Gümrükte vurguna tedbir

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Gümrükte vurguna tedbir
Kaçakçılıkla mücadelede tedbirler artırılıyor. Bu kapsamda tüm gümrük girişlerine konulacak X-Ray
cihazları ile araçlar kontrol edilecek. Böylelikle gümrüklü alana gelen araçların ne yük taşıdığı en
başta görülebilecek. Antrepolarda olası usulsüzlüğü önlemek için de tutanakları işletici, görevli
memur ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri imzalayacak.
Türkiye’de geçen yılın son çeyreğinde Mersin Gümrüğü ile ortaya çıkan gümrükteki yolsuzlukların akıl almaz
hilelere yapılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık, Türkiye gümrüklerinde iki farklı
yükteki tırların plakasını değiştirerek hile yapılmasından, antrepolarda kırmızı et ve kanserojen ayakkabıların
çalınarak piyasaya sürülmesine kadar ortaya çıkarılan usulsüzlüklere ilişkin tedbir arttı.
GİRİŞLERE X-RAY CİHAZI
Bakanlık, gümrük kapısından çıktıktan sonra sahada yapılan X-Ray kontrollerini tüm gümrüklerde artık gümrük
girişine konulan X-ray cihazları ile yapma kararı aldı. Böylece gümrük alanına giren aracın daha en başta ne yük
taşıdığı görülecek. Aynı aracın çıkışta da aynı yükle çıktığı belirlenecek. Böylece işlem için bekleyenlerle, işlemi
bitmiş araçlar birbirine karışmayacak.
‘ETKİLİ’ OLMAYACAKTI
Bu arada bakanlık, kırmızı eti antrepoya verdikten sonra antrepoda o ürünün başka bir ürünle değiştirilmesine ve
kırmızı etin iç piyasaya sürülmesine konu olan olayla ilgili işlemlerde etkili olduğunu belirlediği yetkilendirilmiş
gümrük müşavirlerinin yetkilerine de kısıtlama getirmek istedi. Ancak konuya ilişkin yayımlanan Tebliğ, Danıştay
15’inci Dairesince iptal edildi. Tebliğ ile antrepolarda gerçekleştirilen AN6, AN7, AN8, AN9 kodlu tespit raporları ile
antrepolara eşya girişine, antrepolardan eşya çıkışına, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili
kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin hükümler kaldırılacaktı.
Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği, Danıştay 15’inci Dairesi 18 Aralık 2014’te yürütmesini durdurdu.
BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR
Bakanlık bu durum üzerine yeniden bazı düzenlemeler getirdi. Devlet adına yetkilendirilmiş gümrük
müşavirleri (YGM) eliyle yürütülen tespit işlemleri YGM ve gümrük memurları tarafından yapılacak. Antrepoda
tutanak düzenlenmesi gereken tüm işlemlerde işletici, görevli memurlar ve YGM müştereken tutanağı
imzalayacak.
İkiz TIR yöntemli hırsızlık
İkiz TIR’la kaçakçılık konusunu ise yetkililer şöyle anlattı: “Mal Mersin’den alınıyor. Suriye’ye götürüleceği
söyleniyor. Her iki TIR birbirine çok benziyor. Sadece plakaları farklı. Tıpkı sigara gibi muz da riskli ürün
kapsamında yer aldığı için kırmızı hatta giriyor. Muz yüklü ilk TIR X-raydan geçip işi bitiyor. Ancak dışarıda
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
bekleyen TIR’ın plakası sökülüp güvenlik taraması biten TIR’a takılıyor. Böylece, aynı TIR, sanki ikinci TIR’ın
kontrolü yapılıyormuş gibi, yeniden X-raya giriyor. Görüntü ve ağırlık denetiminden geçiyor. Diğer TIR’da çimento
çıkıyor. Amaç çimento yüklü TIR’ı muz yüklüymüş gibi gösterip sınırdan geçirmek. Çünkü muzlar Türkiye’de
satılacak. Bu yöntemle, muzu içeride vergisiz, çimentoyu da Suriye’de satacak.”
Danıştay’ın durdurduğu raporlar
AN6 TESPİT RAPORU: Özel antrepolara eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona
erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının
tespiti ile rapora bağlanması.
AN7 TESPİT RAPORU: Genel ve özel antrepolarda 6’şar aylık dönemler itibariyle fiziki sayım yapılarak giriş ve
çıkış işlemleri gerçekleştirilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri ve stok kayıtlarının uygun olup olmadığının
tespit edilerek rapora bağlanması.
AN8 TESPİT RAPORU: Genel antrepolara eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona
erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının
tespit edilerek rapora bağlanması.
AN9 TESPİT RAPORU NEDİR: Antrepodaki eşyanın antrepo içerisinde veya dışında Gümrük Yönetmeliği EK63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulması işleminin ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususlarının tespit edilerek rapora bağlanması.
Cahit SARAÇOĞLU – YENİ ŞAFAK
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download