3. Ticaret Müşavirleri Toplantısı Ankara, 07 Ocak 2015

advertisement
3. Ticaret Müşavirleri Toplantısı
Ankara, 07 Ocak 2015
Sayın Bakan Yardımcım, Müsteşarım,
Ekonomi Bakanlığı Yetkilileri, Değerli Ticaret Müşavirlerim,
İş Dünyamızın ve STK’larımızın Değerli Başkan ve Temsilcileri
3.sünü gerçekleştirdiğimiz Ticaret Müşavirleri Toplantı’sında hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Uzun bir programa dâhil olduğunuz için ve farklı konuşmalarda zaten dile getirildiğinden, rakamsal
analizlere, ticaret hacimleri ve analizlerine, TTIP'ye, MÜSİAD olarak yürütme kurulunda olduğumuz B20
vb konulara girmeden, kısaca MÜSİAD’dan, Yeni Türkiye'den ve Ticaret Müşavirlerimizden
beklentilerimizden bahsedeceğim.
Bugün, MÜSİAD, 11.000 üyesiyle, 45.000 işletmeyi temsil eden, yaklaşık 1.600.000 kişiye
istihdam sağlayan, Türkiye'de 85 noktada, yurtdışında 63 ülkede 159 noktada irtibatı olan, güçlü bir
“Sivil Toplum Kuruluşu”dur.
Bu yıl, 09.Mayıs'ta, 25.ci yılımızı kutlayacağız. Az değil, 25 yıl. Aramızda DEİK Başkanımız da
var, kendisi, bu güzel kurumun benden önceki Başkanıydı. Bu bereketli yolda bize destek veren sizlere
ve tüm dostlara teşekkür ediyorum.
Faaliyetlerimizi, ülkemizin kalkınması ve iş aleminin gelişmesi için, Sektör Zirveleri, Araştırma
Raporları, Yurtiçi ve Yurtdışı Bölgesel İş Geliştirme Toplantıları, GİK, Yurtdışı Geziler, Uluslararası Fuar
ve İş Forumları gibi alanlarda sürdürüyoruz. Kasım sonundaki Fuarımızda, 123 ülkeden 7.250 İşadamını,
onbinlerce Türk Girişimcisiyle buluşturduk
Yurtdışındaki etkinliğimizi de arttırmaya devam ediyoruz. Moskova, Cenevre, Bakü, Tokyo,
Lyon, Batum, Strasbourg, Cidde, Güney Afrika, Cezayir, Fas, Nijerya ve benzeri yerlerde yeni Şubeler
açacağız. Bugüne kadar, yurtdışında bizim bir iş ortağımız gibi destek vermenizden dolayı teşekkür
ederim. Oralarda da desteğinizi bekliyoruz.
Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar,
Son zamanlarda sıkça konuştuğumuz ‘Yeni Türkiye’ kavramından da kısaca söz etmek
istiyorum. “Yeni Türkiye” ifadesi, ister istemez, sürecini tamamlamış, daha özgün şeylerin yapılacağı bir
Türkiye algısını da oluşturmaktadır.
Bize göre Yeni Türkiye; Siyaset algısından hukuki zemine, iş yapma kalıplarından yönetişim
biçimine, eğitim metodundan insan tasavvuruna, finansal sisteminden dış politikaya, çevre algısından
adalet anlayışına kadar, etkilediğimiz ve etkilendiğimiz pek çok parametrenin yeniden ele alınması
demektir.
Ülkemizin hedeflerine varabilmesi için; siyasi olarak hükümetimizin, iş dünyası olarak bizim
ve dış ticaretimizde bize destek olacak Sayın Bakanımızın, Ekonomi Bakanlığımızın ve Ticaret
Müşavirlerimizin de aynı duyarlık içinde olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla, bu toplantıda görüşülen
konuları ve kararları, yalnız dış ticaretimizin değil, Türkiye’nin geleceği açısından önemsiyoruz.
Değerli Müşavirlerim,
Ülkemiz için elbirliğiyle çalışırken, nasıl sizler bizim ortağımız gibi davranıyorsanız, MÜSİAD
olarak, tüm yurt dışı temsil noktalarımızla, ekonomi ve ticaret diplomasisinde, sizlerle daha fazla
işbirliğine ve bizim de size verebileceğimiz her türlü desteğe hazır olduğumuzu, ifade etmek isterim.
Sayın Başbakanımızın ifadesiyle, "sürekli sahada ve iş dünyasına yardımcı olan bir ticari müşavirlik
anlayışı" ortak hedefimizdir. Bu hedefle, beklentilerimiz de artmaktadır.
Yurtdışı gezilerimiz, GİK programlarımız, B2B ve Panellerimizde, ilgili kurum ve şirketlerle
temaslarımızda, daha fazla desteğinizi bekliyoruz.
MÜSİAD Yurtdışı yapılanmamızı tamamladığımız veya yapılanma çalışmalarının devam ettiği
ülkelerde, ilgili Bakanlıklar, İşadamları Dernekleri ve Ticaret Odaları gibi kurum ve kuruluşlardaki,
tanıtım vb alanlarda desteğiniz de, beklentilerimiz arasındadır.
Derneğimize ulaşan tüm ticari talepler Dış Ticaret Çalışma Grubumuzca değerlendirilip, ilgili
üyelerin istifadesine sunulmaktadır. Daha önce İGEME tarafından toplu olarak gönderilen ticari
talepler, artık bazı ticaret müşavirleri tarafından, münferit ve spontane olarak gönderilmektedir. Her
türlü bilgilendirme ve ticari taleplerin, sirküler halinde, atlanılmadan ve zamanında bize ulaştırılması,
fevkalade önemlidir.
Bir diğer konu da, ilgili ülkedeki firmaların güvenilirliğinin ve referans sorgulamalarının,
mümkün olduğunca sağlanmasıdır.
Dış ticaretimizde sağlanan gelişmelerde, elbette ticaret müşavirlerimizin önemli katkıları
bulunmaktadır. Bizden size gelen talepler kadar, bulunduğunuz coğrafyalarda gördüğünüz fırsat ve
tehditleri bize zamanında aktarmanız da, en az diğerleri kadar önemlidir.
Küresel pazarda, Türk iş dünyasının etkinlik ve rekabet gücünü artırmak için, Ticaret
müşavirlerimiz ile Türk iş dünyasının daha koordineli bir şekilde çalışması hedef ve dileğiyle, Yeni ve
Güçlü Türkiye için hep birlikte daha fazla çalışacağımıza olan inancımla, hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Olpak
Genel Başkan
MÜSİAD
Download