Teknik Seviyeler

advertisement
12.12.2016 10:39
“
DenizBank
Özel Bankacılık Grubu
Sermaye Piyasası Araçları
Satış, Perf. ve İş Geliştirme Blm.
+90 212 348 51 93
İSTANBUL
Teknik Seviyeler
Endeks 100
Varlık Cinsi Son Değer
Kapanış
5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O.
XU100
73,995.20
73,995.20
74,349.48
75,199.28
76,920.72
77,031.25
78,099.55
DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg
Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır.
H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi.
75.300 puan desteğinin üzerinde kalınan işlemlerde 76.500-76.700 aralığı hedeflenebilir.
Destek seviyeleri olarak 75.300-74.500-74.000, direnç seviyeleri olarak ise 76.500-77.0077.500 seviyelerini takip edeceğiz.
Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot
piyasa işlemleri ile endeks ve/veya isse senetleri üzerine uzun pozisyon açabilirler.
Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot
piyasa işlemleri ile endeks ve/veya hisse senetleri üzerine kısa pozisyon açabilirler.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
1
12.12.2016 10:39
Dolar/Lira
Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O.
USDTRY
3.4349 3.4375
3.4294
3.3285
3.1677
3.0720
2.9840
DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg
Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır.
H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi.
Net Türk lirası uzun pozisyonları destekler iç ve dış koşulların oluşmadığını düşünmekle
birlikte 3.5000 seviyelerinden gelen geri çekilme eğilimini önemsiyoruz. 3.4250 bölgesi
üzerindeki işlemlerde hareketin TL aleyhine sürmesi ve 3.4250-3.5000 bandının çalışması
beklenebilir. Destek seviyeleri olarak 3.4250-3.4000-3.3800, direnç seviyeleri olarak ise
3.5040-3.5200-3.5400 bölgelerini takip edeceğiz.
09 Aralık 2016 tarihinde o/n USDTL swap faizi yüzde 8.73 seviyesinde oluşurken bu sabah
itibarıyla 8.87 seviyesinde bulunmaktadır.
Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot
piyasa işlemleri ile uzun dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım
hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek
noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa
dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya
satım hakkı alabilirler. Türk Lirası ve Yabancı Para faizleri arasındaki farkın yüksek olduğu
dönemlerde (Vadeli ve Spot fiyat arasındaki taşıma maliyeti) Anaparadan kayıp
yaratmayacak bir ürün olan Para Swap mevduata alternatif olarak tercih edilebilir. Genel
Yatırım Tavsiyesi Raporu’nda yer alan indikatif fiyatlama tablosunda işleme özgü detaylar
ve örnek vade/fiyat hesaplamaları yer almaktadır.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
2
12.12.2016 10:39
Bono/Tahvil
Küresel çapta görülen tahvil faizi yükselişinin gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik getiri
eğrilerinin tüm vadelerinde baskı unsuru görevi görmesini bekliyoruz. Yurtiçi piyasalarda
Merkez Bankası’na yönelik faiz artırımı beklentisinde artış olması ve uluslararası piyasalarda
risk algısının bozulması nedeniyle kısa ve uzun vadeli faizlerde aşağı yönlü hareket
beklemiyoruz. 2017 yılına yönelik portföy ayarlamaları için enflasyona endeksli tahvillerin
tercih edilebileceği kanaatindeyiz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
3
12.12.2016 10:39
Euro/Dolar
Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O.
EURUSD
1.0622 1.0589
1.0611
1.0733
1.0936
1.1053
1.1141
DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg
Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır.
H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi.
ABD tahvil faizlerinde gözlenen yukarı yönlü hareketin euro aleyhine fiyatlamayı
desteklemesi beklenebilir. Destek seviyeleri olarak 1.0570-1.0520, direnç seviyeleri olarak
ise 1.0620-1.0650 bölgelerini takip edeceğiz.
Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot
piyasa işlemleri ile uzun euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da
alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler.
Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot
piyasa işlemleri ile kısa euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da
alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
4
12.12.2016 10:39
Yılbaşından Bugüne Para Birimi, Endeks ve Emtia Değişimleri
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
5
12.12.2016 10:39
Haftalık Bazda Para Birimleri, Endeks ve Emtia Değişimleri
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
6
12.12.2016 10:39
UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu
mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
7
Download