ÇEVRE POLİTİKASI Doküman No . PO.02 Revizyon No : 00 Yayın

advertisement
ÇEVRE POLİTİKASI
Doküman No .
PO.02
Revizyon No :
00
Yayın Tarihi :
25.12.2011
Sayfa No :
1
İSTANBUL KİMYA ÇEVRE POLİTİKASI
Doğamızı gelecek nesillerden ödünç aldığımızın bilinci ile;
ürünlerinin tasarımında çevre dostu girdileri kullanmak,
Proseslerde oluşabilecek çevresel etkileri hazırlık aşamasında
dikkate alarak kirliliğinin kaynağında önlenmesini ve zararların
minimuma indirilmesini sağlamak,
Ortaya çıkan atıkların çevreye minimum zarar verebilecek
şekilde bertaraf etmeyi ya da ettirilmesini sağlamak,
Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme
çalışmalarını özendirip destekleyerek, enerji ve doğal
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
Bütün faaliyetlerin sürekliliği ve iyileştirilmesi için gerekli eğitim,
planlama ve aktiviteleri sağlayacak yapıyı oluşturmak,
ISO 14001 çevre yönetim sisteminin amaç ve hedeflerinin düzenli
olarak ve değişen koşullarda göz önüne alınarak gözden
geçirilmesini ve çevre performansı sürekli arttırmayı
Çevre konusunda yükümlü olduğumuz uluslararası yasal ve diğer
şartlar dâhil tüm diğer yasal ve diğer şartları sağlayacağımızı
taahhüt etmeyi ana ve kutsal görevimiz sayarız.
GENEL MÜDÜR
LEVENT EKŞİ
Download