Haber Bülteni - EcoNewFarmers

advertisement
ECO w
Ne mers
Far
Mesleki eğitim yoluyla ekolojik tarımda yeni
çiftçiler için bir gelecek inşa etmek
Haber Bülteni
N2
Nisan
2014
09-11 Nisan 2014
Macar Organik Tarım
Derneği–AHOF, Tokaj-MACARİSTAN
2. Toplantı
Haberler
İkinci ECONewFARMERS ortaklar toplantısı aşağıdaki gündemlerden oluşmuştur: I.
Konferansın. Sonuçları ve raporları; II. ekolojik tarım için mevcut yenilikçi öğrenme uygulamaların yeni
bağlamlar ve belirli bir hedef grup (SK) seçimi ve transferi; III. M-öğrenme modüllerini test etmek; IV.
Diğer konular.
Mevcut öğrenme sistemleri, iş tabanlı öğrenciler, projenin başarısı için güçlü ve zayıf
yönlerinin kılavuzları içeren Tanıtım Konferansı sunuldu
P1
2. Toplantı
Avrupa ve diğer ülkelerde mevcut ekolojik tarım için yenilikçi eğitim analiz ve profesyonel
uygulamalara dayalı olarak
Macar Organik Tarım
Derneği - AHOF
SUA'da gelen "Yeşil Bitki Koruma (GPP)” ve SRUC tan gelen "Organik tarım konusunda
tanıtıcı ders" modülleri ECONewFARMERS için bir başlangıç ​noktası olarak dikkate alındı. GPP den Bazı
modüller mobil-öğrenme modülü testleri için seçilmiş ve gelecekte kullanılmak üzere geliştirilecektir
Tokaj, Bağ Bölgesi
Hedef grubu ve ekolojik tarımda profesyonel faaliyetler için teknik ve pratik ihtiyaçlarını
tanımlamak üzere bilgi toplamak ve IPV tarafından geliştirilen "Hedef grup karakterizasyonu ve eğitim
deneyimleri" anketi Eylül ayı sonuna kadar internet üzerinden teslim edilecektir.
M-öğrenme modülünün saha testleri için düzenlemelerin yanısıra bir sonraki toplantı için
saha faaliyetleri tartışıldı
Ekolojik tarım, Yeşil Bitki
Koruma konusunda Mobil
öğrenme Deneyimi
İskoçya Kırsal Koleji kırsal
Eğitim Yaklaşımları
Türkiye'de E-öğrenme
deneyimleri
Macar Organik Tarım
Derneği - AHOF
6 Kasım 2003 yılında kurulan Macar
Organik Tarım Derneği (AHOF), bir sivil toplum
yararına odaklı dernektir. Dernek Macaristan'da
organik tarım, çevre koruma ve sağlıklı beslenmeyi
geliştirmeyi amaçlamaktadır. AHOF, organik çiftçiler
ve sivil toplum örgütleri ile birlikte, eğitim, araştırma
ve kültürel faaliyetler üstlenir ve organik tarım yapan
çiftçi lerin çıkarlarını savunur ve destekler
Bunu hedefleri gerçekleştirmek için AHOF
tarafından geliştirilen başlıca faaliyetler şunlardır:
Macaristan organik tarım paydaşların
koordinasyonu; araştırma, eğitim, öğretim ve
organik tarımda lisansüstü organizasyonu; metinleri
ve medya materyalleri yayınlamak, yabancı organik
tarım kuruluşlar ile bir ağ sağlamak (kitap, dergi,
televizyon ve multi-medya); alan gezileri ve teknik
programlar düzenlemek; Ödül burslar; Macar
Organik Tarım için Ulusal Teknoloji Platformu
uygulama ve katılımlar.
Dr. László Radics
AHOF Başkanı
P1
P1
P2
P2
P2
Tokaj, Bağ Bölgesi
Tokaj Bağ Bölgesi ,Tarihi Kültürel Peyzaj Alanı, 88.124 ha ile, (Kuzey-Doğu
Macaristan) Zemplén Dağları'nın eteklerinde, , 2002 yılından bu yana Dünya Miras
Listesi'nde yer almaktadır.
Volkanik yamaçları, sulak alanlar ve çevresindeki meşe ormanları ile,
topografik çevre ve iklim koşullarında eşsiz kombinasyonu uzun üzüm yetiştiriciliği ve
şarap üretimi için olağanüstü olumlu olarak kabul edilmiştir.
Yazılı kaynaklara gore, 1561 yılından beri şarap bölgesi belgelenmiş bir geçmişi
bulunan bölgede, üzüm yetiştiriciliği yanı sıra geleneksel ve özel bağcılık ile 'Aszu' şarap
yapımı, bölgede yüzyıllardır kalıcı olmuş (örn. teraslar, taş duvarlar ve çitlerin,
rezervuarlar inşa) ve bölge bu günümüze kadar bozulmadan kalmıştır. Alan yasal
İmparator Charles VI (Charles III, Macaristan Kralı) tarafından 1737 yılında kapalı bir
şarap bölgesi olarak tanımlanmıştır. Bu tarihi peyzajın % 6o'ı Natura 2000 olarak
sınıflandırılır.
Dr. László Radics
Haber Bülteni
ECO w
Ne mers
Far
N2
Nisan
2014
2
Ekolojik tarım, Yeşil Bitki Koruma
konusunda Mobil öğrenme Deneyimi
Nitra, Slovak Tarım Üniversitesi Agrobiyoloji ve Gıda Kaynaklar Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
tarımsal ekoloji, zararlı böcek ve bitki patojenleri, parazit bitki ve biyokütle söğüt kimyasal ekolojisi
konularında çalışmalar yapmaktadır.
Bu bölüm "Ekolojik tarım alanında yetişkin insanlar için interaktif öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla
mobil öğrenmenin geliştirilmesi (ICT) " konusunu işleyen Yeşil Bitki Koruma projesinin lideridir. Proje bitki
koruma öğrenme için mobil bağlamlarda, dizüstü bilgisayarlar ve informal öğrenmeyi teşvik için Tablet PC
teknolojilerinde kullanıldığı bir web sitesi (www.greenplantprotection.eu) geliştirdi.
Photo:P. Tóth
Bu site tarla bitkileri, sebze, meyve bahçeleri ve üzüm bağları üzerinde önemli zararlı, hastalık ve
yabancı ot hakkında (morfoloji, semptomlar ve hasar, kontrol yöntemleri, olayda, biyoloji ya da yaşam
döngüleri ve konukçu bitkilerde) bilgi içerir.
Proje iş tabanlı eğitim için büyük değeri vardır her zaman, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme
kalitesini sağlamak için her yerde kullanılabilen mobil cihazlara dayalı, ayar ve süreçlerin testlerine katkıda
bulunmuştur.
www.greenplantprotection.eu
İskoçya Kırsal Koleji kırsal Eğitim Yaklaşımları
İskoçya Kırsal Koleji (SRUC) kırsal sektör genelinde ilerlemeye, iletişim ve
bilginin geleceklere aktarılmaları konularında kararlı bir kurumdur. Kolejin Aberdeen,
Ayr, Barony, Edinburgh, Elmwood ve Oatridge olmak üzere altı adet kampüsü
bulunmaktadır.
SRUC akademik kaynakları, toprak tabanlı araştırma ve danışmanlık
hizmetleri sunmaktadır. Kolej artikülasyon ve ilerleme fırsatları geliştirmek için
akademik ve pratik uzmanlık yenilikçi teslimat ile İskoçya için yeni bir Eğitim (FE) ve
Yükseköğretim Kurulu (HE) modeli sunmaktadır. Eğitim programları olarak; tarım,
çevre, kırsal yönetimi, kırsal iş yönetimi içerir.
Kolej 12 500 Çiftçi ve arazi yöneticilerine birinci sınıf teknik ve iş danışmanlık
hizmet vermektedir. Kolejin 7430 adet yıllık destek alan abonesi bulunmaktadır. Kolej
aynı zamanda uluslararası işbirliği kapsamında Brezilya ve Çin dahil 50 ülkede Araştırma
Türkiye'de E-öğrenme deneyimleri
Türkiye'de organik tarım tüm yönleriyle e-öğrenme yoluyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bazı özel kuruluşlar tarafından
hazırlanan web sayfaları organik tarım videolar ve notlar ile desteklenmektedir. Bu sitelerde E-öğrenme modülleri çiftçiler, profesyoneller,
öğrenciler, eğitimciler, mesleki eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere organik tarım topluluğunun bilgisini genişletmek amacıyla kurulmuş,
bu kişilerin bilgi, becerileri iletişim teknolojilerine dayalı sürdürülebilir bir eğitim ile daha iyi anlaşılmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Türkiye'deki E-öğrenme modülleri; Organik hayatın ana konularını , neden organik tarım gerekli? organik tarım nedir?, anateması,
tarihçesi, Organik bitkisel büyüme, Organik sebze yetiştiriciliği, pazarlama, organik tarımın kalitesi ve sürdürülebilirliği, organik tarım Yasal
düzenlemeler, Belgelendirme organik tarım sistemleri, hastalık, böcek ve organik tarımda yabancı ot kontrolü, Organik hayvansal üretim, Organik
Tekstil üretimi, Toprak besleme, kontrol ve sertifikasyon
gibi konular yer almaktadır
Organik tarımın her biri aynı formatı izler: işyerinde yürütülecek konu, arka plan bilgileri ve önerilen faaliyetlerin tanımı.
Prof. Dr. Soner SOYLU
Prof. Dr. Mehmet Arslan
Mustafa Kemal Universitesi, Ziraat Fakültesi
Bu broşür yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
CCD | IPV | pm
Download