Hacer H amiyet - video.eba.gov.tr

advertisement
ATATÜRK ORTAOKULU
6.Sınıf
S-1) 3 sayının aritmetik ortalaması 42 dir. Bu
sayılara eklenen dördüncü bir sayı ile ortalama 50
olduğun göre, eklenen sayı kaçtır?
S-3) 20 kişiden oluşan bir kafilenin yaş
ortalaması 36 dır. Kafileye 5 kişi daha
katıldığında, kafilenin yaş ortalaması 37
olmaktadır. Yeni katılanlardan 4’ü kırkar yaşında
olduğuna göre, 5.kişi kaç yaşındadır? (2013-SBS)
A)37
B)40
C)42
D)45
S-5) Aşağıda tabloda bir geziye katılanların sayısı
ve ağırlıkları verilmiştir. Geziye sonradan katılan 2
kişi ile birlikte, geziye katılanların ağırlık
ortalaması 37,5 kg oluyor. Bu 2 kişinin ağırlık
ortalaması kaç kg dır?
Ağırlık(kg) Kişi sayısı
35
4
50
1
40
2
45
1
S-7)
Aşağıdaki verilen grafikte bir bilgisayar
firmasının 5 aylık satış rakamları verilmiştir. Buna
göre aylık ortalama kaç adet bilgisayar satılmıştır?
Bilgisayar
Grafik:Bilgisayar SatışRakamları
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
Aylar
4
5
************************************ Hacer Hamiyet ************************************
TABLO, GRAFİKLER, ARİTMETİK ORTALAMA VE AÇIKLIK İLGİLİ SORULAR
S-2) 5 sayının aritmetik ortalaması 112 dir. Bu
sayılardan hangi sayıyı çıkarırsak yeni ortalama 76
olur?
S-4) Beş doğal sayının aritmetik ortalaması 20
dir. Bunlardan ilk üçü 21,29 ve 14 ise diğer ikisinin
aritmetik ortalaması kaçtır?
S-6)
S-8)
(DYPB-2007)
S-9) Beş sayının aritmetik ortalaması 70 dir. Bu
sayılardan 50 ve 30 olan ikisi çıkarılırsa geriye
kalan sayıların aritmetik ortalaması kaç olur?
S-10) İlk 4 maçında hiç gol atamayan, son iki
maçında üçer gol atan futbolcunun maç başına attığı
ortalama gol sayısı kaçtır?
S-12) (DYPB -2013)
S-14) (DYPB -2010)
6.Sınıf
***************************************** H. H. *****************************************
ATATÜRK ORTAOKULU
S-11)
140
129
124
110
135
138
120
142
141
126
118
117
132
121
129
133
132
135
Yukarıdaki tabloda verilen değerler bir sınıfta
bulunan öğrencilerin boy uzunluklarını(cm)
göstermektedir. Bu değerlerin açıklığını bulunuz.
S-13) (DYPB -2009)
S-15) (DYPB -2010)
S-16) (DYPB -2008)
S-18)
S-19) Ali matematik dersinden 1. , 2. ve 3.
sınavlarından sırasıyla 70, 60 ve 80 puan almıştır.
Matematik dersinin ortalaması 75 olması için 4.
Sınavından kaç puan alması gerekmektedir?
6.Sınıf
***************************************** H. H. *****************************************
ATATÜRK ORTAOKULU
S-17)
S-20)
S-21) İki sayının ortalaması 155, farkları 68’dir.
Bu sayıların büyüğü kaçtır?
A) 168
B) 198
C) 189 D) 186
S-22) (DYPB-2007)
S-23)
S-24)
***************************************** H. H. *****************************************
ATATÜRK ORTAOKULU
6.Sınıf
S-25)
S-26)
S-27)
S-28)
Download