Kurs Programının Adı GERİATRİ

advertisement
Kurs
Programının
Adı
Kurs
Programının
İçeriği
Kurs
Programının
Amacı
Kurs
Programının
Hedefleri
Kurs
Programının
Süresi
Eğitim
Yöntemleri
Hedef Kitle
Verilecek
Belge
Kurs
Eğiticileri ve
Kısa
Özgeçmişleri
GERİATRİ/GERONTOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KURSU
Dünya’da ve Türkiye’de yaşlı bakım gereksinimi, gerontoloji hemşireliği ve
gerontoloji hemşireliği eğitimi
• Yaşlı bireylerde sağlığı korunma ve geliştirmede temel yaklaşımlar
*Sağlıklı yaşlılık ve sağlıklı yaşlanma
*Yaşlı bireyin sağlığının geliştirilmesi
*Erken tanı ve tarama çalışmaları
• Geriatrik değerlendirme
• Yaşlı bireylerde kronik hastalık yönetiminde temel yaklaşımlar
• Diyabet ve hemşirelik bakımı
• Kalp damar hastalıkları ve hemşirelik bakımı
• Artritler, osteoporoz ve hemşirelik bakımı
• Yaşlılarda yaşam kalitesi ve etkileyen faktörler
• Yaşlılarda ruhsal sorunlar ve hemşirelik bakımı
Yaşlı birey/ yaşlı hasta bakımında hemşireleri güçlendirmek ve geriatri ve
gerontoloji hemşireliği konusunda bilgilendirmek.
•
Yaşlı bireylerin/yaşlı hastaların; hastalıklardan korunması, sağlığının geliştirilmesi
ve hastalık halinde tedavi, bakım ve rehabilitasyonu konusun bilgilendirmek ve
farkındalık geliştirmektir.
09.00-16.30
Takrir, soru cevap, vaka sunumları ve slayt sunusu
Hemşire ve hemşirelik öğrencileri (lisans, yüksek lisans, doktora)
Katılım belgesi
Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU
1991 yılında lisans, 1996 yılında yükseklisans ve 2012 yılında ise doçenlik
unvanını aldı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Geriatri Hemşireliği Derneği
Başkanıdır.
İlgi Alanları: Onkoloji Hemşireliği, Geriatrik Onkoloji, Geriatri Hemşireliği
Doç. Dr. Naile BİLGİLİ
1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun
olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini de Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2010
yılında Doçent unvanını almıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Başkanı ve Dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
İlgi alanları Geriatri Hemşireliği ve Hemşirelikte Araştırma konuları olup, klinikte
çalışan ve akademik hayata yeni başlayan hemşirelere yönelik “Hemşirelikte
Araştırma Kursları” düzenlemektedir.
Doç. Dr. Yeter KITIŞ
Lisans öğrenimini Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekulu’nda tamamlamıştır.
Yükseklisans öğrenimini Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı
Hemşireliği Anabilim Dalında, doktora öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında
tamamlamıştır.
Kontenjan
Kurs Ücreti
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğretim
görevlisi olarak çalışmış, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokuluna öğretim üyesi olarak atanmıştır.
Araştırma ilgi alanları bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, sağlığın
geliştirilmesi, sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesinde sağlık eğitimi ve
danışmanlık ve evde bakımdır.
Yrd. Doç. Dr. Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ
2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun
olmuştur. 2009 yılında yüksek lisans, 2013 yılında doktora eğitimini İç
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda tamamlamış, 2014 yılında Yardımcı
Doçent unvanı almıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında görev yapmaktadır.
Doç. Dr. Ebru Akgün ÇITAK
1999 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek
Okulu’ndan mezun olmuş, yüksek lisansını ve doktorasını psikiyatri hemşireliği
alanlarında tamamlamıştır. İlgi alanları yaşlılık, iletişim ve koruyucu ruh sağlığı
olup bu alanlarda yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri vardır. Geriatri
Hemşireliği Derneği’nin kurucu üyesi olup, yönetim kurulunda sekreter olarak
görev yapmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Birgül ÖZKAN
1999 Hacettepe Hemşirelik Yüksek Okulu’nda lisansını, 2004 yılında Yüksek
lisans ve 2011 yılında da Erciyes Üniversitesinden Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği alanında doktorasını tamamlamıştır.
Kendisi halen AYBÜ SBF Hemşirelik bölüm başkanı ve GERHEMDER Yönetim
kurulu Üyesidir.
İlgili alanları: Ruh sağlığını koruma ve Geliştirme, psikonkoloji hemşireliği,
geropsikiyatri.
Uzm. Hemşire Münevver ÖZCAN
1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun
olmuştur. 2000-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde çalışmış olup 2007 yılından itibaren
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Geriatri Ünitesi’nde çalışmaktadır. 2012
yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları
Hemşireliği Programından bilim uzmanlığını almıştır. 2012 yılında İç Hastalıkları
Hemşireliği Programında doktora eğitimine başlamış olup, doktora eğitimine
devam etmektedir.
20 kişi (Kurs katılım sayısı 15 kişiye ulaşmadığı takdirde kurs iptal edilecektir.)
150 TL
Download