Koroner bypass cerrahisi

advertisement
Koroner bypass cerrahisi
Koroner bypass operasyonlarında genellikle üç ya da daha fazla damara müdahale
edilmektedir. Ameliyatların süresi bypass uygulanacak damarların sayısına ve ek olarak
yapılacak girişimlere göre değişmekle birlikte, ortalama 4 saattir. Hasta yoğun bakıma
alındıktan 4-6 saat sonra tamamen uyanır ve şartlar uygun olduğunda solunum destek
cihazından ayrılır. Koroner bypass ameliyatlarından sonra hastalar genellikle bir hafta içinde
kendi ihtiyaçlarını giderebilecek, 2-3 hafta içinde yanlız yaşayabilecek duruma gelirler.
Koroner bypass ameliyatlarında hastanın göğüs (mamarya) ve bacak damarı yanısıra kol
damarı (radial arter) kullanılmaktadır. Kalp Cerrahisi Bölümü’nde koroner bypass
ameliyatlarında ölüm oranı %1’in de altındadır (dünyada gelişmiş ülkelerde bu oran % 1-3
arasında değişmektedir). Enfeksiyon görülme oranı da dünya standardının altındadır. Prensip
olarak bypass yapılan hastaya yılda bir kez efor testi ve 5 yıl sonra koroner anjiyografi
yaptırılmaktadır. Hastanemize başvuran düz koroner bypass ameliyatı vakası çok azdır.
Vakalar, kapak, kalp anevrizması, değişik seviyelerde aort anevrizması veya ikinci organ
problemleri (böbrek, akciğer vb.) ve ileri yaş olan komplike hastalardan oluşmaktadır. Cerrahi
ekip ile birlikte kardiyoloji (gerekirse stent) ve yoğun bakım ekibi de bu alanda
uzmanlaşmıştır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards