her bağış yeni bir hayattır... - istanbul anadolu güney kamu

advertisement
HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR...
ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ'NE BAĞLI
ÇALIŞAN ÜÇ BÜYÜK HASTANE ORGAN NAKLİNDEKİ
BAŞARILARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR...
Türkiye; organ nakli ameliyatlarındaki başarı konusunda özellikle son yıllarda yapılan
kapsamlı çalışmalar neticesinde dünyanın lider ülkelerinden birisi haline gelmiştir. İstanbul İli
Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı TC Sağlık Bakanlığı
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde böbrek, karaciğer, akciğer
nakli merkezimiz, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kornea, böbrek
nakli merkezimiz ve Göz Bankamız, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde kalp ve akciğer nakli merkezimiz bulunmaktadır.
TC Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aktif
olarak organ nakli iki yıldır yapılmaktadır. 2013 yılında 27 beyin ölümü tespit edilip,15 canlı
3 kadavra olmak üzere toplam 18 böbrek, 5 canlı 3 kadavra olmak üzere toplam 8 karaciğer
nakli yapılmıştır.
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bankası Türkiye’nin önemli göz
bankalarından biridir. 2013 yılında bu güne kadar Göz Bankamız ve Göz Kliniğince 437
kornea nakli gerçekleştirilmiştir. Göz Bankamız tarafından temin edilen dokular
bekletilmeden nakil bekleyen hastalara nakledilmektedir. Bu şekilde hastalarımıza görme
yönünden önemli kazanımlar sağlanırken aynı zamanda ithal kornea ihtiyacını azaltarak yılda
3,5 milyon TL. Ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde aynı zamanda böbrek nakli de aktif olarak yapılmaktadır. 2013 yılı
bugüne kadar 5 beyin ölümü tespit edilip, 9 canlı 3 kadavra olmak üzere toplam 12 böbrek
nakli yapılmıştır.
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1989 yılında ilk uzun
takipli kalp nakli gerçekleştirildi. O günden bu güne kadar toplam 118 kalp nakli yapılmıştır.
2010 yılında 25 kalp nakli ile bir yılda en çok kalp nakli gerçekleştiren Türkiye’deki ilk kalp
nakli merkezi olan Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2013
yılı bugüne kadar 5 kalp nakli gerçekleştirilmiştir. Yeni kalbiyle 16. yaş gününü kutlayan yani
nakilden bu yana 16 yıldır mutlu bir şekilde yeni kalbiyle yaşayan 3 kişi ve 10. yaş günlerini,
5. yaş günlerini, 3. yaş günlerini kutladığımız 50’nin üzerinde hastamız vardır. Bu nakil olan
kişilerin yaşam sevinçleri, organlarını bağışlayan güzide bağışçılar sayesinde olmuştur.
Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Kadavra vücutlardan alınan kalpler 118 hastaya yeni bir
yaşam bağışlamıştır.
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatmakta olan 3 acil kalp
bekleme listesinde ve 5 elektif kalp bekleme listesinde olan toplam 8 hasta yatmaktadır. Bu
hastalara hemen kalp nakli uygulanması gerekmektedir. Bu acil bekleme listesi dışında evinde
kalp nakli bekleyen toplam 53 hasta, kalp-akciğer nakli bekleyen ise toplam 6 hasta
bulunmaktadır. Adı geçen hastanemizde 2013 yılı bu güne kadar 14 akciğer nakli
gerçekleştirilmiştir.
En önemli sorun beyin ölümü tespiti yapılmasına rağmen bağışların azlığıdır, ancak
transplantasyon aktivitesi çoğu canlı kaynaktan olmak üzere artarak devam etmektedir.
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak organ
yetmezliği sebebi ile organ bağışı bekleyen hastalar adına bize düşen görev ve sorumluluğun
bilincindeyiz. Her bağış yeni bir hayattır diyerek Tüm halkımızı organ bağışına davet
ediyoruz.
2013 (11.11.2013)TÜRKİYE GENEL İSTATİSTİĞİ
Organ Nakli
Organ Bekleyen Yapılmış Hasta
Hasta Sayısı
Sayısı
BÖBREK
20817
2484
KARACİĞER
2044
1071
KALP
401
50
AKCİĞER
39
27
KORNEA
4868
2264
PANKREAS
235
3
2013 (11.11.2013)TÜRKİYE GENEL İSTATİSTİĞİ
BEYİN ÖLÜMÜ
1438
DONÖR
325
İSTANBUL ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HASTANELERİ
2013 EKİM AYI DÂHİL BEYİN ÖLÜMÜ-DONÖR VE NAKİL SAYILARI
BÖBREK
KARACİĞER
KALP
AKCİĞER
KORNEA
BEYİN ÖLÜMÜ
DONÖR
Organ Nakli
Yapılmış Hasta
Sayısı
30
8
5
14
437
39
4
Doç. Dr. Ender Dulundu
Uz. Dr. Tunçay Palteki
Organ ve Doku Nakli Koordinatörü
Genel Sekreter
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Detaylı Bilgi için: Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Gökçe EKER
0216 421 26 26-1177 , [email protected], Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 Maltepe-İstanbul
Download