Uz.Dr. Beyhan BAKKALOĞLU

advertisement
Uz.Dr. Beyhan BAKKALOĞLU
Doğum Tarihi: 12.02.1968
Doğum Yeri: Artvin
Uzmanlık: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi (1996)
Üniversite: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet: 1990)
Lise: Ankara Çankaya 50. Yıl Lisesi (Mezuniyet: 1984)
Bilimsel Etkinlikler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27-31 Ekim 1993 Kapadokya 27. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi ve 1. Göğüs Kalp
Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi’ ne katılım. Aynı kongrede iki sözlü sunu.
Açık Kalp Cerrahisinde Fentanilin Devamlı İnfüzyonu ile Bolus Uygulamalarının Hemodinami ve EEG
Yönünden Karşılaştırılması: Ayşe Zorlutuna, Beyhan Bakkaloğlu, Özcan Erdemli, Sevim Erbil.
Açık Kalp Cerrahisinde Hipoterminin Kan Gazları Üzerine Etkileri: Ayşe Zorlutuna, Beyhan Bakkaloğlu,
Özcan Erdemli, Sevim Erbil.
2-6 Kasım 1994 İstanbul 28. Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 2. GKDA Kongresi’ ne katılım.
24-29 Ekim 1997 Bursa TARK 97. Kongre’ ye katılım.
June 17-20, 1998, Bergen, Norway EACTA 98. Kongre’ ye katılım.
Transözofageal Eko Workshop katılımı.
1998 yılında A.Ü.T.F. Kardiyoloji Eko Lab.’ ında Sayın Dr. Güneş Akgün eşliğinde Ekokardiyografi
Kursu.
April 24-28, 1999 Chichago, IL, SCA Annual Meeting an Workshops. Kogre’ ye katılım. Transözofageal
Eko Workshop katılımı.
29 Ekim 1999’ da Mersin’ de yapılan TARK’ da bir poster, iki sözlü sunu.
Minimal İnvaziv Kardiyak Cerrahi Kardiyak Girişimlerde Anestezik
Yaklaşım, Beyhan Bakkaloğlu, Beril Sönmez.
Uyanık Hastada Kalp Cerrahisi. Beril Sönmez, Beyhan Bakkaloğlu.
PDA onarımının TÖE ile görüntülenmesi. Beyhan Bakkaloğlu, Beril Sönmez.
March 19, 2000 Breckenridge, CO SCA Annual Update on Cardiopulmonary Bypass. Katılım.
21-24 June, 2000 Aarhus- Denmark EACTA 2000 Kongreye katılım. Bir sözlü sunu, bir poster sunusu.
Coronary Artery Bypass Surgery in the Avake Patient Using High Thoracic Epidural Anaesthesia.
Beyhan Bakkaloğlu, Beril Sönmez.
Anaesthetic Approaches in Minimally Invasive Cardiac Surgery. Beril Sönmez, Beyhan Bakkaloğlu.
11-14 Ekim 2000, Antalya 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’ ne katılım.
21-25 Ekim 2000, Antalya 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi .kongresi’ ne katılım.
May 5-9 2001, Vancover, Canada SCA Annual Meeting and Workshops. Katılım.
2001 yılında İtalya’ nın Bergamo kentindeki Gavezzini Hastanesi’ ne Uyanık Hastada Bypass yapmak
ve öğretmek amacıyla davet ( Uygulama, Sayın Dr. Haldun Karagöz ile birlikte yapılmıştır.)
26-30 Ekim 2002 Antalya TARK 2002. Kongreye katılım.
Transözofageal Eko Workshop sunusu (Sayın Dr. Özcan Erdemli’ nin organizasyonuyla.)
Mitral Kapak Cerrahisinde TÖE kullanımı. Beyhan Bakkaloğlu.
April 26-30, 2003 Miami Beach, Fl SCA Annual Meeting and Workshops. Kongreye katılım. TEE
Workshop Katılım.
27 Kasım-1 Aralık 2003 Antalya TARK 2003. Kongreye katılım.
Uyanık Hastada CABG Cerrahisi Panel Sunusu. Haldun Karagöz, Beyhan Bakkaloğlu, Beril Sönmez.
•
August 27-30, 2006 10th International Congress of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. Yüksek
Torakal Epidural ve Uyanık Hastada Bypass ile ilgili konferans.
Yayınlar
1. Zorlutuna A., Bakkaloğlu B., Erdemli Ö., Uslubaş M., Ebil S.; Açık Kalp Cerrahisinde Arter ve End-tidal
CO2 Parsiyel Basınçları Arasındaki Fark Türk Anest Rean Cem Mecmuası 23:33-36, 1995.
2. Özgök A., Bakkaloğlu B., Durak P., Ünver S., Erdemli Ö., Ebil S.; %5 Mannitol Kullanılan Transuretral
Prostat Cerrahisinde Asit-Baz Dengesi. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 24Prostat Cerrahisinde AsitBaz Dengesi. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 24: 399-403, 1996.
3. Bakkaloğlu B., İsmailoğlu B., Erdemli Ö., Ebil S.; Normotermik ve Hipotermik Koşullarda, İzole Sıçan
Akciğerinde Tiyopental, Ketamin ve Propofolün Pulmoner Vasküler Direnç Üzerine Etkileri GKD Anest
Yoğ Bak Dern Derg 2:19-26, 1996.
4. Karagöz Y.H., Beyazıt K., Battaloğlu B., Kurtoğlu M., Özerdem G., Bakkaloğlu B., Sönmez B.; Minimally
Invasive Mitral Valve Surgery: The Subxiphoid Approach. Ann Thorac Surg 1999; 67:1328-33.
5. Karagöz Y.H., Kurtoğlu M., Battakoğşu B., Sönmez B., Bakkaloğlu B., Özerdem G.; Minimally Invasive
Replacement of Ascending Aortic Aneurysms: Intermediate Term Results. Thye Heart Surgery
Forum 2 (2): 139-142, 1999.
6. Karagöz Y.H., Sönmez B., Bakkaloğlu B., Kurtoğlu M., Erdinç M., Türkeli A., Beyazıt K; Coronary Artery
Bypass Grafting in the Conscious Patient Without Endotracheal General Anesthesia. Ann Thorac Surg
2000;70:91-6
7. Karagöz Y.H., Kurtoğlu M., Bakkaloğlu B., Sönmez B., Çetintaş T., Beyazıt K.; Coronary Artery Bypass
Grafting in the Awake Patient: Three years’ experience in 137 patients. J Thorac Cardiovasc Surg
2003;125:1401-4.
8. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi’ nin Sayın Dr. Zuhal Aykaç editörlüğündeki “Göğüs Kalp
Damar Cerrahisinde Anestezi” özel sayısında Kasım 2006’ da yayımlanmak üzere “Uyanık Hastada
Koroner Arter Bypass Ameliyatları” konulu makale.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards