Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği

advertisement
DOKU VE ORGAN NAKLİ EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ
01. 01. 2014- 31.12. 2014 FAALİYETLERİ
F. CAHİT TANYEL
MERKEZİMİZ FAALİYETLERİ
1.
2.
3.
4.
Organ nakli faaliyetleri
Organ sağlamaya yönelik faaliyetler
Eğitim faaliyetleri
Organ bağışını yaygınlaştırma faaliyetleri
Halen
1. Böbrek nakli
2. Karaciğer nakli
3. Kalp nakli
ruhsatlarımız vardır.
Ulusal Böbrek Nakli bekleme listesine 87 yeni hasta
kaydedilmiştir.
30 hastaya canlıdan, 8 hastaya kadavradan olmak
üzere 38 erişkin,
6 hastaya canlıdan, 1 hastaya kadavradan olmak
üzere 7 çocuk,
toplam 45 hastaya böbrek nakli yapılmıştır.
Karaciğer Nakli Konseyi oluşturulmuştur.
Hasta kabulüne başlanmıştır.
Karaciğer nakli kararı alınan 7 hastanın TODS
sistemine kaydı yapılmıştır.
Kalp Nakli Konseyi oluşturulmuştur.
Hasta kabulüne başlanmıştır.
Kalp nakli kararı alınan 5 hastanın
TODS Sistemine kaydı yapılmıştır.
Son 6 haftada 4 kalp nakli yapılmıştır.
Organ nakli programımızın yürümesi için,
hastanelerimizden organ bağışı sağlanmalıdır.
Organ bağışı için beyin ölümü tanısı konulmuş
olmalıdır.
HACETTEPE
TÜRKİYE
KATKIMIZ
Yıllar Beyin ölm. Bağışçı Beyin ölm. Bağışçı
%
%
2006
26
5
2007
18
3
441
169
4
1,77
2008
15
3
484
197
3
1,5
2009
26
12
956
261
2,7
4,6
2010
22
4
1050
269
2
1,5
2011
20
6
1292
311
1,5
1,9
2012
17
4
1478
345
1,2
1,2
2013
16
0
1703
379
0,9
0
2014
9
0
1810
407
0,5
0
9 eğitim toplantısı düzenlenmiş,
bu toplantılarda 9 ila 130 arasında değişen
sayıda katılımcılarla toplam 421 katılımcıya
ulaşılmıştır.
2014 yılı içerisinde 214 kişinin organ ve doku
bağışçısı işlemleri ve Sağlık Bakanlığı
kayıtları yapılmıştır.
2015 yılında beyin ölümü ve organ bağışı
sayılarımızı arttırmak hedeflenmektedir.
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
Download