Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası

advertisement
Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında
Halk Sağlığı Haftası
kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin
önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır.
Halk sağlığı, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi
sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla bireylerin sağlıklarını korumak ve
geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Koruyucu hekimlik
çalışmalarını
yaygınlaştırmak,
eğitimler
düzenleyip
toplum
bilincini
artırarak
hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk
sağlığı çalışmalarının temel amaçlarındandır.
2012 yılında kurulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) yurdun en ücra
köşelerine kadar ulaşan 100 bine yakın personeliyle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti
sunmaktadır. Aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan
sağlık personelinin yanı sıra çok farklı unvan ve meslek sınıfından profesyonel, ekip
ruhu içerisinde hizmet vermektedir.
Yaşamın
ilk
anlarından
itibaren
her
vatandaş aile hekiminden hizmet almaya
başlamaktadır.
Aile
hekimleri,
daha
bebeklik ve çocukluk çağında aşılama
faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık
hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir.
Aile hekimliği uygulaması ile her birey
sağlıkları
ile
ilgili
her
türlü
konuda
danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir hekime kavuşmuştur. Her gün yaklaşık bir
milyon kişi aile hekimleri ile bir araya gelmektedir.
Ülkemizde sağlık hizmetleri sadece
sağlık tesisleri ile sınırlı kalmayıp aile
hekimlerince yaklaşık dokuz milyon kişi
yaşadıkları yerde ziyaret edilerek sağlık
problemlerine çözüm bulunmaktadır. Bunun
yanı sıra evlerinden çıkamayan 250 bin
kişiye evinde sağlık hizmeti sunulmaktadır.
Kadın
ve
çocuk
sağlığı
Türkiye
Halk
Sağlığı
Kurumunun öncelikleri arasındadır. Özelikle doğurganlık
çağındaki kadınlara ve doğuştan itibaren çocuklara yönelik
yapılan sağlık hizmetleri itina sürdürülmekte ve yakından
izlenmektedir. On üç ayrı hastalık yapıcı etkene karşı
sürdürülen
ve
dünyanın
en
kapsamlı
aşılama
programlarından birisi olan ulusal aşı programı ile yılda
yaklaşık
40
milyon
doz
aşı
geleceğin
güvencesi
çocuklarımıza uygulanmaktadır.
Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede hedef;
hastalıkların ortaya çıkışını engellemektir. Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu, 7 gün 24 saat boyunca
bulaşıcı hastalıklara yönelik izleme yapmakta,
herhangi bir salgın tehlikesi durumunda süratle
harekete geçerek salgın kontrol çalışmalarına
başlamaktadır.
Sağlığın temel unsurlarından olan içme ve kullanma sularının güvenilir olması
için her yıl 62 bin noktadan düzenli aralıklarla alınan numunelerden yapılan 170 bin
tahlille şebeke sularını, 1200’den fazla noktadan alınan 35 bin örnekle de yüzme
sularının güvenliği takip edilmektedir.
Tercih
ettiğimiz
yaşam
tarzı
sağlığımızı şekillendirir. Birçok hastalıktan
korunmak
için
sağlıklı
beslenmek,
hareketli bir yaşam tarzı benimsemek,
sigara ve alkolden uzak durmak gereklidir.
Ulusal
programlarımız
kapsamında
sağlığımızı tehdit eden risk faktörlerine
karşı vatandaşlarımızla birlikte mücadele
edilmektedir. ALO 171 sigara bırakma hattı 7 gün 24 saat esası ile danışmanlık
hizmeti vermekte ve dileyen vatandaşı yurt sathına yayılmış 400’den fazla sigara
bırakma polikliniğine yönlendirmektedir. ALO 181 hattı ile de uyuşturucuyla
mücadeleye destek verilmektedir.
Dünyadaki gelişmiş ülkelerle aynı şekilde üç kanser türü (meme, rahim ağzı,
kalın bağırsak) için erken teşhise yönelik her yıl 5 milyon tarama yapılmakta ve
kanserden korunmaya yönelik eğitimler aralıksız sürdürülmektedir.
Hayatınızın değerini bilin, kanser
taramalarınızı yaptırın.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 100 bin sağlık çalışanıyla 7 gün 24 saat yanı başınızda:
GÜVENDESİNİZ…
TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Download