EMPATİ

advertisement
EMPATİ
Dikkat, dikkat herkese duyurulur gerek iş hayatında gerekse özel hayatında empati
kurabilen insanlar tercih ediliyor… Çünkü ” iyi ile çok iyi” arasındaki farkın çoğu zaman
empati becerisinden kaynaklandığı düşünülüyor. Fakat günümüzde birçok insan, empati
yoksunluğundan adeta can çekişiyor. Ebeveynler çocuklarına, işverenler çalışanlarına veya
eşler birbirlerine karşı empatik bir şekilde yaklaşmayı genellikle gözardı ediyorlar. En önemlisi
de kişiler empati eksikliğini sempati ile telafi etmeye çalışıyorlar. Bilinmelidir ki her ikisi de
farklı kavramlardır ve birbirlerinin yerine geçemezler.
Sempatide; karşımızdaki kişinin yaşadığı durumu, kendi duygu ve düşüncelerimizle
örtüştürürüz ve kişi üzülüyorsa üzülür, seviniyorsa seviniriz. Kişiye “haklısın, bende bu şekilde
davranırdım” tarzında sözcükler kurmaya başladığımız bir diyalogdur. Empati ise bambaşka
bir meziyettir ve sağlıklı bir iletişim de altın kuralların başında gelir. Empati, bir başkasının
duygu ve düşüncelerinin farkına varabilmek ve bu durumu karşı tarafa ifade edebilme
becerisidir. Empati de kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmek esastır. Çoğu kişinin
duyduğu o sözden yola çıkılırsa “başkalarını çarıklarında bir mil yürümek gibidir empati”…
Empati kurarak çoğu zaman konuşmaktan öte duygusal açıdan daha yoğun bir iletişim
yaşanır. Bizler önyargılarımızdan arınmış bir şekilde duruma yaklaşarak karşı tarafın güveni
kazanılırken, süreç daha anlamlı ve anlaşılır bir şekilde yaşanır.
Çoğu zaman, kişinin karşısındakine empatik bir şekilde yaklaşabilmesi zor olabilir. Bu
durumda empatinin göz kırpmadığı her iletişim için bozuk ve ya problemli demek çok doğru
olmaz. Fakat bilinmelidir ki, sağlıklı bir şekilde iletişimi başlatabilmek ve sürdürebilmekte
empati puan toplamaktadır.
Klinik Psikolog Betül UZUN
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards