Sayın İlgili, Sağlık Bakanlığı Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti

advertisement
Sayın İlgili,
Sağlık Bakanlığı Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunumu hakkında politika ve planlar üretmek, bu
hizmetleri sunulmasında standartları belirlemek, hizmet sunum süreçlerini izlemek ve denetlemekle
ilgili görevini Anayasa’dan almaktadır.
Bu görevlerini yerine getirirken 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gibi çok sayıda Kanun, KHK
ve yönetmeliklere uygun olarak hareket etmektedir.
Sağlık Bakanlığı ilk kurulduğu günden başlamak üzere teknolojinin sunduğu vasıtalarla (telgraf, klasik
posta, telefon, faks vb) veri/bilgi toplamıştır. Günümüzde ise bilgi ve iletişim teknolojilerinden
faydalanılarak veri/bilgi toplamaya devam edilmektedir. Bu veri/bilgilerin toplanmasındaki amaç
Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluklarının gerçek bilgiye dayanarak yerine getirmek, hizmet sunum
süreçlerini bu bilgilere göre koordine etmek ve vatandaşlarımıza hızlı, doğru, kaliteli, etkin ve etkili bir
hizmet sunmak, hepsinden çok daha önemlisi her bir vatandaşımızın hayatı boyunca sağlığı ile ilgili
tüm bilgileri tek bir elektronik sağlık dosyasında birleştirerek kendisinin kullanım ve yönetimine
açmaktır. Bunun için 2005 yılından beri Aile Hekimliği bilgi sistemi üzerinden, 2009 yılından beri
Sağlık.Net üzerinden zaten veri toplanmaktadır.
Dolayısıyla Bakanlık veri toplama yetkisini 2011 yılında yayımlanmış 663 sayılı KHK’nın 47.
maddesinden değil 1987 yılında yayımlanmış 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’ndan
almaktadır. Bu husus, önemine binaen kanunun ilk maddelerinin yer aldığı “Temel Esaslar”
bölümünde ele alınmış ve 3/f) maddesinde “Herkesin sağlık durumunu takip edebilmek için gerekli
kayıt ve bildirim sistemi kurulur.” denilmiştir.
Sonuç olarak sistemler aynı şekilde çalıştırılmaya devam edecektir. Usul ve Esaslar hakkında
yönetmelik taslağı hazırdır. Yayımlandığında süreç daha netlik kazanmış olacaktır.
Bilginize,
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards