Kardiyovasküler sistem

advertisement
23.05.2011
Kardiyovasküler sistem
• Kan damarlarının
oluşturduğu kapalı bir
sistem, ve bunun içine
kanı pompalayan
kalpten oluşur.
DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ
Yrd.Doç.Dr.Tamer Albayrak
Superior vena cava
Dolaşım sistemleri
Aort
Sol kulakçık
Sağ karıncık
Sol karıncık
Sağ karıncık
4
3
Superior vena cava
Sol atrium
aorta
Pulmoner (küçük dolaşım) ve sistemik
(büyük dolaşım) dolaşımın özeti
Sağ atrium
Sağ ventrikül
İnferior vena cava
Sol ventrikül
kaynak
arterler
arterlerin O2 içeriği
Pulmoner
Dolaşım
sağ ventrikül
pulmoner arterler
düşük
Sistemik
Doaşım
sol ventrikül
aorta ve dalları
yüksek
venler
pulmoner venler
superior ve inferior
vena cava ve dalları
sonlanma
sol atrium
sağ atrium
1
23.05.2011
Kalp kasılması- atrium, ventriculus
ve dinlenme zamanı)
8
Kanın tek yönlü akımı, atriyumlar ile ventriküller arasındaki
“atrioventriküler kapaklar” aort ve pulmoner arter ağzındaki “semilüner
kapaklar” ile sağlanır. Kapaklar, fibröz doku ve onu çevreleyen endokarttan
oluşur. Ayrıca toplardamarlarda da kapaklar mevcuttur.
9
10
Kan plazması
11
2
23.05.2011
hematokrit
kanın hücresel
elemanlarının toplam
yüzdesi hematokrit
geriye kalan sıvı ise
plazmadır
Kadında % 42±5
Erkekte % 47±5
% Hematokrit =eritrosit × 100
tüm kan volümü
Hematokrit=0.96 × ölçülen hematokrit
Plazma proteinleri
albumin
Sedimantasyon
(SED)
Eritrositlerin (mm/saat) çökme hızı.
fibrinojen
globülin
Normal SED değeri
(mm/saat)
Yenidoğan
0–1
Ortalama
Erkekte
0–8
4
Kadında
0 - 16
8
Ana Kan Gruplarının
Genotip, Fenotip, Aglutinojen ve Aglutinin
Özellikleri
Genotip
OA veya AA
OB veya BB
AB
OO
Kan Grubu Aglutinojen
A
B
AB*
O**
* Genel Alıcı.
Aglutinin
A
Anti-B (β)
B
Anti-A (α)
A ve B
---
---
Anti-A (α)
Anti-B (β)
** Genel Verici.
3
23.05.2011
Kan Gruplarının Ülkemizdeki Dağılımı
Kan Grubu
%
43,3
A
B
AB
O
Rh (+)
Rh (-)
kan hücreleri
eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar
lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar
trombositler; kan pulcukları, platelet’ler
16,1
7,5
33,0
89,6
10,4
Leukocytes
Erythrocytes
Polymorphnuclear Granulocytes
Neutrophils
Eosinopils
Basophils
Agranulocytes
Monocytes
Platelets
Lymphocytes
4
Download