ekonomi bülteni

advertisement
EKONOMİ BÜLTENİ
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR BİRİMİ
16-31 TEMMUZ 2013 SAYI:55
Merkez Bankası Faiz Kararı
MB POLİTİKA FAİZ ORANLARI(%)
Merkez Bankası Faiz
Kararı
İmalat Sanayi
Kapasite Kullanım
Oranı
Sektörel/ Tüketici
Güven Endeksleri
MB Enflasyon Raporu
Dış Ticaret
İstatistikleri
T.C. Merkez Bankasının, 25
Temmuz gerçekleştirdiği Para
Politikası
Kurulu
(PPK)
Toplantısında faiz koridorunun
üst bandı olan gecelik borç
vermede kulladığı faiz oranını 75
baz puan arttırarak %6.5’tan
%7.25’e yükseltti.
Borç alma
Borç verme
13,50
12,00
10,50
9,00
7,50
6,00
4,50
3,00
1,50
0,00
Politika faizi olan bir hafta vadeli
repo ihale faiz oranı %4.5 ve MB
borçlanma faiz oranıda %3.5 ile sabit tutuldu.
Kurulun kararında faiz koridorununun üst sınırını yükselterek ölçülü bir parasal
sıkıştırmaya gitmesinde, uluslararası para politikalarına ilişkin artan belirsizlik nedeniyle
meydana çıkan sermaye akımlarının zayıflamasının ve işlenmemiş gıda grubundaki fiyat
artışları, petrol fiyatındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmanın kısa vadede
enflasyon ve fiyat istikrarını olumsuz etkileyebileceği etkili olmuştur. Aynı zamanda,
enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasının temkinli
duruşu korunacak ve gerekirse ek parasal sıkılaştırmaya gidilebilecektir.
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’da açıkladığı imalat sanayi kapasite
kullanım verilerine göre, Türkiye’nin Temmuz 2013 dönemi kapasite kullanım oranı imalat
sanayi genelinde geçen yılın aynı
Kapasite Kullanım Oranları
ayına göre 0,2 puan artarak %75,5
seviyesinde gerçekleşmiştir.
80,0
Mevsimsel etkilerden arındırılmış
kapasite kullanım oranı bir önceki
aya göre değişmezken %74,9
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Kapasite kullanım oranlarına mal
gruplarına göre bakıldığında,
geçen yılın aynı ayına göre, yatırım
malları, gıda ve içecekler ve ara
mallarında artış gözlenirken;
dayanıklı ve dayanıksız tüketim
mallarında azalış gözlenmiştir.
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
2009-ŞUBAT
2009-MAYIS
2009-AĞUSTOS
2009-KASIM
2010-ŞUBAT
2010-MAYIS
2010-AĞUSTOS
2010-KASIM
2011-ŞUBAT
2011-MAYIS
2011-AĞUSTOS
2011-KASIM
2012-ŞUBAT
2012-MAYIS
2012-AĞUSTOS
2012-KASIM
2013-ŞUBAT
2013-MAYIS
Bu sayıda;
KKO
MÜSİAD
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu İstanbul
T. 0 (212) 222 04 06 F. 0 (212) 210 50 82
KKO-MA
Ekonomi Bülteni – 16-31 Temmuz 2013 Sayı:55
Sektörel ve Tüketici Güven Endeksleri
2012
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2013
Hizmetler
Parakende
İnşaat
Tüketici Güven Endeksi ve Beklentiler
2012
Temmuz
Mayıs
Haziran
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Gelecek 12 aylık dönemde
ekonominin iyi yönde gideceğine
yönelik beklentiler ile tasarruf
etme ihtimali bir önceki aya göre
%8,7, genel ekonomik durum
beklentisi %3, hanenin maddi
durum beklentisi %2, işsiz sayısı
beklenti
endeksi
de
%2
oranlarında arttı.
Ağustos
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Temmuz
TÜİK ve Merkez Bankası
tarafından açıklanan tüketici
güven endeksi 2013 Temmuz
ayında bir önceki aya göre %2,9
oranında artarak Haziran’daki
76,2 olan
değerinden 78,5
değerine yükseldi.
Sektörel Güven Endeksleri
Temmuz
Temmuz ayında hizmet,
parakende ticaret ve inşaat
sektörlerinde güven azaldı.
Haziran ayına göre; 109,6
olan hizmet sektörü güven
endeksi %3,8 azalarak 105,4
değerine;
112,4
olan
perakende ticaret sektörü
güven endeksi %3,6 azalarak
108,4 değerine ve 87,9 olan
inşaat
sektörü
güven
endekside %2,9 azalarak 85,3
değerine düştü.
2013
Tüketici Güven Endeksi
Hanenin Maddi Durum Bek.
Genel Ekonomik Durum Bek.
İşsiz Sayısı Bek.
Tasarruf Etme İhtimali
Merkez Bankası Enflasyon Raporu
2013 yılı ikinci çeyreğinde enflasyonun gelişimi. Enflasyon yılın ikinci çeyreğinde % 8,3
artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu yükselişin en temel sebebi işlenmemiş gıda
fiyatlarındaki yükselmeler oldu. Bununla beraber hizmet enflasyonun da beklenenenin
üzerinde gerçekleşmesi yıl sonu enflasyon hedefininde 0,1 puan arttırıcı etkisi oldu.
Döviz kurundaki dalgalanmaların enflasyon üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla
son dönemde faiz koridorunu genişletmek suretiyle politika duruşu sıkılaştırıldı.
Son 2 çeyrekte ekonomik gelişmelerin enflasyona etkisi. Ekonomik faaliyetler hem ilk
hemde ikinci çeyrekte yurt içi talep kaynaklı toparlanma eğiliminde idi. Fakat son zamanda
küresel likitide koşullaındaki beklentilere paralel olarak finansal piyasalarda yaşanan
MÜSİAD
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu İstanbul
T. 0 (212) 222 04 06 F. 0 (212) 210 50 82
Ekonomi Bülteni – 16-31 Temmuz 2013 Sayı:55
dalgalanmalar nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde iç talep daha zayıf seyredebilecek. Dış
talepte yine Euro bölgesindeki ekonomik durgunluk sebebiyle zayıf seyretti.
Ekonomik faaliyetlerin enflasyon üzerindeki etkilerinin gecikmeli ortaya çıkması
sebebiyle, gerek iç ve gereksede dış talep koşulları 2013 yıl sonu enflasyon hedeflerinde
bir değişime yol açmazken, 2014 yıl sonu öngörülerinde 0,1 puanlık bir azalma olarak
güncellendi.
Yakın dönemde döviz kuru haraketlerine bağlı olarak Türk lirası cinsinden ithalat
fiyatlarında belirgin bir artış oldu. Aynı zamanda son zamandaki petrol fiyatlarındai
artışlardan dolayı 2013 yıl sonu ortalama petrol fiyatı 103 ABD dolarından 107 ABD
dolarına yükseltildi. Bu gelişmeler 2013 yıl sonu enflasyon tahminini 0,8 puan, 2014
tahmini ise 0,2 puan yukarı yönlü etkiledi.
MB’nın enflasyon ve Para politikası tutumu nasıl olacak. Global anlamda para
politikalarındaki belirsizlik ve zayıf sermaye haraketleri karşısında MB, likitide politikasının
sıkı tutulduğu, gerektiğinde faiz koridorunu aktif olarak kullanacak temkinli ve esnek para
politikasını takip edecektir.
Bu bağlamda MB, 2013 yılı sonu hedeflerini revize ederek orta noktası % 6,2 olmak üzere,
enflasyonun %5,2 ile %7,2 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.
Yorum. Küresel piyasalardaki olumsuzluklar karşısında Türkiye ekonomisinin
dayanıklılığını arttırmak açısından mali ve para politikalarındaki ihtiyatlı duruşun
sürdürülmesi oldukça önem taşımaktadır. Özellikte 2014’te gerşekleşecek seçimler
öncesinde mali disiplininin sürdürülebilirliği ve tasarruf açığının azaltılması yönünde
gerçekleştirilecek yapısal reformlar ekonomik istikrar için çok önemli.
Dış Ticaret İstatistikleri
TÜİK tarafından açıklanan
verilere göre 2013 Haziran
ayında ihracat bir önceki yılın
aynı ayına göre % 6 azalarak 12
milyar 438 milyon dolar,
ithalat ise %2,8 artarak 21
milyar 008 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir.
Dış ticaret açığı böylelikle
haziran ayında %18,9 artarak 7
milyar 207 milyon dolardan 8
milyar 570 milyon dolara çıktı.
Ocak-Haziran ayında toplam dış ticaret açığı ise 50,6 milyar dolara yükseldi.
MÜSİAD
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu İstanbul
T. 0 (212) 222 04 06 F. 0 (212) 210 50 82
Ekonomi Bülteni – 16-31 Temmuz 2013 Sayı:55
Birikimli dış ticaret verilerine
bakıldığında ise ocak-haziran
döneminde ihracat geçen yılın
aynı dönemine göre %0,1, ithalat
%0,7, dış ticaret açığı ise %17 artış
gösterdi.
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs Haziran
0
- 2 000
- 4 000
- 6 000
- 8 000
- 7 001
- 7 422
Ekonomik
faaliyetlere
göre - 10 000 - 7 312
- 8 570
bakıldığında ihracat kaleminde
- 9 893
10
333
- 12 000
geçen yıla göre en yüksek artışın
%66,2 ile Balıkçılık ve %6,8 ile tarım ver ormancılık ihracatında görüyoruz. İmalat sanayi
ihracatında ise bir önceki yıla göre %6,7 lik bir azalış kaydedildi.
İthalat tarafında ise, geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artışı %37 ile Balıkçılık ve %21,3
ile tarım ve ormancılık ithalatında görüyoruz. İmalat sanayi ithalatı ise haziran 2012’ye
göre %9,2 artış gösterdi.
Geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre, ihracat kalemi ara malları ihracatı geçen yılın
aynı ayına göre %16,7 azalırken; sermaye malları ve tüketim malları ihracatı ise sırasıyla
%6,2 ve %7,1’lik bir artış kaydetti.İthalat tarafında ise son dönemlerde yurt içi talebin
güçlü seyretmesine paralel olarak haziran ayında sermaye malı ithalatının toplam ithalat
içindeki payı bir önceki yılın aynı ayına göre artarak % 20 düzyinde gerçekleşti. Diğer
taraftan aramalı ithalatında kaydedilen %0,6 lık bir azalış ekonomik aktivitenin yavaşlama
sürecine gireceğini destekler nitelikte.
Fasıllar bazında, ihracatta en yüksek düşüş %62 ile kıymetli taşlar faslında gerçekleşirken,
ithalatta en yüksek artış yine %51,8 artış ile kıymetli taşlar ve %47,2 ile hava taşıtları
faslında gerçekleşti.
Ülke gruplarına göre, AB’ye yapılan ihracat 2013 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına
göre %5,3 artış ile 5,17 milyar dolara çıktı. Bu miktar ile AB, Türkiye’nin ihracatından aldığı
payını %41,6’ya çıkardı. AB’den yapılan ithalat ise ihracatın biraz üzerinde % 5,7 artışla 7,7
milyar dolar olarak gerçekleşti ve AB’nin Türkiye’nin ithalatından aldığı pay %36,7’ye
yükseldi.
İhracatta ilk sırayı 1,16 milyar dolar ile Almanya alırken, Almanya’yı 925 milyon dolar ile
Irak takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 2,1 milyar dolar ile Çin alırken, Çin’i 2 milyar dolar ile
Almanya takip etti.
Yorum. Dış ticaret açığındaki en büyük etkinin altının dahil olduğu kıymetli taşlar faslındaki
haraketten kaynaklandığını görüyoruz. Bu faslın ihracatta %62 düşüş ve ithalattaki %51,8
artış ile dış ticaret açığına net etkisi 1,7 milyar doların üzerinde olmuştur.
Gerek Avrupa’ya ihracatımızın artış göstermesi ve gereksede AB’den yaptığımız ithalatın
artması da Avrupa’nın içinde bulunduğu durgunluktan yavaş yavaş çıktığının bir göstergesi
olarak söylenebilir.
2013 yılında iç talebin canlılığını koruyarak ithalatın yukarı yönlü bir seyir izleyeceğini ve
2013 Haziran ayında gözlemlenen dış ticaret açığındaki artışın önümüzdeki dönemde de
artmaya devam edeceğini öngörebiliriz.
Yasal uyarı. Bu Ekonomi Bülteninde yer alan haber ve yorumlar güvenilir olduğuna inanılan ve kamuya açık bilgi kaynaklarına
dayanmaktadır. Sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır, haber ve yorumlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Bu bülten MÜSİAD üyelerine göderilir, her hakkı mahfuzdur, izinsiz ve referans olarak kullanılamaz.
MÜSİAD
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu İstanbul
T. 0 (212) 222 04 06 F. 0 (212) 210 50 82
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards