Trakeotomi - Journal of Clinical and Analytical Medicine

advertisement
Göğüs Cerrahisi
Yararları
1.Translaringeal tüpün daha fazla larengeal hasar yapması önlenmiş olur
2. Hemşirelik bakımı kolaylaşır (Aspirasyon, ağız bakımı)
3. Daha güvenilir bir hava yolu olduğu için hasta mobilizasyonu daha rahat gerçekleşir
4. Yoğun Bakım ünitesinden transfer daha kolay olur
5. Daha konforludur
6. Konuşma olanağı sağlar
7. Oral beslenme daha rahat olabilir
8. Psikolojik yararları vardır
Dezavantajları
1. İşlemin maliyeti yüksektir
2. Kanama, amfizem gelişebilir
*Translarengeal tüpün çıkarılıp, trakeotomi açılması
ile ilgili öneriler:
1. 10 güne kadar gereksinim olduğu düşünülen hava
1
89
Göğüs Cerrahisi
Journal of Clinical and Analytical Medicine
Hava yolunun açıklığının sağlanamadığı durumlarda,
baş-boyun yaralanmalarında ve ameliyatlarında, uzun
süreli mekanik ventilasyon uygulanacak hastalarda kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Trakeotomi, boyunda trakea ön duvarına cerrahi bir yöntemle delik açılarak hava
pasajının sağlanmasıdır. Bu işlem geçici amaçla yapıldığında trakeotomi, sürekli ve kalıcı amaçla yapılıp açılan delik boyun derisine ağızlaştırıldığında trakeostomi
olarak isimlendirilir. İdeal olarak trakeotomi deneyimSüleyman
li Deniz
bir cerrah tarafından ve anestezist eşliğinde ameliyathanede veya yeterli donanımı olan yoğun bakım ünitesinde yapılmalıdır. Komplikasyonları en aza indirmek
için trakeotomi bakımı ve takibinde deneyimli personel
görevlendirilmelidir.
Süleyman Deniz
Trakeotomi
yolu için translarengeal yol tercih edilmelidir.
2. 21 günden daha uzun süre suni hava yolu gereksinimi
düşünülüyorsa trakeotomi tercih edilmelidir.
3. Tedavi planı içinde trakeotomi kararı mümkün olan
en kısa zamanda verilerek translarengeal entübasyon
süresi en aza indirgenmelidir.
Trakeotomi Yöntemi
Hasta sırt üstü yatırılarak omuz altına yastık desteği
konulur ve boyun hiperekstansiyona getirilir. Boyun ön
bölgesi ve göğüs üst kısımları antiseptik solusyonla silinerek temizlenir. Ön boyun bölgesi açık bırakılacak şekilde ameliyat alanı steril örtülerle örtülür. İnsizyon ve
çalışma alanı lokal anestezik madde ile infiltre edildikten sonra, krikoid kıkırdağın alt kenarı ve sternum çentiğinin üst kenarı parmakla saptanarak ve orta çizgiden
ayrılmaksızın düz bir insizyonla cilt ve cilt altı dokular
kesilir. Kanama kontrolünden sonra orta çizgide klemble diseksiyon yapılarak infrahyoid kaslar geçilir. Diseke edilen kısımlar ekartörle sağ ve sol yan taraflara çekilerek alan genişletilir ve trakeal kıkırdakların ön yüzü
ortaya konulur. Bunun üzerindeki fasia sıyrılarak trakea
duvarı ekspoze edilir. 2, 3 ve 4. trakeal halkalardan tam
kat geçilerek yuvarlak bir halka çıkartılır. Bu delik elde
olan tüplerin rahat geçişine olanak tanıyacak genişlikte olmalıdır. Hastanın durumuna göre bolonlu plastik ve
balonsuz metal bir kanül trakeotomi deliğinden geçirilerek trakea içerisine yerleştirilir.
Komplikasyonlar
Erken komplikasyonlar
Kanama, hava embolisi, apne, kardiyak arrest, komşu
organ yaralanmaları.
2
90
Orta Komplikasyonlar
Tüpün çıkması, ciltaltı amfizemi, pnömotoraks, pnömomediastinum, tüpün krutlarla tıkanması, enfeksiyon,
trakeo-özofageal fistül, büyük arter-ven kanamaları,
trakeit, trakeobronşit, akciğer apsesi, atelektazi.
Geç Komplikasyonlar
Trakea stenozu, dekanülasyon güçlüğü, skar dokusu,
trakeal granülasyon, trakeomalasi.
Trakeotomi tüpünün ilk 36-48 saat içerisinde değiştirilmesi gerekli değildir. Bu süre içinde epitelizasyon oluşur ve kanül kolayca çıkartılıp yenisiyle değiştirilebilir.
Ancak bazen trakea bulunmasında zorluk çekilebilir. Bu
nedenle ilk tüp değişiminin deneyimli kimselerce yapılması uygundur. Tüp değiştirilirken hasta ameliyat pozisyonunda (baş hiperekstansiyonda) tutulmalıdır.
3
91
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards