Bakandan 7 yıllık yolsuzluk itirafı

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Bakandan 7 yıllık yolsuzluk itirafı
Gümrüklerde yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemini
kaldıran Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli,
operasyonun nedenini şok ifadelerle savundu.
Erdoğan Süzer
Gümrük Bakanı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin ücretlerini, denetledikleri
antrepolardan aldıklarını, bu yüzden de antrepoların istediği gibi denetim yaparak
usulsüzlüğe neden olduklarını itiraf etti
Gümrüklerde yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemini kaldıran Gümrük ve Ticaret
Bakanı Nurettin Canikli, operasyonun nedenini şok ifadelerle savundu. Bakan Canikli,
7 yıldır gümrüklerde iş yapan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin (YGM)
denetledikleri antrepolara bağımlı çalıştıkları, bu nedenle objektif denetim
yapamadıkları itirafında bulundu. Canikli, gümrüklerdeki çok sayıda usulsüzlüğe
gerekçe olarak da YGM’leri gösterdi.
OBJEKTİF DENETİM OLMUYOR
Gümrük Bakanlığı, 2008 yılında çıkardığı yönetmelikle yıllık yaklaşık 150 milyar
dolarlık ithalatın gerçekleştirildiği antrepoların denetimini YGM’lere devretti. Aradan
geçen 7 yıl boyunca YGM sistemine yönelik herhangi bir eleştiri yöneltmeyen
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Bakanlık, bir anda YGM’leri kapatıp, gümrüklerdeki yolsuzluk ve usulsüzlüğün
kaynağı olarak sundu. Bakan Canikli, CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in yazılı
soru önergesine verdiği yanıtta, YGM sisteminin baştan beri objektif denetim
yapmaya uygun olmadığı itirafında bulunurken, şu açıklamayı yaptı:
“Yetkili gümrük müşavirleriyle antrepo işleticileri arasındaki ilişki hizmet alım
sözleşmesi çerçevesinde yürütülmektedir. Antrepo işleticilerinin kendi yöneticilerinin
kendi yönlendirmeleri doğrultusunda görevini yapmayan YGM’lerle sözleşme
yenileme ve iş akdini feshetme imkanı bulunması YGM’lerin görev ve
sorumluluklarını yerine getirirken tam olarak objektif davranmasına engel teşkil
edebilmektedir”
ZEHİRLİ AYAKKABI İTHALİNDEN SUÇLADI
Canikli, YGM’lerin açtığı dava nedeniyle Danıştay 15’inci Daire’ye gönderdiği yazıda
da YGM’lerin sorumlu olduğu antrepolara yönelik yakın zamanda yaptıkları
denetimler sonucunda da çeşitli usulsüzlüklerle ilgili toplumda infial uyandıran
sonuçlara ulaştıkları bilgisini verdi. Mahkemeye gönderilen Bakanlık yazısında, et
kaçakçılığı ve sağlığa zararlı ayakkabı ithalatı başta olmak üzere kamuya yansıyan
bir dizi ithalat usulsüzlüğünün YGM’lerden kaynaklandığı iddiasında bulunuldu.
Memur yemek parasını alır ve denetler
NURETTİN Canikli, antrepoları denetleyecek yeterli sayıda gümrük memuru
olmaması nedeniyle YGM sistemine geçildiğini, memur açığı kapatıldığı için bugün
itibariyle YGM sistemine gerek kalmadığını da açıkladı. Canikli, antrepocuların
memurlara yemek bedeli adı altında rüşvet verip denetimi aksatma riskine ilişkin
önergedeki soru için şunları söyledi:“Antrepo işleticilerinin, antrepolarda
görevlendirilen memurların zorunlu ulaşım ve yemek giderlerini karşılamak dışında
yapmış olduğu herhangi bir ödeme bulunmadığı için sözleşme kapsamında
YGM’lerce hizmet sunumunda oluşabilen objektif denetim sorunu memurlarda ortaya
çıkmamaktadır.”
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download