Nermin Sözüak - Kanser Daire Başkanlığı

advertisement
Teşhis Merkezleri
İşleyişinde
Karşılaşılan
Sorunlar
Nermin SÖZÜAK
Kanser Daire Başkanlığı
[email protected]
0 312 565 60 32
Teşhis Merkezi İşleyiş Algoritması
BİRİNCİ BASAMAKTAN KANSER TARAMASI SONUCU SEVK EDİLEN
(+) ŞÜPHELİ HASTALAR
STANDARTLARA GÖRE BELİRLENMİŞ TEŞHİS MERKEZLERİ
TEŞHİS MERKEZİNDE, HASTA RANDEVU VE TAKİP İŞLEMLERİ İÇİN
GÖREVLENDİRİLEN TIBBİ SEKRETER
GENEL SEKRETERLİK İLE KANSER ŞUBESİNİN 3 AYDA BİR TOPLANTI
YAPMASI
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Kanser Şubesi
• Yönlendirilen kişiye yeterince bilgi verilmemesi,
• Teşhis merkezi ya da görevli sekreter değişikliği
gibi güncel bilgilere vakıf olunamaması,
• Tarama yapan birimlere konu hakkında detaylı
bilgi ve eğitim verilmesi ile ilgili yaşanan
aksaklıklar,
• Yönlendirilen hastaların merkezlerde birinci
basamaktan gelip gelmediğini, anlaşılması için
standart geliştirilememesi.
3
Genel Sekreterlik
(Koordinatörler)
• Kanser Şube Müdürlerinin teşhis merkezi ya da
görevli sekreter değişikliği konusunda
yeterince hızlı bilgilendirilememesi,
• İşleyiş açısından her ilde farklı dinamiklerin
olması,
• Personel sirkülasyonunun fazla olması ile ilgili
yaşanan sorunlar,
• Teşhis merkezinde teknik altyapı, personel ve
eğitim ile ilgili sıkıntıları olan yerlerin teşhis
merkezi olarak belirlenmesi.
4
Genel Sekreterlikler
(Teşhis Merkezi -1)
• Sekreterin sık sık değişmesi, kolay ulaşılabilir
olmaması ya da bu işe özel çalışmaması,
• Gönderilen verilerin tutarsız olması ve
hepsinin birinci basamaktan sevk edilen
hastalardan oluşmaması,
• Gerekli olan verilerin Hastane Bilgi Yönetim
Sistemine (HBYS) girilmemesi,
• Gelen hastalarla ilgili verilen düzenli kayıt
altına alınmaması.
5
Genel Sekreterlikler
(Teşhis Merkezi - 2)
• Bilgi işlem yetkileri kısıtlı sekreterin veri
değerlendirmesi yapamaması,
• Merkezdeki belirlenen hekimlerin algoritmaya
uygun hareket etmemesi,
• HBYS yazılım firmasının veriler ile ilgili kolaylık
sağlamaması.
6
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Halk Sağlığı Müdürlüğünün tüm güncel
değişiklikleri sahaya tam ve zamanında
duyurabilmesi,
• Altyapı eksiklikleri ve personel eğitimi gibi
konuların tespitinin zamanında yapılarak çözüm
yollarına başvurma,
• HBYS firması ve bilgi işlem desteği alınarak gerekli
veri analizine uygun çalışma yapılabilmesi.
7
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Merkezlerdeki görevli sekretere gerekli eğitimin
verilmesi ve konumun ulaşılabilir olması,
• 3 ayda bir gerçekleşecek toplantılarda tüm
konuların istişare edilmesi,
• Kanser Daire Başkanlığından her türlü konuda
destek alınması.
8
BAŞARI
Zamanında Veri
Doğru Veri
Kaliteli Hizmet
İşbirlikçi Çalışma
TEŞEKKÜRLER….
10
Download