damar içi kateter enfeksiyonlarının önlenmesi talimatı

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
ENF.TL.22
DAMAR İÇİ KATETER ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ
TALİMATI
Yayın Tarihi
27.05.2013
Revizyon Tarihi
21.10.2013
Revizyon Tarihi
01
Sayfa Sayısı
1/2
1.0 AMAÇ:
Damar içi kateter kullanımına bağlı kan dolaşımı enfeksiyonlarının gelişimini önlemek
2.0 KAPSAM:
Damar içi kateter takan, damar içi kateteri olan hastaya sağlık hizmeti sunan tüm personeli kapsar.
3.0 SORUMLULAR:
EKK, tüm yataklı servis doktor ve hemşireler
4.0 FAALİYET AKIŞI:
4.1 Damar içi kateterler sıvı replasmanı, parenteral beslenme, kan ve kan ürünlerinin tranfüzyonu ilaç
uygulamaları ve hemodinamik izlem amacı ile santral veya periferik damarlara yerleştirilen keteterlerdir.
4.2 Dik giriş bölgesi her gün kontrol edilir. Kateter giriş yerinde duyarlılık saptanması, gösterilebilen bir enfeksiyon
bulunmaksızın ateşin çıkması veya lokal enfeksiyonu ya da kan dolaşımı enfeksiyonunu düşündüren bulguların
saptanması durumunda kateter giriş yeri incelenir.
4.3 Kateteri takan kişi, kateterin takıldığı gün, pansuman değiştirme tarihleri kayıt altına alınır.
4.4 Herhangi bir lokal ya da sistemik enfeksiyon bulgusu olmayan hastalarda, çekilen kateterin ucundan rutin ültür
gönderilmez.
4.5 Dik giriş bölgesinin palpasyonu öncesinde ve sonrasında kateter takılmasında ve değiştirilmesinden önce ve
sonra el hijyeni sağlanır.
4.6 Dik takılması ve bakımı sırasında aseptik teknik uygulanır.
4.7 Periferik DİK’leri takarken steril olmayan temiz eldiven giyilir.İlgili hemşirelik protokolüne uygun olarak damar
yolu açılır.
4.8 Kateter takılmadan önce giriş yerine sürülen antiseptik solüsyon cilt üzerinde hava ile temas ederek kuruması
beklenir.
4.9 Kateter giriş yerinin örtülmesi için steril gazlı bez veya steril şeffaf örtüler kullanılır. Steril gazlı bezle yapılan
pansumanlar 48 saatte bir, şeffaf örtü kullanılan pansumanlar haftada bir değiştirilir.
4.10 DİK’ler su ile temas ettirilmez hasta duş almadan önce kateter, bağlantı cihazları ve kateter giriş yeri su
geçirmez bir örtü ile kapatılır.
4.11 DİK’lerin takılacağı bölge seçilirken hem enfeksiyon hemde mekanik komplikasyon gelişme riski dikkate alınır.
4.12 Aseptik kurallara uyularak takıldığı konusunda şüphe duyulan tüm DİK’ler mümkün olan en kısa zamanda
değiştirilir.
4.13 Sürekli infüzyon için kullanılan setler ve her türlü bağlantısı enfeksiyon şüphesi olmadığı sürece değiştirilmez.
4.14 Sadece dextroz ve amino asit içeren solüsyon veriliyorsa; 72-96 saatte bir,
-
Propofol infüzyonu için kullanılan setler 6-12 saatte bir
4.15 Lipid içeren solüsyonların infüzyonu 24 saat içinde tamamlanır.
4.16 Sadece lipid içeren solüsyonların infüzyonu 12 saat içinde tamamlanır.
4.17 Kan ve kan ürünlerinin infüzyonu 4 saat içinde tamamlanır.
4.18 Her parenteral solüsyon açılmadan önce kullanım tarihi ve görüntü kontrolü yapılır.
4.19 Parenteral ilaçlar veya katkı maddeleri için mümkün olduğunca tek dozluk ampul veya flakonlar tercih edilir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
ENF.TL.22
DAMAR İÇİ KATETER ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ
TALİMATI
Yayın Tarihi
27.05.2013
Revizyon Tarihi
21.10.2013
Revizyon Tarihi
01
Sayfa Sayısı
1/2
4.20 Tek dozluk ampul veya flakonlar içinde kalan solüsyonlar daha sonra kullanılmak üzere birbirine eklenerek
saklanmaz.
4.21 Erişkinlerde periferik kateterler üst extremite venlerine takılır. Alt extremiteye takılan kateter en kısa sürede
çıkarılıp üst extremiteye takılır.
4.22 Çocuk hastalarda periferik kateterin takılması için el, ayak sırtı veya saçlı deri kullanılır. Enfeksiyon riski
nedeniyle periyodik olarak değiştirilmez.
5.0 REFERANS DÖKÜMANLAR:
Hastane Enfeksiyonları Yayınları
ENF.PL.01 Enfeksiyon Kontrol Programı
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards