir kademe altı olan BB+ seviyesinde ve durağan görünümde
bulunduruyor. Fitch geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitif’ten durağan’a indirmişti.
Eylül ayında enflasyon, temelde gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle beklentilere paralel olarak %1 düzeyinde gerçekleşti ve
yıllık bazda %9,2’ye yükseldi. Çekirdek enflasyon, baz etkisi ve düşük hizmet enflasyonuna bağlı olarak düşüş trendini sürdürdü.
TCMB Başkanı Başçı, Tokyo’daki Uluslararası Para Fonu - Dünya Bankası toplantılarında yaptığı konuşmada TCMB’nin fiyat
istikrarını koruyup finansal istikrara katkı yapmak suretiyle büyümeyi desteklediğini söyledi. Yılın son çeyreğinden itibaren
enflasyonun düşmesi ve büyümenin hız kazanmasının beklendiğini belirten Başçı ayrıca, gecelik borç verme faizlerinde yapılan
indirimlerin bankaların ticari kredi faizlerinde ve kredi-mevduat marjlarında kademeli bir düşüşe yol açmaya başladığını ifade etti.
TCMB yılsonu enflasyon tahminini %7,4’e yükseltti. Enflasyon Raporu’nda TCMB, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki
artışları dikkate alarak yılsonu enflasyon tahminini 1,2 yüzde puan artırarak %7,4’e yükseltti. 2013 yılı tahminini %5,1’den
%5,3’e çıkaran TCMB, gıda fiyatları enflasyonunu ise 2012 ve 2013 yılları için %7 seviyesinde öngördüğünü açıkladı.
2013-2015 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Orta Vadeli Program’da (OVP) GSYH
büyümesinin 2012 yılındaki %3,2 seviyesinden, 2013 yılında %4’e yükselmesi bekleniyor. Kamu borç stokunun GSYH’ye
oranındaki düşüş trendinin ise sürmesi öngörülüyor. 2012 yılında bütçe açığının GSYH’ye oranının bütçe hedefinin 0,8 yüzde
puan üzerinde, %2,3 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Son vergi artışlarıyla elde edilen ek gelire rağmen, 2013 yılında
bütçe açığının GSYH’ye oranının %2,2 seviyesinde yatay seyretmesi bekleniyor. Bu da, 2013 yılında tasarruf edilmeyeceğine ve
artması planlanan faiz dışı harcamalar sebebiyle mali politikanın ekonomik büyümeyi destekler nitelikte olacağına işaret ediyor.
II. KASIM AYI BEKLENTİLERİ
TCMB geçtiğimiz ay politika faizi ve faiz koridorunun alt sınırını sabit tutarken, koridorun üst sınırını 50 baz puan indirerek
piyasa yapıcılara borç verme faiz oranını yüzde 9’a çekti. TCMB ayrıca finansal istikrarı desteklemek amacıyla döviz
tutulabilecek zorunlu karşılık dilimlerine ilişkin rezerv opsiyon katsayılarını (ROK) 0,1 puan artırdı. TCMB gerekli görülmesi
halinde önümüzdeki dönemde aynı doğrultuda ölçülü bir adım atılabileceği ifade ederek, faiz koridorunun üst sınırını
indirebileceği yönünde sinyal verdi. Açıklanan veriler, iktisadi faaliyetin yılın son çeyreğinde hızlanmaya başladığını gösterse
de toparlanmadaki yavaşlık sebebiyle TCMB’nin gevşek para politikasını sürdürmesi ve Kasım ayındaki PPK toplantısında faiz
koridorunun üst bandını 50 baz puan daha indirmesi bekleniyor.
Hem merkez bankasının gevşek para politikasını sürdürmesi hem de Türkiye’nin derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım
yapılabilir ülke seviyesine gelme beklentisi hem hisse hem de bonoya olan ilgiyi canlı tutmaya devam ediyor. 6 Kasım’daki
Amerikan seçimleri, 8 Kasım’da açıklanacak olan Fitch’in Türkiye derecelendirmesi, 5 Kasım’da açıklanacak olan enflasyon ve
TCMB para politikası toplantısı piyasanın yönünü tayin etmede önemli faktörler olarak önümüze çıkıyor.
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI
teb.com.tr
444 0 666
AylıkFonBülteni
TEB Grubu Yatırım Fonları
Ekim’12
TEB Kısa Vadeli
Tahvil Bono
TEB Dinamik Likit TEB Değişken
Yatırımlarını kısa vadeli para
piyasası enstrümanlarında
değerlendirmek suretiyle
REPO getirisine yakın bir
getiri hedefleyen yatırımcılar
Yatırımlarını kısa vadeli para
piyasası enstrümanlarında
değerlendirmek suretiyle
Repo getirisine yakın bir
getiri hedefleyen yatırımcılar.
Orta vadeli bono ve
tahvil faizlerindeki getiri
potansiyelinden
yararlanırken, fonun risk
seviyesinin görece düşük
düzeyde olmasını tercih eden
yatırımcılar.
B
B
En Düşük
En Düşük
Yatırımcı Profili
Fon Tipi
Risk Derecesi
KYD OSB
%5
KYD 91
%65
KYD 91
%10
TEB Altın
TEB Karma
TEB Yatırım Hisse
TEB Küçük-Orta
Ölçekli İşletmeler
Hisse
Altın fiyatlarında yükseliş bekleyen
ve bu yükselişten yararlanmak
isteyen, portföyünü çeşitlendirerek
alternatif getiri elde etmeyi
amaçlayan yatırımcılar.
Sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yaparken, hisse senedi
piyasasından da yararlanmak
isteyen yatırımcılar.
IMKB-100 hisse senetleri
piyasasındaki getiriden yararlanmak
isteyen ve IMKB’nin taşıdğı
riskleri tolere edebilen yatırımcılar.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin
hisse senetlerine yatırım yapmak
isteyen ve İMKB’nin taşıdığı
riskleri tolere edebilen yatırımcılar.
A
A
A
Yüksek
En Yüksek
En Yüksek
TEB Platin
TEB Tahvil
TEB Yatırım Tahvil
TEB Varlık Yönetim TEB Yatırım Büyüme
TEB Taktik
Hizmeti Tahvil Bono Amaçlı Değişken
Dokuz aylık bono ve
tahvil faizlerindeki
getiri potansiyelinden
yararlanırken, fonun risk
seviyesinin görece düşük
düzeyde olmasını tercih eden
yatırımcılar.
Hazine bonoları ve devlet
tahvillerinin sunduğu getiri
potansiyelinden TEB Portföy
Yönetimi’nin bilgi birikimi
ve tecrübesiyle faydalanmak
isteyen yatırımcılar.
Uzun vadeli tahvillerdeki
dalgalanmayı tolere edebilecek,
tahvil/bonoların görece yüksek
iç veriminden ve sermaye
kazancı potansiyelinden
faydalanmak isteyen
yatırımcılar.
Uzun vadeli tahvillerdeki
dalgalanmayı tolere edebilecek,
tahvil/bonoların görece yüksek iç
veriminden ve sermaye kazancı
potansiyelinden faydalanmak
isteyen yatırımcılar.
Tahvil ve bonoların getiri
potansiyelinden faydalanırken, bire
bir hisse senedi riski almadan, hisse
senedi piyasasının sunabileceği
fırsatlardan faydalanmak isteyen
yatırımcılar.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Orta Düşük
Orta Düşük
Orta Düşük
Orta Yüksek
Orta Yüksek
Orta Yüksek
Orta Yüksek
Orta Yüksek
Yüksek
KYD OSB
%1
Repo
%5
TEB Yatırım
Değişken
KYD OSB
%1
Repo
KYD 182
%5
%45
Repo
%5
KYD OSB
%1
Repo
%5
KYD OSB
%1
Repo
%5
KYD OSB
%1
Sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yaparken hisse
senedi piyasasının yükseliş
potansiyelinden de faydalanmak
isteyen yatırımcılar.
KYD-OSB
%5
İMKB 30
%15
Repo
%5
İMKB 100
%10
Sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yaparken hisse senedi ve
altın piyasasından da yararlanmak
isteyen yatırımcılar.
Altın
KYD USD %1 KYD EUR
%2
%2
Repo
%10
İMKB 100
%40
İMKB 100
%7
Repo
%5
Repo
%5
Karşılaştırma Ölçütü
Repo
%20
Repo
%15
Repo
%30
KYD 365
%94
KYD REPO
%90
KYD 365
%49
KYD 182
%94
KYD 182
%65
KYD 547
%94
KYD 547
%94
KYD 365
%66
KYD TUM
%85
KYD Altın
Fiyat Endeksi
%100
İMKB 100
%95
KYD TUM
%50
İMKB 100
%95
Fonun Ortalama Vadesi
(Gün)
45
1
232
186
912
708
546
480
567
513
0
0
0
0
2012 Getirisi (%) - Ekim
Sonu İtibarıyla
6.32
5.95
8.09
7.92
10.14
10.84
11.25
8.87
14.07
5.57
1.54
23.46
46.32
25.77
Son 1 Aylık Fon Getirisi (%)
0.40
0.32
0.75
0.68
1.29
1.15
1.13
1.09
1.87
1.15
-3.57
4.13
8.36
3.08
Son 3 Aylık Fon Getirisi (%)
1.31
1.07
1.95
1.91
2.66
2.57
2.45
2.32
3.17
2.46
5.02
5.94
11.07
4.46
11.01
11.95
12.98
10.44
13.81
8.19
-0.10
19.95
35.51
14
Son 1 Yıllık Getiri
7.71
7.22
9.18
8.97
Alış-Satış Saaatleri
16:00-17:15 arası hariç
sürekli**
16:00-17:15 arası hariç
sürekli**
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
1 pay adedi ve katları
İlk alışta 5.000.000 adet, daha
sonra 500.000 adet ve katları
10 pay adedi ve katları
500 pay adedi ve katları
1 pay adedi ve katları
5.000 pay adedi ve katları
1 pay adedi ve katları
1 pay adedi ve katları
25 pay adedi ve katları
50 pay adedi ve katları
1 pay adedi ve katları
Min. İşlem Adedi
Günlük Komisyon Oranı
(yüzbinde)
Fon Stratejisi
25 pay adedi ve katları
1 pay adedi ve katları
500 pay adedi ve katları
6
3
6
7
5
6
6
5
10
5
4.1
10
10
10
Fon; ağırlıklı olarak gecelik
para piyasası enstrümanlarına
yatırım yaparken, likidite ve
faiz risklerini de gözeterek
kısa vadeli hazine bonolarında
(maks.180 gün) kontrollü
pozisyonlar almak suretiyle
yatırımcılara getiri sağlamayı
hedefler. Fonun ortalama
vadesi 90 günü geçemez.
Fon; ağırlıklı olarak gecelik
para piyasası enstrümanlarına
yatırım yaparken, likidite ve
faiz risklerini de gözterek kısa
vadeli hazine bonolarında
kontrollü pozisyonlar almak
suretiyle yatırımcılara getiri
sağlamayı hedefler. Fonun
ortalama vadesi 45 günü
geçemez.
Fon; portföyünün %95’ine
varan oranlarda, likit fonların
yatırım vadesinin dışında
kalan, uzun vadeli tahvillerin
taşıdığı faiz riskini sınırlı
olarak içeren orta vadeli
bono ve tahvillere yatırım
yaparak, kısa vadeli faiz
enstrümanlarından görece iyi
bir getiri sağlamayı hedefler.
Fon, portföyünün %95’ine
varan oranlarda, likit
fonların yatırım vadesinin
dışında kalan, uzun vadeli
tahvillerin taşıdığı faiz
riskini sınırlı olarak içeren
kısa ve orta vadeli bono ve
tahvillere yatırım yaparak,
düşük risk ile kısa vadeli faiz
enstrümanlarından görece iyi
bir getiri sağlamayı hedefler.
Fonun karşılaştırma ölçütü;
TEB Portföy Yönetimi
Varlık Tahsis Komitesi
kararları doğrultusunda piyasa
koşulları dikkate alınarak
aktif olarak değiştirilmekte ve
Fon’da bu stratejiye paralel
olarak yönetilmektedir.
Fon; devlet tahvili-hazine
bonosu getiri eğrisinin en
uzun vadeli kısımlarına
yatırım yapan, portföyünü
ağırlıklı olarak gösterge
tahvillerde ve işlem
hacmi yoğun ihraçlarda
değerlendiren, mevcut
ekonomi ve piyasa
koşullarına göre portföyünde
bulundurduğu sabit getirili
menkul kıymetlerin oranını
ve ortalama vadelerini aktif
olarak belirleyen bir yatırım
stratejisine sahiptir.
Fon; devlet tahvili-hazine
bonosu getiri eğrisinin en uzun
vadeli kısımlarına yatırım yapan,
portföyünü ağırlıklı olarak gösterge
tahvillerde ve işlem hacmi yoğun
ihraçlarda değerlendiren, mevcut
ekonomi ve piyasa koşullarına göre
portföyünde bulundurduğu sabit
getirili menkul kıymetlerin oranını
ve ortalama vadelerini aktif olarak
belirleyen bir yatırım stratejisine
sahiptir.
Fon; portföyünün %80-%85’lik
kısmıyla tahvil ve bono piyasasına
yatırım yapmakta olup %15-20
aralığındaki kısmıyla hisse senedi
ve VOB piyasalarına yatırım
yapmaktadır. Fon; hisse senetleri
tarafında uzun, VOB’da aynı
büyüklükte kısa pozisyon alarak
görece performans farklılığına
dayalı hisse senedi stratejisi
uygulamaktadır. Böylelikle bire
bir hisse senedi riski almadan
korumalı hisse senedi pozisyonu
almaktadır. Farklı vadelerdeki
VOB kontratlarının sunmuş
olduğu arbitraj olanaklarını da
değerlendirir ve elindeki kıymetleri
ödünç vermek sureti ile de faiz
kazancı elde edilir.
Fon; portföyünün ağırlıklı
kısmıyla orta ve uzun vadeli
sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yaparken, portföyünün
%10’una kadar olan kısmıyla hisse
senedi piyasasına yatırım yapma
stratejisine sahiptir.
Fon; hisse senedi, kamu ve
özel sektör borçlanma araçları,
repo-ters repo ve altın ve benzeri
kıymetli madenlere yatırım
yaparak, bu varlık sınıfları
arasındaki getiri farklarından
faydalanma amacını taşır. Bu amaca
ulaşabilmek için, fon portföyündeki
varlıkların dağılımını aktif olarak
değiştirir. Hisse senedi ve vadeli
işlemler piyasalarında kısa vadeli
fiyat hareketlerinden belirli limitler
dahilinde yararlanmayı hedefler.
Fon; ağırlıklı olarak kıymetli
madenlere yatırım yapar. Fiziki
olarak altın alma ve satma
zorunluluğunu ortadan kaldırır ve
saklama riskinden korur. Mevcut
ekonomi ve piyasa koşullarına göre
portföyünde bulundurduğu sabit
getirili menkul kıymetlerin oranını,
kıymetli madenleri ve ortalama
vadelerini aktif olarak belirleyen
bir yatırım stratejisine sahiptir.
Fon, yatırım yaptığı varlıkları
ekonomi ve piyasa koşullarına göre
aktif olarak belirleyen ve varlıkları
dengeli olarak çalışan bir yatırım
stratejisine sahiptir. Hisse senedi
seçiminde, makro analiz sonucu
belirlenen sektörler portföyün
yatırım çerçevesini belirler. Sabit
getirili menkul kıymetler tarafında,
orta vadeye yatırım yaparak
bonoların iç veriminden ve olası
sermaye kazancından faydalanmayı
hedefler.
Fon; başta yüksek yönetişim
standartlarına sahip şirketler
içerisinden piyasa değeri hedef
değerine göre ciddi bir iskonto
arzeden, borç-sermaye oranı
ekonomik konjonktur ile uyumlu,
faaliyet gösterdiği sektör itibariyle
büyüme potansiyeline sahip ve hem
iç hem de uluslararası pazarlarda
rekabet gücü olan hisse senetlerine
yatırım yapmayı tercih eder.
Fon’un yatırım stratejisi, aktif
yönetim tarzı benimseyip, küçük
ve orta ölçekli işletmelerin hisse
senetlerine yatırım yaparak
getiri sağlamaktır. Yatırım
yapılacak hisse senetleri, 3 aylık
dönemler itibariyle; 1,5 milyar
ABD dolarının altında piyasa
değerine sahip ve halka açık
kısmın piyasa değerinin 10 milyon
ABD dolarının üzerinde olduğu
belirlenen şirketler arasından çeşitli
yatırım analizleri kullanılarak
belirlenir.
* B tipi fonlarda T günü 13:15’e kadar verilen alış-satış emirleri ertesi gün (T+1), 13:15 sonrası verilen emirler ise bir sonraki gün (T+2) gerçekleşir. A Tipi fonlarda T günü 13:15’e kadar verilen alış emirleri ertesi gün (T+1), satış emirleri ise bir sonraki gün (T+2) gerçekleşir. 13:15’ten sonra verilen bütün emirlerin gerçekleşme tarihlerine 1 gün eklenir. ** 09:00-13:30 saatleri arasında tüm TEB Şubelerinden işlem yapabilirsiniz. Saat 13:30-16:00 arasında Likit Fon işlemlerini sadece, 444 0 666 TEB Telefon Şubesi, teb.com.tr ve TEB Express’lerden, yapabilirsiniz.
Burada yer alan bilgiler TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak
yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım fonlarının geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır.
Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan TEB Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
Download