PowerPoint Sunusu

advertisement
CYBERKNIFE® CİHAZINDA X-SIGHT
LUNG YÖNTEMİYLE
AKCİĞER CA TEDAVİSİ
GÜLFER KARAKURT
ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ
 CyberKnife® (Sunnyvale Accuray) cihazı bilgisayar kontrollü
robotik kola bağlı doğrusal hızlandırıcı kullanarak normal dokuyu
en iyi koruyacak şekilde farklı doğrultulardan ışın vererek tümör
tedavisi yapabilen bir stereotaktik radyocerrahi cihazıdır.


 CyberKnife® cihazında akciğer tümörlerinin tedavisinde
X-Sight Lung, Fiducial, Synchrony ve X-Sight Spine tümör
takip yöntemleri kullanılmaktadır.
 Tümörün bulunduğu yere,tümörün büyüklüğüne ve tümörün
solunumla hareket edip etmediğine göre, bu tümör takip
yöntemlerinden biri tercih edilir.

 X-Sight Lung takip tekniği; Hasta hizalanmasını gerçekleştirmek için
X-sight spine ve tedavi sırasında tümörün hasta solunum biçimlerine
bağlı hareketlerin izlenmesinde synchrony takip tekniği ile birlikte
kullanılır.

 X-Sight Lung tümör takip yönteminin diğer takip
yöntemlerinden en belirgin farkı tümörün koordinatını
vertebraya göre bulduktan sonra tümörün orada olup
olmadığını kontrol etmesidir. Herhangi bir marker(fiducial)
yerleştrilmesine gerek kalmaz.
 X-Sight Lung tümör takip yöntemi; vertebradan uzak, nefes
takibi gerektiren, alınan X-ışını görüntülerinde vertebra
tarafından görüntüsü engellenmeyen, her yöndeki çapı 1.5
cm’den büyük periferik tümörlerde tercih edilir.
BT ÇEKİM AŞAMASI

 İyi bir tedavinin ilk aşamasının doğru bir bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi
olduğundan kliniğimizde X-Sight Lung için senkron yeleği giydirilen
hastaya tümörün bulunduğu yere göre farklı kol pozisyonları uygulanır ve
immobilizasyon aletleri kullanılır.
 Tercihen tüm vücut için sabitleyici yatak yapılarak bilgisayarlı tomografi
(BT) çekim parametreleri ile uygun görüntüler alınır.Mümkünse hastaya BT
çekimi boyunca nefes verdikten sonra nefesini tutması söylenir.



 Bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri hastanın MR,PET görüntüleri
ile birleştirilerek (füzyon) tümör ve kritik organ konturları çizilir.
 Planlama aşamasına geçilince tümöre en yakın vertebradan
yararlanarak bu vertebraya hasta merkezi oluşturulur (align center).
Oluşturulan Digital Reconstructed Radiography (DRR) görüntülerinde
tümörün yeri görüldükten sonra, plan tamamlanır ve tedavi
aşamasına geçilir.
 Set-up aşamasında bilgisayarlı tomografi (BT) çekim pozisyonunun
aynısı oluşturulur. Cihazın solunum takibi yapabilmesi için senkron
yeleğine ledler yerleştirilir.


 X-Sight Lung takip tekniği ile tedavi, bir hizalama prosedürü
ile başlar.
 Bu hizalamalar vertebralardan yararlanılarak X-Sight Spine
takip tekniği ile yapılır.
 Hizalama işlemi tamamlandıktan sonra X-Sight Lung takip
tekniği ile tedavi yatağını,tedavi merkez noktasına taşır.

 Alınan yeni görüntülerle hem gözle hem de algoritma parametreleri
yardımı ile doğru yere gelene kadar 6B robotik masa yardımı ile
düzeltmeler otamatik yapılır.
 Cyberknife cihazı tümörü milimetrelerle ölçülen hata sınırları ile
ışınlamaya programlandığı için bu hedeflerden sapma olursa otomatik
olarak durur.

 X-Sight Lung takip tekniğinde hastanın konumu ve
yatak rotasyon ayarları değiştirilemez.Bu eylemlerden
herhangi birini gerçekleştirmek istenirse X-Sight Spine
tekniğine dönerek tekrar hizalama yapılmalıdır.




 Doğru konuma gelindikten sonra solunum takibi için görüntü
eşliğinde senkroni model oluşturulur. Uygun senkron modeli
oluşturulduktan sonra tedaviye başlanır.
 Tedavi boyunca senkron modelinin sürekliliği sağlanır ve
belirli aralıklarla alınan görüntülerle konumun doğruluğu
kontrol edilir.


 CyberKnife®(Sunnyvale Accuray) cihazında X-Sight Lung
yöntemiyle yapılan akciğer ca tedavileri BT çekiminden tedavi
sonuna kadar her aşaması yüksek hassasiyet, özen ve doğruluk
gerektiren doktor, fizik mühendisi ve radyoterapi
teknikerlerinin ortaklaşa çalıştığı bir tedavi yöntemidir.
TEŞEKKÜRLER

Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards