Soru 1. Yapılma Amacına göre finansal tablolar analiz çeşitleri

advertisement
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
Soru 1. Yapılma Amacına göre finansal tablolar analiz çeşitleri açıklayınız. (15 Puan)
Soru 2. Trend (Eğilim) yüzdeleri tekniği Analizi’ni kısaca açıklayınız (10 Puan)
Soru 3. Brüt Satış karlılığı, Varlık(Aktif) Karlılığı ve Özkaynak karlılığı oranlarını sadece
hesaplayınız (15 Puan)
Soru 4. Aynı sektörde faaliyet gösteren A sanayi ve Tic. A.Ş. ile B sanayi ve Tic. A.Ş.’nin ek’te
yer alan 31.12.2014 tarihli bilançolarını esas alarak dikey yüzdeleri hesaplayınız. Dikey
yüzdeleri esas alarak Varlık- Kaynak incelemesi yapınız ve şirketlerin durumunu karşılaştırmalı
olarak yorumlayınız.
Cevaplar
Cevap 1. Yapılma Amacına göre finansal tablolar analiz çeşitleri
Yönetim Analizleri: Finansal tablolar analizinin başlıca amaçlarından biri yönetim kararlarına destek
olacak şekilde saptamalarda bulunmaktır. Yönetim analizleri, yönetsel amaçlar ile yapılan analizlerdir.
Yönetim analizlerinde işletmenin verimlilik, kârlı lık, likidite, finansal durum gibi durumları hakkında
saptamalar yapılır. Bu saptamalar, diğer işletmelere göre, geçmiş dönemlere göre, bütçe hedeflerine
göre karşılaştırılır (mukayese edilir). Karşılaştırmalar yoluyla işletmenin planlaması ve kontrolünün
daha etkili bir şekilde yapılmasına çalışılır.
Yatırım Analizleri: Yatırım analizlerinin başlıca yapılma amacı, işletmenin gelecek dönemlerdeki
kazanma yeterliliğinin ortaya konulmasıdır. Yatırım analizleri, işletmeye borç vermek isteyen veya
işletmenin hisse senetlerini satın almak isteyen veya halen işletmeden alacaklı olan veya işletmenin
hisse senetlerini satın almış olan taraflarca yapılmaktadır. Yatırım analizleri, özellikle uzun vadeli
olarak işletme finansmanına katkı sağlayanların veya sağlayacakların yaptıkları analizlerdir. Bu
bakımdan işletmenin ihraç ettiği veya edeceği hisse senetlerini veya tahvilleri satın almış olan veya
satın alacak olan yatırımcıların yaptıkları analizler de yatırım analizi olarak kabul edilmektedir.
Kredi Analizleri: İşletmenin kredi talebinde bulunduğu banka ve benzeri finansal kuruluşlar tarafından
yapılan analizlerdir. Kredi analizlerinde işletmenin özellikle likidite durumu hakkında değerlendirmeler
yapılmaktadır. Kredi talebinde bulunan işletmelerin öncelikle kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücüne
sahip olmaları gerekir. Şüphesiz, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücüne sahip olması
yeterli değildir, kârlılık durumu, finansal durum, verimlilik gibi durumların da yeterli kabul edilebilecek
düzeylerde olması gerekir.
Cevap 2. Trend (Eğilim) yüzdeleri tekniği: Uzun dönemlere ait (5 – 10 yıl)Finansal tablolarda yer
alan bilgilerin baz alınan yıla oranla göstermiş oldukları değişimin incelenmesi tekniğidir. Baz yıl
başlangıç yılı olarak kabul edilmektedir. Baz yılın istikrarlı bir ekonomik dönem olmasına özen
gösterilmelidir. Trend analizi ile aynı işletmenin geçmişten hareketle geleceğe yönelik
değerlendirmeleri yapılmaktadır.
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
Cevap 3.
Brüt Satış karlılık Oranı: Brüt Satış karı / Net satış: 90.000/148.000 : 0.61
Varlık(Aktif) Karlılık Oranı: Dönem net karı/ Aktif Toplamı: 14.500/135.000: 0.11
Özkaynak karlılık Oranı: Dönem Net karı / Özkaynaklar Toplamı: 14.500/112.000: 0.13
Cevap 4. Soru
ulaşılamamıştır.
kağıtları
öğrencilerden
toplandığından
dolayı
bu
sorudaki
verilere
Download