Türkiye `Küreselleşme Endeksi`nde 139 ülke içinde 106`ıncı

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Türkiye 'Küreselleşme Endeksi'nde 139 ülke içinde 106'ıncı

FERCAN YALINKILIÇ
Türkiye giderek dünyaya açılsa da IESE üniversitesi profesörü Pankaj Ghemawat'ın
hesapladığı Küreselleşme Endeksi'ne göre daha kat edeceği çok yolu var. Çünkü Türkiye
bu endekse göre 139 ülke arasında 106. sırada yer alıyor.
Küreselleşme Endeksi'ne göre Türkiye ticarette 114. sırada yer alırken, sermaye
akımlarında 82. , yurt dışı bilgi paylaşımında 81. sırada, ülkelerarası insan dolaşımında
ise 87. basamakta yer alıyor.
Resmi Büyüt
Depth Index of Globalization 2013 / Ghemawat
Türkiye Küreselleşme Endeksi'nde son 7 yılda 10 basamak yükselse de hala alt sıralarda yer
alıyor. 2012 verileriyle yapılan sıralamada 139 ülke arasında 106. sırada
"Türkiye belki geçmişe göre (küresel) ticarete daha açık ama bu Türkleri kat edilecek
daha çok yol olduğu gerçeğinden uzaklaştırmamalı", diyor endeksin hesaplayıcısı IESE
üniversitesi ekonomi ve küresel strateji profesörü Pankaj Ghemawat.
Toplam ticaretin milli gelire oranı 2005'ten 2012'ye 10 puan artarak yüzde 56'ya çıktı.
Türkiye'de ürün ihracatının milli gelire oranı 2005'de yüzde 15 iken, 2012'de yüzde 19'a
yükseldi. Aynı dönemde mal ihracatı 6 puan artarak, milli gelirin yüzde 30'u oldu. Servis
sektöründe ise ihracat 7 yılda milli gelire oran değişmeyerek yüzde 5'te kalırken, ithalat
da yüzde 2'de kaldı.
2012'ye kadar geçen yedi yıllık dönemde milli gelir 392,2 milyar dolardan 789,3 milyar
dolara çıktı.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
"İnsanlar işlerin ne kadar küreselleştiğini, olduğundan yüksek tahmin ediyorlar, buna
kendi ülkeleri de dahil" diyen Ghemawat, bir ülkede ekonominin düzelerek daha
küreselleşme eğiliminde olmasının bazen mevcut durum hakkında olduğundan daha
iyimser beklentiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu yüzden endeksin gerçekçi bir
resim ortaya koyduğunu vurguluyor.
RICHARD A. BROOKS/AFP/Getty Images
Küreselleşme Endeksi'nin hesaplayıcısı IESE öğretim üyesi Pankaj Ghemawat 2011 yılında bir
konferansta konuşurken
Ghemawat'a göre gerçek ile algılanan arasındaki farkların fazla olduğu ülkelerden birisi
Brezilya. Latin Amerika ülkesinin yaşadığı ekonomik çalkantılar ardından nispeten
istikrarlı bir ekonomi yakalamasıyla ülkede yaşayanların ülkenin dünyaya açık hale
geldiğini düşünmesine neden oldu. Ancak Küreselleşme Endeksi'ne göre Brezilya küresel
ticaret sıralamasında son sırada yer alırken, genel görünümü açısından da 130. sırada yer
alıyor.
KÜRESELLEŞTİRMEYİ ARTIRACAK ETKENLER
"Yaptığımız bu çalışmada ortaya çıkan şaşırtıcı bulgulardan bir tanesi de, yerli ekonomiye
yardım eden bir çok gelişmenin yurt dışıyla daha etkileşimli olmayı desteklediği" diyen
endeksin yaratıcısı Ghemawat, bu iki olgunun birlikte geliştiğinin altını çiziyor.
PATRICK BAZ/AFP/Getty Images
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Türkiye, Küreselleşme Endeksi'nde yukarı tırmansa da hala kat etmesi gereken yol var.
Resimde Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren İstanbul Boğazı'nın gökyüzünden görüntüsü
Nijerya'da ürünleri bir yerden diğerine taşımanın güç olmasının, örneğin bir İngiliz için bu
ülkede mal satmayı yerlisine göre daha da zor hale getirdiği benzetmesiyle anlatıyor
durumu. Bu ülkenin altyapısı ve güvenliğinde yaşanacak gelişme hem yerli ekonomiyi
kalkındırırken, yurt dışıyla ticareti artırarak, daha küresel bir ülke yaratmaya yardımcı
olacaktır.
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
Türkiye'de yabancıların yaptıkları doğrudan yatırım stoklarının toplamı 2012 yılında, milli
gelirin yüzde 31'ine ulaşırken, yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlar milli gelirin yüzde
10'una denk geldi. Dışarıdan gelen doğrudan yatırımların, milli gelire oranı 7 yılda 10
puan artsa da hala 82. sırada yer alıyor.
Yabancıların Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar Merkez Bankası verilerine göre
2012'de bir önceki yıla göre 6 milyar dolar azalarak 10,5 milyar dolara indi. 2013'ün ilk 11
ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1 milyar dolarak azalarak 8,4 milyar dolar
oldu.
YURTDIŞIYLA BİLGİ PAYLAŞIMI
Endekste Türkiye'nin en yüksek sıralamada bulunduğu konu ise internet kullanıcısı başına
düşen uluslararası internet bant genişliği. Türkiye endekste 60. sırada yer alıyor. Ancak
uluslararası telefon konuşmalarında ise Türkiye en alt sıralarda yer alıyor.
ENDEKSİN HESAPLANMASI
"Birçok insan küreselleşmeyi çok etkenli bir fenomen olarak görüyor, ancak konu
ölçmeye geldiğinde sadece ticaret ve doğrudan yabancı yatırımları dikkate alınıyor ve
bilgi akışlarıyla, insan dolaşımı göz ardı ediliyor" diyor Prof. Ghemawat.
Endeks hesaplanırken ticaret, sermaye akımları, bilgi paylaşımı ve insan dolaşımı dört
ana etken olarak kullanılıyor. Ticaret ve sermaye akımları milli gelire göre oranlarak
endekste yer alıyor.
Küreselleşme Endeksinde ilk sırada Hong Kong gelirken, Singapur ve Lüksemburg'da
sırasıyla ilk üç de yer alıyor. İran son sırada yer alırken, Myanmar, Bangladeş ve
Pakistan'da sırasıyla son sırada yer alan ülkeler.
Saygılarımızla,Best Regards EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download