Adı soyadı :

advertisement
SORU
SORU
SORU
Adı Soyadı:
SORU
SORU
TOPLAM
İmza:
No:
E.M. ALAN TEORİSİ
Elektrik Mühendisliği Bölümü
Yılsonu Sınavı,Gr 2 , 24 Ocak 2002
Y.Doç.Dr. Hamid TORPİ
Elektromagnetik Alanlar ve Mikradalga anabilim dalı
Öğretim Üyesi
1- Yandaki şekildeki gibi içinden I=10 A akımı geçen iletken tel çerçevede
sabit


B  B0 a y magnetik alanı nedeniyle
y
B
(a) Oluşan net kuvveti,magnetic moment m ve Tork’u bulunuz.
(b) Çemberin üzerindeki hangi noktalarda çembere etki eden
kuvvet F=0 ve hangi noktalarda çembere etki eden kuvvet en büyük olur ?
(c) İletken çerçeveye kuvvet etki etmeyen noktalardan geçen eksen
üzerinde dönebilme imkanı verildiğinde, çerçeve hangi yönde döner şekil
çizerek gösteriniz. Not: r=2 m alınız.
I
r
x
2a) Çok ince içinden I akımı geçen sonsuz uzun telin magnetik
alanını bulunuz.
b) Bu sonuçtan hareketle yandaki şekilde gibi eşkenar üçgenin köşelerine
yerleştirilmiş birbirine paralel çok uzun iletkenlerden belirtilen yönlerde I 1=30
[A](+z),I2=50 [A](-z) ve I3=20 [A] (+z) akımları geçtiğine göre 3.iletkenin üzerine
etkiyen toplam magnetik alanı bulunuz
c) 3. İletkenin 100 metrelik parçasına etkiyen kuvveti bulunuz . Not: Magnetik
alanın ve kuvvetin yönünü şekil üzerinde göstermeyi unutmayınız. Şekilde verilen
koordinat sisteminin merkezini 3. iletkenin merkezine oturtarak çözüm yapınız.
sin(30)=cos(60)=0.5; sin(60)=cos(30)=3/2 (a=20 cm,=0 )
3- Eğer 10-4<r<10-3 m bölgesinde hacimsel yük yoğunluğu
v  5 109 C/m3
a
I1
I3
a
a
x
I2
olan
z
bir silindir mevcut ise
x
y
a) Her bir bölgede Elektrik akı yoğunluğu vektörü D ’yi hesaplayınız
r  0 ’a yerleştirilecek  l çizisel yük yoğunluğunun üreteceği Elektrik akı yoğunluğunun r  103 m D=0
yapması için  l değeri ne olmalıdır.
b)
4-)
a) H=2RcosaR-3R sin a ise j=?
b) –a  z  a bölgesinde J=J0ay ise H=?
c) D=3r/(r2+1)ar ise =?
5-) Aşağıdaki devrede x ekseni ile  açısı yapan B=B0ay.yönünde sabit bir magnetik alan altındaki iletken tel z ekseni etrafında
dönebilecek şekilde monte edilmiştir. Buna göre telin bc kısmındaki akımın yönü +z yönünde ise ;
a) Karşılıklı akım taşıyan iletken tellere etki eden kuvvetleri ,B ve
iletken tellerin boyları cinsinden belirleyiniz.Hangi parçaları etkileyen
kuvvetler birbirini dengeler belirtiniz.
c
L
b) Başlangıç açısı =45 ve = -45 olması durumları için çerçevenin
hareket yönünü belirleyiniz. (Yol gösterme:=0,45,90,135,180,225,270
için etkin olan kuvvetlerin yönlerine bakabilirsiniz.)

c) Bilezik yardımıyla tellerin içinden akan akımın yönü =0 ve =90
derecelerde aşağıdaki gibi değiştirilirse tel çerçevenin hareket durumu
ile ilgili ne söylenebilir.
Sorulardan sadece 4 tanesi seçilip yapılacaktır. Süre 80 dakikadır.
Başarılar!
+
Hepinize başarılar dilerim!
z
x
a
b
d
a
y
f


e
-
+
-
Download
Study collections