ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BORÇLANMA

advertisement
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BORÇLANMA ARACI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin (Şeker Leasing) 01-02 Aralık 2016 tarihlerinde Şeker
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 91 gün vadeli 30.000.000 TL
nominal tutardaki iskontolu bono, 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 15.000.000 TL
nominal tutardaki bono ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 10.000.000 TL
nominal tutardaki tahvil olmak üzere toplam 55.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı
(talep gelmesi halinde 75.000.000 TL nominal tutara yükseltilecek) halka arzına ilişkin
ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dökümanı 16/11/2016 tarihinde, Sermaye Piyasası
Aracı Notu ve Özet ise 29/11/2016 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin
www.sekerleasing.com.tr adresli internet sitesi, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
(“KAP”)’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. İzahname dosyaları ayrıca Şeker Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi bulunan
Şekerbank T.A.Ş.’nin şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2.
maddesinde ihraç edilen borçlanma araçlarına gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono
ve tahvil miktarlarının yeniden belirlenebileceği, talep toplama süresi sonunda her bir
yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat
oranları arasında; herhangi bir yatırımcı grubu için %20’den fazla azaltılmamak üzere Şeker
Leasing’in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 91 gün
vadeli iskontolu bono, 350 gün vadeli kuponlu bono ve 728 gün vadeli kuponlu tahvillerden
herhangi birine planlanan ihraç tutarından daha az miktarda ve diğerlerine planlanandan daha
fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan
bakiye nominal tutar diğer borçlanma araçlarının ihraç tutarına Şeker Leasing’in onayı ile
eklenebileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda belirtilen koşullara
göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları
aşağıdadır.
a) 58.801.400-TL nominal değerdeki 91 gün vadeli iskontolu bonolara ilişkin sonuçlar:
91 gün iskontolu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 37.101.190-TL nominal,
kurumsal yatırımcı grubuna ise 27.305.423-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz
miktarı 58.801.400-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları
%53,6 ve %46,4 olarak belirlenmiştir.
91 gün vadeli, 100,000 –TL nominal tutarlı, TRFSKFK31711 ISIN kodlu, iskontolu bono
ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %12,00 (bileşik %12,55) olurken, buna göre
100,000- TL nominal değerli bononun satış fiyatı da 97,095 TL olarak belirlenmiştir.
b) 12.634.200-TL nominal değerdeki 350 gün vadeli kuponlu bonolara ilişkin sonuçlar:
350 gün vadeli kuponlu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 2.934.200-TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 9.700.000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 12.634.200-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları
%23,2 ve %76,8 olarak belirlenmiştir.
350 gün vadeli, 100,000–TL nominal tutarlı, TRFSKFKK1717 ISIN kodlu, 35 günde bir
kupon ödemeli bono ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %1,24 (ilk kupon faizi üzerinden
yıllık basit faiz oranı %12,93, yıllık bileşik faiz oranı %13,71) ve 100,000 –TL nominal
tutarlı tahvilin fiyatı 100,000-TL olarak belirlenmiştir.
b) 3.564.400-TL nominal değerdeki 728 gün vadeli kuponlu tahvillere ilişkin sonuçlar:
728 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 956.400.TL nominal,
kurumsal yatırımcı grubuna ise 2.608.000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz
miktarı 3.564.400-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun
5.1.2 ve 5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %26,8 ve %73,2
olarak belirlenmiştir.
728 gün vadeli, 100,000 –TL nominal tutarlı, TRSSKFKA1813 ISIN kodlu, 91 günde bir
kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %3,44 (ilk kupon faizi üzerinden
yıllık basit faiz oranı %13,80, yıllık bileşik faiz oranı %14,53) ve 100,000 –TL nominal
tutarlı tahvilin fiyatı 100,000-TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal
91 Gün Vadeli İskontolu Bono
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
37.101.190
623
31.496.400
31.496.400
615
27.305.423
10
27.305.000
27.305.000
10
64.406.613
633
58.801.400
58.801.400
625
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Talep Edilen
Nominal
350 Gün Vadeli Kuponlu Bono
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
2.934.200
65
2.934.200
2.934.200
65
9.700.000
3
9.700.000
9.700.000
3
12.634.200
68
12.634.200
12.634.200
68
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal
728 Gün Vadeli Kuponlu Tahvil
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
956.400
22
956.400
956.400
22
2.608.000
3
2.608.000
2.608.000
3
3.564.400
25
3.564.400
3.564.400
25
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin borçlanma aracı ihracında %5’ten fazla alan yatırımcılara
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
91 gün vadeli iskontolu bono halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
Yatırımcı Ünvanı
No
1
2
3
4
ZİRAAT PORTFÖY YÖN. AŞ PARA
PİY.ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI ZİRAAT
PORT.PARA PİYASASI FONU
ZİRAAT PORT.YÖN.AŞ.ŞEMSİYE FONUNA
BAĞLI ZİRAAT PORT.KISA
VAD.BORÇL.ARAÇLARI FONU
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AZIMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
TOPLAM
Satılan
Nominal Tutar
(TL)
Toplam Arz
Tutarı İçindeki
Payı (%)
9.000.000
%15,1
9.000.000
%15,1
3.605.000
%6,1
3.350.000
%5.6
24.955.000
%41,9
350 gün vadeli kuponlu bono halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
No
Yatırımcı Ünvanı
1
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TOPLAM
Satılan
Nominal Tutar
(TL)
9.500.000
Toplam Arz
Tutarı İçindeki
Payı (%)
%75.2
9.500.000
%75,2
728 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
No
Yatırımcı Ünvanı
1
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
OSMANLI PORTFÖY KISA
VAD.BORÇL.ARAÇLARI FONU
YILMAZ YAVUZ
2
3
TOPLAM
Satılan
Nominal Tutar
(TL)
2.308.000
Toplam Arz
Tutarı İçindeki
Payı (%)
%64,8
200.000
%5,6
180.000
%5,0
2.688.000
%75,4
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards