denge yatırım holding a.ş.

advertisement
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Basın Bülteni
23 Temmuz 2012
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. PAYLARI HALKA ARZ EDİLİYOR
Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi;




Kurumsallaşma sürecinin hızlandırılması,
Özsermayeye dayalı sağlıklı büyüme koşullarının sürdürülebilir kılınması,
Bilinirlik ve tanınırlığın artırılması,
Kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanabilmesi,
amacıyla ödenmiş sermayesini 5.000.000 TL'ndan 8.000.000 TL’na artırmak suretiyle ihraç edeceği
3.000.000 TL nominal değerli paylarını, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında (GİP) halka arz
ediyor.
Halka arz edilecek olan 3.000.000 TL'lik paylar 26-27 Temmuz 2012 tarihlerinde, 1 TL nominal
değerli her bir pay 3.35 TL fiyattan olmak üzere, 2 gün süreyle "Borsada Sabit Fiyatla Talep
Toplama ve Satış Yöntemi” ile satışa sunuluyor.
Pay almak suretiyle ortak olmak isteyen yatırımcı ve tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde
İMKB'de işlem yapmaya yetkili Borsa Üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları yeterli.
Denge Yatırım Holding A.Ş (DENGE) hakkında:
2007 yılında kurulan Denge Yatırım Holding A.Ş Denge Grubu şirketlerinin kontrol ve iştirak
hisselerine sahip ana şirkettir.
Finansal hizmetler, dış ticaret ve enerji sektörlerine odaklanmış olan Denge Holding, hedeflediği
yatırımlarını yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları vasıtası ile
gerçekleştirmekte, Grup Şirketleri faaliyetlerini "Denge Yatırım Holding A.Ş." şemsiyesi altında
sürdürmektedir.
Denge Holding'in ikisi yurtdışında olmak üzere toplam 2 bağlı ortaklığı ve 1 iştiraki bulunmaktadır.
Grup şirketleri, hali hazırda; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Bosna Hersek
Federasyonu'nda faaliyet göstermektedir. Toma Finance Ltd. ve DNG Dış Ticaret A.Ş Denge
Holding'in bağlı ortaklıkları, Bor banka d.d. Sarajevo ise iştirakidir.
Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları DNG Dış Ticaret A.Ş.'ndeki payı %99,60, Toma
Finance Ltd. sermayesinde payı % 99.987 ve iştiraki Bor banka d.d. Sarajevo’nun oy haklarındaki
payı ise %3.28’dir. 1995 yılında Saraybosna'da kurulan ve mevduat kabulünü haiz bankacılık
lisansına sahip olan Bor banka d.d., Saraybosna Borsası’nda (Sarajevo Stock Exchange - SASE)
işlem görmektedir.
Halka Arz Gelirlerinin Hedeflenen Kullanım Yerleri:
Son 3 yıllık süreçte Türkiye ekonomisinin seyrettiği güçlü büyümeye paralel bir büyüme
gerçekleştiren Denge Holding; halka arzdan sağlanacak kaynakları 2012-2014 yılları için hedeflenen
yatırımlarının finansmanında kullanmayı planlamaktır. Bu yatırımlar; girişim sermayesi yatırımları
ve finansal hizmetler sektörüne yapılacak yatırımlardan oluşturmaktadır.
Denge Yatırım Holding, halka arz kaynaklarının bir kısmını, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
kurulmasında kullanacaktır.. Bu çerçevede; DNG Dış Ticaret A.Ş.’nin gerekli ana sözleşme
değişiklikleri yapılarak Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na dönüştürülmesi düşünülmektedir.
Önümüzdeki süreçte, ayrıca, halka arzdan sağlanacak fonlar ile; Bosna Hersek Federasyonu’nda
faaliyet gösteren iştiraki BOR Banka dd. Sarajevo’nun sermayesindeki payının artırılması ve bağlı
ortaklığı Toma Finance Ltd’in sermaye yapısının daha da güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Denge Holding ve halka arza ilişkin detaylı bilgilere www.dengeholding.com.tr adresli web sitemiz
ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) (www.kap.gov.tr) ulaşılabilir.
Yatırımcı İlişkileri:
Tel: + 90 212 283 0017
Faks: +90 212 283 0018
[email protected]
Download