nakit akış

advertisement
DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)
CARİ DÖNEM
Sermaye
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(31/12/2008)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
14.500.000
-
-
137.311
-
7.039.838
-
-
589.893
-
-
486.260
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
446.420
-
-
-
100.667
14.500.000
-
583.731
7.039.838
-
690.560
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetler
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve
kayıplar
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farklar
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farklar
H- Dönem net karı (veya zararı)
I -Dağıtılan temettü
J- Yedeklere transfer
II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2009)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I)
İşletmenin
kendi hisse
senetleri (-)
Varlıklarda
Değer Artışı
Öz sermaye Yabancı Para
Enflasyon
Çevrim
Düzeltmesi
Farkları
Farkları
Yasal
Yedekler
Statü
Yedekleri
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.
8
Diğer
Yedekler ve
dağıtılmamış
karlar
Net Dönem
Karı (veya
zararı)
Geçmiş Yıllar
Karları /
(Zararları)
-
TL
Toplam
-
2.013.345
-
24.766.647
-
-
-
-
-
-
-
8.530.245
-
(100.667)
446.420
8.530.245
-
-
486.260
8.530.245
1.912.678
33.743.312
Download