B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu

advertisement
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267
Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi
02.08.212 / 16670
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: 24.08.2011 tarih ve
3452 sayılı
yazımız.
Bilindiği üzere, 05.05.2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)'nin Geçici 2 nci maddesinde; "(1) Bu
Tebliğ'in yürürlüğe girmesiyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin olmadığı
yerlerdeki antrepolarda memur görevlendirilmesine son verilmiş olup, bu
kapsamdaki antrepolar bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay
içerisinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine devredilir, aksi takdirde
eşya giriş çıkışına izin verilmez.'' hükmü yer almaktadır.
İlgide kayıtlı yazımızda, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden
antrepo işleticilerinin çeşitli nedenlerle yetkilendirilmiş gümrük müşaviri
ile tespit sözleşmesi yapamadıkları; bu nedenle antrepoya eşya girişi ve
antrepodan eşya çıkışında sıkıntıların yaşandığının anlaşılması üzerine
Bakanlık Makamının 24.08.2011 tarihli Olurları ile; antrepo işleticisinin
antrepodan eşya giriş ve çıkış işlemlerinin memur eliyle yapılmasını talep
etmesi ve Gümrük Müdürlüğünün bulunduğu yerde yetkilendirilmiş
gümrük müşavirinin bulunmaması kaydıyla, bir gümrük müdürlüğünün
denetimi altında bulunan antrepo sayısının, 2 seri Nolu Tebliğin 13 üncü
maddesi gereğince üç yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin (YGM) tespit
sözleşmesi imzalayabileceği 6'sı genel antrepo olmak üzere toplam
18 veya 18'in altında olması halinde, antrepoya eşya giriş ve antrepodan
eşya çıkış işlemlerinde memur görevlendirilmesinin uygun bulunduğu
bildirilmişti.
YGM uygulaması ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde,
antrepolarda YGM istihdam edilmesi uygulamasının gümrük idareleri
bazında büyük oranda hayata geçirildiği ve işlerlik kazandığı; bununla
birlikte, düşük dış ticaret hacmine sahip illerde antrepoların da düşük işlem
hacmiyle çalışması ve bazı illerde de YGM bulunmaması nedenleriyle söz
konusu durumlarla sınırlı olmak üzere bu illerdeki antrepolarda memur
görevlendirilmesi uygulamasının devam etmesinin uygun olacağı
değerlendirilmiştir.
Bu itibarla; Bakanlık Makamının 01.08.2012 tarih ve 2012/73 sayılı
Olurları ile;
1) Bakanlık Makamının 24.08.2011 tarihli Olurlarının yürürlükten
kaldırılması,
2) Antrepo işleticisince talep edilmesi halinde, antrepoya eşya
giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemlerinde memur görevlendirilmesi
uygulamasının;
a) 19.06.2012 tarihli, 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın Yatırım Teşvik Uygulamalarındaki
Bölgelere ilişkin 1 nolu ekinde (ekte yer verilmiştir) 4, 5 ve 6 ncı bölgelerde
sayılan illerde toplam antrepo sayısının 10'u geçmediği haller,
b) Ticari eşya depolanmayan, sadece naklihane eşyası, ev
eşyası ve zati eşyann konulması amacıyla kullanılan antrepolar,
ile sınırlı tutulması uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
B. Serkan YAŞAR
Bakan a.
Daire Başkanı
EK:
1-Tablo Örneği
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
EK-1
EK-1
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER
1. Bölge
Ankara
Antalya
Bursa
Eskişehir
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Muğla
2. Bölge
Adana
Aydın
Bolu
Çanakkale
(Bozcaada
ve
Gökçeada
İlçeleri
Hariç)
Denizli
Edirne
Isparta
Kayseri
Kırklareli
Konya
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
3. Bölge
Balıkesir
Bilecik
Burdur
Gaziantep
4. Bölge
Afyonkarahisar
Amasya
Artvin
Bartın
5. Bölge
Adıyaman
Aksaray
Bayburt
Çankırı
6. Bölge
Ağrı
Ardahan
Batman
Bingöl
Karabük
Karaman
Manisa
Mersin
Samsun
Trabzon
Uşak
Zonguldak
Çorum
Düzce
Elazığ
Erzincan
Hatay
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
Kütahya
Malatya
Nevşehir
Rize
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Kahramanmaraş
Kilis
Niğde
Ordu
Osmaniye
Sinop
Tokat
Tunceli
Yozgat
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van
Bozcaada
ve
Gökçeada
İlçeleri
Sivas
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267
Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi
02.08.212 / 16670
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: 24.08.2011 tarih ve
3452 sayılı
yazımız.
Bilindiği üzere, 05.05.2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)'nin Geçici 2 nci maddesinde; "(1) Bu
Tebliğ'in yürürlüğe girmesiyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin olmadığı
yerlerdeki antrepolarda memur görevlendirilmesine son verilmiş olup, bu
kapsamdaki antrepolar bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay
içerisinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine devredilir, aksi takdirde
eşya giriş çıkışına izin verilmez.'' hükmü yer almaktadır.
İlgide kayıtlı yazımızda, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden
antrepo işleticilerinin çeşitli nedenlerle yetkilendirilmiş gümrük müşaviri
ile tespit sözleşmesi yapamadıkları; bu nedenle antrepoya eşya girişi ve
antrepodan eşya çıkışında sıkıntıların yaşandığının anlaşılması üzerine
Bakanlık Makamının 24.08.2011 tarihli Olurları ile; antrepo işleticisinin
antrepodan eşya giriş ve çıkış işlemlerinin memur eliyle yapılmasını talep
etmesi ve Gümrük Müdürlüğünün bulunduğu yerde yetkilendirilmiş
gümrük müşavirinin bulunmaması kaydıyla, bir gümrük müdürlüğünün
denetimi altında bulunan antrepo sayısının, 2 seri Nolu Tebliğin 13 üncü
maddesi gereğince üç yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin (YGM) tespit
sözleşmesi imzalayabileceği 6'sı genel antrepo olmak üzere toplam
18 veya 18'in altında olması halinde, antrepoya eşya giriş ve antrepodan
eşya çıkış işlemlerinde memur görevlendirilmesinin uygun bulunduğu
bildirilmişti.
YGM uygulaması ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde,
antrepolarda YGM istihdam edilmesi uygulamasının gümrük idareleri
bazında büyük oranda hayata geçirildiği ve işlerlik kazandığı; bununla
birlikte, düşük dış ticaret hacmine sahip illerde antrepoların da düşük işlem
hacmiyle çalışması ve bazı illerde de YGM bulunmaması nedenleriyle söz
konusu durumlarla sınırlı olmak üzere bu illerdeki antrepolarda memur
görevlendirilmesi uygulamasının devam etmesinin uygun olacağı
değerlendirilmiştir.
Bu itibarla; Bakanlık Makamının 01.08.2012 tarih ve 2012/73 sayılı
Olurları ile;
1) Bakanlık Makamının 24.08.2011 tarihli Olurlarının yürürlükten
kaldırılması,
2) Antrepo işleticisince talep edilmesi halinde, antrepoya eşya
giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemlerinde memur görevlendirilmesi
uygulamasının;
a) 19.06.2012 tarihli, 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın Yatırım Teşvik Uygulamalarındaki
Bölgelere ilişkin 1 nolu ekinde (ekte yer verilmiştir) 4, 5 ve 6 ncı bölgelerde
sayılan illerde toplam antrepo sayısının 10'u geçmediği haller,
b) Ticari eşya depolanmayan, sadece naklihane eşyası, ev
eşyası ve zati eşyann konulması amacıyla kullanılan antrepolar,
ile sınırlı tutulması uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
B. Serkan YAŞAR
Bakan a.
Daire Başkanı
EK:
1-Tablo Örneği
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
EK-1
EK-1
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER
1. Bölge
Ankara
Antalya
Bursa
Eskişehir
2. Bölge
Adana
Aydın
Bolu
Çanakkale
(Bozcaada
ve
3. Bölge
Balıkesir
Bilecik
Burdur
Gaziantep
4. Bölge
Afyonkarahisar
Amasya
Artvin
Bartın
5. Bölge
Adıyaman
Aksaray
Bayburt
Çankırı
6. Bölge
Ağrı
Ardahan
Batman
Bingöl
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Muğla
Gökçeada
İlçeleri
Hariç)
Denizli
Edirne
Isparta
Kayseri
Kırklareli
Konya
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
Karabük
Karaman
Manisa
Mersin
Samsun
Trabzon
Uşak
Zonguldak
Çorum
Düzce
Elazığ
Erzincan
Hatay
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
Kütahya
Malatya
Nevşehir
Rize
Sivas
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Kahramanmaraş
Kilis
Niğde
Ordu
Osmaniye
Sinop
Tokat
Tunceli
Yozgat
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van
Bozcaada
ve
Gökçeada
İlçeleri
Download