T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Tarih : 04.11

advertisement
T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
Konu
Tarih
Sayı
: 04.11.2013
: 13-060
: Aylık Sabit ve Mobil Trafik Verileri
Kurumunuz tarafından yayımlanan Çeyrek Pazar Verileri Raporları sektörümüz için önemli bir veri
kaynağını oluşturmakta, ülkemizin telekomünikasyon pazarının gelişiminin ve yöneliminin izlenmesi,
sektörümüzde faaliyet gösteren işletmecilerin bulundukları pazarlardaki konumlarının belirlenmesi ve
geleceğe yönelik stratejiler belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu çerçevede, çağrı başlatma, çağrı
sonlandırma ve çağrı taşıma hizmeti sunan sabit telefon işletmecileri için sabit ve mobil ses trafik
verileri büyük önem taşımaktadır.
Kurumunuz tarafından yayımlanan Çeyrek Pazar Verileri Raporlarında, sabit ve mobil ses trafiğinin
gelişimine yönelik verilere yer verilmekle beraber;
-
Bu Raporların hazırlık aşamalarının önemli derecede emek ve zaman gerektirmesi sebebi ile
söz konusu rakamlar güncel olarak görülememekte,
-
Mobil ve sabit ses trafiği verileri üçer aylık dönemlerle incelenmektedir.
Sektörde faaliyet göstermekte olan Derneğimiz üyesi işletmecilerin ihtiyaçları ve talepleri neticesinde
sabit ve mobil ses trafiği verilerinin aylık olarak Kurumunuz web sitesinde yayımlanması veya
Derneğimize iletilmesi hususunda gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla,
Rıdvan UĞURLU
Yusuf Ata ARIAK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu Başkanı
TELKODER
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
Download