“Pazar daralıyor, rekabet artıyor.” “Tedarikçilerinizi

advertisement
F
irmaların küresel pazarda yer alabilmesi
için fiyat rekabeti oldukça önemli bir
unsurdur. Şirketler her yıl gerek
karlılıklarını arttırmak gerekse pazar paylarını
büyütmek için sürekli bir arayış ve çalışma
içindedirler. Bu toplantılar sonucunda çıkan hep
aynı sonuçlardır: “Maliyetlerin aşağı çekilmesi”.
Maliyetleri aşağıya çekmenin en önemli
yöntemlerinden bir tanesi de, firmaların alım ve
satım süreçlerini hızlı ,az maliyetli ve rekabetçi
yöntemlerle gerçekleştirmesidir.
“Tedarikçilerinizi rekabete açın.”
1. Maliyet Avantajı
“Pazar daralıyor, rekabet artıyor.”
İhale yapmamanız durumunda ürün veya
hizmeti ne kadara mal ediyordunuz ya da
satıyordunuz? İhale sonucunda ürünü almanız ne
kadara mal oldu veya ne kadara sattınız?
Rekabetten doğan maliyet avantajınız nedir?
www.tenderbull.com‘da ortalama olarak %30%35 civarı bir maliyet avantajı sağlayacağınızı
söyleyebiliriz.
Elbette bu, ürünlere göre çok farklılıklar
gösterebilir. Yani kimi üründe %55-%60 civarında
bir tasarruf yapabilirsiniz.
T
enderBull, daha hızlı, daha basit
yöntemlerle ve daha düşük maliyetlerle;
sektördeki bütün teklifleri dikkate alarak,
olabilecek en ekonomik fiyatta ürün, hizmet
satılması ya da satın alınmasına yardım eder.
TenderBull, alınacak ya da satılacak olan ürün
veya hizmeti tümüyle şeffaf ihale süreçleri ile
elektronik ortama taşımaktadır.
2. Pazarlık Süresi
www.tenderbull.com ile pazarlık sürelerinde
çok ciddi bir zaman tasarrufu gerçekleşmektedir.
Geleneksel ticarette az veya çoklu sayıda tedarikçi
ile pazarlık yapıyorsanız teklif almanız, bu
teklifleri değerlendirmeniz ve gerektiğinde revize
edilmesini istemeniz günler hatta haftalar
sürebilmektedir. Fakat TenderBull ile siz sadece
oturup seyredin ve dakikalar ya da saatler
içerisinde firmalar birbirleriyle rekabet ederek,
zaten gelebilecekleri en iyi noktaya gelsinler.
3. Objektif yaklaşım
TenderBull e-ihale sistemi objektif bir sistem
olduğu için tedarikçiler de bu açıdan çok büyük bir
fayda görmektedirler.www.tenderbull.com e-ihale
sitesinde ihale sonucunda kazanırsanız niye
kazandığınızı, kaybederseniz niye kaybettiğinizi
bilirsiniz.
5. Raporlama
TenderBull ile herhangi bir satın alma işini
veya hizmet ya da ürünü satma işini, sayfalardan
kurtarıp elektronik ortama aktardığınız zaman,
raporlama süreciniz kat be kat kolaylaşmakta ve
hızlanmaktadır. Sistemimizin sunmuş olduğu her
aşamada detaylı rapor ekleri kullanıcıların
yaptıkları
ihaleleri
elektronik
ortamda
depolayabilmelerini mümkün kılmaktadır.
“Her tedarikçiyle aynı mesafede olmak”
4. Şeffaflık
TenderBull
yapılan
işin
denetiminin
kolaylaşmasının ve yapılan işlemin şeffaf ve adil
bir şekilde yürüdüğünün üst yönetimler tarafından
rahatça izlenebilmesi yönü ile e-ticaretin
geleneksel ticarete olan üstünlüğünü kanıtlar.
6. Zaman ve iş gücü tasarrufu
TenderBull e-ihale sistemleri; elektronik
ortamda satın alma ve satış işlemlerinde
yüksek oranda tasarruf sağlamaktadır.
Daha az zamanda ve daha az işgücü ile
daha etkili ve etkin bir ticaret platformunu
firmalara kazandırmaktadır.
“ En önemli kazanımı ise hiçbir yatırım
yapmadan düşük maliyetli kullanım imkânına
sahip olmanızdır.”
Download