neden uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi (ingilizce)

advertisement
NEDEN ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
(İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ?
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE)
BÖLÜMÜNÜ SEÇİYORUM ÇÜNKÜ…















Tamamı sektörde ve akademik hayatta yer almış deneyimli akademik kadrosuyla
öğrencilerini geleceğe hazırlayan Türkiye’nin en etkin Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi bölümünde eğitim alacaksınız. Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ, aynı zamanda Türkiye
Lojistik Derneği (LODER) Başkanıdır. Türkçe ve İngilizce Bölümde iki profesör, yedi
yardımcı doçent ve üç araştırma görevlisi ile alanında en geniş öğretim üyesi kadrosuna
sahiptir. Ayrıca bazı derslere çeşitli üniversitelerden alanında uzman öğretim üyeleri
gelmektedir.
Maltepe Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri alanında Türkçe ve İngilizce Lisans, Örgün ve
Uzaktan Yüksek Lisans ve Doktora programlarına sahip Türkiye’deki tek üniversitedir.
Hem uluslararası ticaret hem de lojistik konularını bilen ve her iki dalda da çalışabilen biri
olacaksınız.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik eğitimi alırken aynı zamanda Çift Anadal veya Yandal
Programlarını da alabileceksiniz.
Ders çeşitliliği sayesinde özgürce öğrenim programınızı oluşturabileceksiniz. Derslerin %25’i
seçmelidir.
Dış Ticaret ve Lojistik konularında iki zorunlu staj, ödev ve projeler ile uygulamanın içinde
olacaksınız. Son yarıyılda az ders yükü ile aynı zamanda bir işyerinde çalışabileceksiniz.
Bölümün uluslararası ve ulusal düzeyde yapmış olduğu kongre ve seminerlere
katılabileceksiniz.
Erasmus öğrencisi olarak eğitiminizin en az bir yarıyılını Avrupa’da geçirebileceksiniz.
Bölümümüz en çok Erasmus Programına öğrenci gönderen ve bu programdan öğrenci alan
bölümlerden biridir.
Uluslararası geçerlilikte bir diploma sahibi olabileceksiniz.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü aracılığıyla ulusal ve uluslararası alanda mesleki ve
sosyal faaliyetlerde bulunacaksınız.
Teori ve pratiğin buluştuğu akademik bir ortamda üniversiteler arası lojistik vaka
yarışmalarına katılabileceksiniz ve kongrelerde bildiri sunabileceksiniz.
Mezun olunca üretim ve ticaret şirketlerinin lojistik ve tedarik zinciri bölümlerinde, lojistik
ve dış ticaret şirketlerinde, üniversite ve araştırma kurumlarında, kamu kurumlarında ve
yurtdışında çalışabileceksiniz.
Seninle birebir ilgilenebilecek, eğitim hakkını koruyan, akademik gelişimini ve kariyer
planlamanı destekleyen akademik bir aileye kavuşacaksınız.
Türkiye’nin Dünya üzerindeki üç kıtanın kavşak noktasındaki konumu dikkate alındığında
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sektörü geleceğin mesleklerindendir.
Bölüm eğitim dili İngilizce olup, uluslararası alanda büyük avantaj sağlamaktadır.
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) EĞİTİMİ ALDIĞIMDA
NERELERDE ÇALIŞABİLİRİM?
Uluslararası Ticareti ve Lojistiği bilen mezunlar istihdam konusunda birçok mesleğe göre daha
şanslıdırlar. Lojistik sektörü, dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür.










Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Dış Ticaret ve Lojistik Birimlerinde,
Dış Ticaret Şirketlerinde,
Lojistik Şirketlerinde (3. Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılarında),
Taşıma İşleri Organizatörlerinde (Freight Forwarders),
Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketlerinde,
Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimlerinde,
Dış Ticaret ve Lojistik Danışmanlık ve Eğitim Kuruluşlarında,
Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinde,
Devlet Planlama Teşkilatında,
Ulaştırma Bakanlığında,






Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İlgili Birimlerinde,
İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama Birimlerinde.
Gümrükler Müşavirlerinde,
Liman İşletmelerinde,
Sivil Toplum Örgütlerinde,
Belediyelerde çalışabilirim.
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) EĞİTİMİ ALDIĞIMDA
HANGİ NİTELİKLERİ KAZANMIŞ OLACAĞIM?


Süreçlerle Yönetimi, Stratejik ve Analitik Düşünmeyi, Planlı Çalışma ve Takipçiliği, Müşteri
Odaklılığı, Kendi Kendine Öğrenmeyi, Kendini Sürekli Geliştirmeyi, Bilgi Teknolojilerini
Kullanmayı, İletişim ve Takım Çalışması niteliklerini ve en az iki Yabancı Dil öğrenmiş
olacağım,
Ticaret ve Lojistik sektörünün gereksinimleri doğrultusunda yeterli bilgi ve becerilerle
donatılmış ve sektöre en hızlı uyum sağlayan nitelikte olacağım.
BÖLÜMÜMÜZÜN YAPTIĞI İKİLİ ANLAŞMALAR
1) Katholieke Hogeschool, BELÇİKA
2) Hogeschool Rotterdam, HOLLANDA
3) University of Economics in Katowice, POLONYA
4) University of PASSAU, ALMANYA
5) Wyzsza Szkola Handlu i Uslug, POLONYA
6) University of Maribor, SLOVENYA
7) Vives University Collage, BELÇİKA
8) University of Lodz, POLONYA
9) Avans University of Applied Sciences School of Marketing, HOLLANDA
10) Universite de Pau, FRANSA
11) Universidad Del Pais Vasco, İSPANYA
Bölümümüzün ÇİFT ANADAL (ÇAP), YANDAL (YAP) Programları ve BÖLÜMLERARASI
YATAY GEÇİŞ (BAYG) Olanakları
Bölümler
İşletme
İşletme (İng)
İktisat
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Felsefe
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği (İng)
Bilgisayar Mühendisliği
ÇAP*
√
√
√
√
YAP
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
*İlgili bölümün başvuru koşullarını karşılama durumunda
http://iibf.maltepe.edu.tr/uluslararasiticareteng
BAYG
√
√
√
√
√
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards