2012- 2013 eğitim öğretim yılı 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavı soruları

advertisement
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖLYAZI HÜRRİYET ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6A SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
ADI SOYADI:
A. Aşağıdaki cümlelerden doğru
olanların başına “D”, yanlış olanların
başına “Y” harfi koyunuz. (6x2 = 12
Puan)
1. (……) A kan grubuna sahip bir birey AB kan grubu
ALDIĞI PUAN:
D. Aşağıdaki soruları kısaca
yanıtlayınız. (2x10=20 Puan)
1. Kirli kanın temizlenme sürecini kısaca anlatınız.
bir bireye kan verebilir.
2. (……) Kirli kan kalbin sağ karıncığından çıkarak
akciğer toplardamarı ile akciğerlere iletilir.
3. (……) İskeletimizi oluşturan kemikler uzun ve kısa
kemikler olmak üzere ikiye ayrılır.
4. (……) Şekerli su, sıvı yalıtkanlara örnek olarak
verilebilir.
5. (……) Bir devrede iletken telin boyu arttıkça
lambanın parlaklığı azalır.
6.(……) Aynı çeşit maddelerin bir araya gelerek
oluşturdukları yapıya element denir.
2. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
A. Kanda oksijeni taşıyan hücre (A _ _ _ _ _ _ )
B. İki kemiğin birleştiği yer (E _ _ _ _ )
C. İki ya da daha fazla elementin bir araya
B.1.)Direnci 10 ohm olan bir iletken tel vardır.Bu tel ile
aynı kalınlığa sahip ve 3 kat daha uzun olan telin
direnci kaç ohm olur?(6puan)(teller aynı cinstir.)
gelerek oluşturduğu saf madde (B_ _ _ _ _ _ )
D. Temiz kanda bol miktarda bulunur (O _ _ _ _ _ _)
E. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı
gösterdikleri zorluk (D _ _ _ _ _ )
C. Cümlelerde verilen boşlukları ugun
kelimelerle doldurunuz (5x2=10 Puan)
E.Element bileşik ve karışımların özelliklerini kısaca
açıklayınız?(6 puan
1. Vucudu mikroplara karşı koruyan kan hücreleri
………………dır.
2. Yemek borusu, mide gibi iç organlarımızın yapısında
………………… kas bulunur.
3. ……………………………………………… kandan hücreler arasına
sızan maddeleri toplayarak yeniden kana kazandırır.
4. kafa tası kemikleri ………………….eklemdir.
5. Küçük kan dolaşımı kalp ile ……………………… arasında
gerçekleşir.
F.Kalp de kaslı bir yapısı olmasına rağmen neden çizgili
kaslar gibi yorulma olayı görülmez?(6 puan)
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını yuvarlak içine alınız. ( 5x8=40 Puan)
1. Kan grupları arsındaki kan alış verişi hangi
5)
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A. B grubu, AB grubundan kan alabilir.
B. O grubu, O grubuna kan verebilir.
C. A grubu B grubundan kan alabilir.
I. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.
II. Tanecikleri arasında çok büyük boşluklar vardır.
III. Hacmi, bulunduğu kabın hacmine eşittir.
Yukarıdakilerden
hangileri
maddenin
gaz
özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
halinin
D. AB grubu, O grubuna kan verebilir.
2. Yanda verilen kalp modelinde numaralı kısımların
hangisinde temiz kan bulunur?
6. Ahmet oyun oynarken
düşmüş ve eli kanamıştır. Bir
süre sonra kanın durduğunu ve
pıhtılaştığını görmüştür. Buna
göre kanın pıhtılaşmasını
kandaki hangi yapı
A. 1-2
B. 2-4
C. 3-4
D. 1-3
3.
sağlamıştır?
A. Akyuvarlar
B. Alyuvarlar
C. Kan pulcukları
D. Koful
7. I.Organları korur.
II. Kan hücresi üretir.
?
III. Harekete yardımcı olur.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine
6/F sınıfından Anıl şekildeki düzeneği kurarak lambayı
yakmak istemektedir. Soru işareti ile gösterilen yere
iletken kablo yerleştirmesi gereken Anıl;
I.
Kalın ve kısa bakır tel
II.
Kalın ve uzun bakır tel
III.
İnce ve uzun bakır tel
aittir?
A. Kalp
B. Deri
C. Kemik
8. Aşağıdaki kas çeşitlerinden hangisi istemsiz olarak
çalışır?
A. Kol kası
B. Mide kası
C. Bacak kası
D. Çene kası
Yukarıda verilen iletkenleri sıra ile “?” ile gösterilen
yere bağladığında lamba parlaklığının büyüklük
sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A. III > II > I
B. I > II > III
C. II > III > I
D. I > III > II
4.
Elektrik
çarpmalarına
karşı
alınan
D. Beyin
önlemlerden
hangisi yanlıştır?
A. Kabloları tamir ederken, yalıtkan saplarından takmak.
B. Islak ellerle elektrik fişlerini prize takmak.
C. Evlerde su baskını sırasında sigortayı kapatmak.
D. Kontrol kalemi ile elektrik kaçağını tespit etmek.
BAŞARILAR
KEMAL VURAL
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Download