buyume faktorlerı

advertisement
BÜYÜME FAKTÖRLERİ
Dr. Meltem Ekenel
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
DESTEK TEDAVİ KONSENSUS TOPLANTISI, 9. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri
WOW Hotels & Convention Center, 17 EKİM 2011, Antalya,
Klinik Onkoloji Derneği, www.tukod.org
Kemoterapiye bağlı nötropeni ve
komplikasyonları
Febril Nötropeni (FN) : <500 nötrofil/mcl veya <1000 nötrofil/mcl 48 saat içinde ve
beraberinde 38.3 C veya 38.0 C 1 saatlik ateş
İlk siklustaki febril nötropeni oranları
Crawford J, JNCCN 2008
Profilaktik büyüme faktörü kullanımı ile ilgili
meta-analizler
Yazar
Hasta
Sayısı/CSF
Tanı
İnfeksiyon
riski
Febril
Nötropeni
riski
Mortalite
Bohlius J,
2008
13 randomize
calışma,
2607 hasta,
G-CSF/GM-CSF
Malign Lenfoma
RR=0.74
RR=0.74
NS
Sung L,
2007
148 calışma
G-CSF
KT alan veya
KIT olan çocuk
ve erişkin
hastalar
RR=0.86
RR=0.71
NS
Kuderer,
2007
17 randomize
calışma
3493 hasta,
Filgrastim/Lenogr
astim/Pegfilgrasti
m
Malign lenfoma
veya solid tümor
NA
RR=0.54
RR=0.55
Lyman,
2010
25 randomize
calışma, 12800
hasta, G-CSF
Malign lenfoma
veya solid tümor
NA
NA
RR=0.89
Risk değerlendirmesi
>%20
•
•
•
•
Hastalığın tipi
Kemoterapi rejimi
Hastaya bağlı risk faktörleri
Tedavinin amacı
%20-10
<%10
Febril nötropeni riski yüksek hastalarda
G-CSF yararı
Yazar
Hasta
sayısı
Tanı
G-CSF
Tedavi
FN
Lyman
GH, 2002
8 çalışma,
1144 hasta
Solid
tumor
veya
malign
lenfoma
Filgrastim Doz yoğun
/lenogras kemoterapi
tim
%51 v %32
Timmer
Bonte,
2005
175 hasta
SCLC
G-CSF
Cyclophosphamide
Doxorubicine
Etoposite
%24 v %10
Bohlius J,
2008
13
randomize
çalışma,
2607 hasta
Malign
Lenfoma
GM-CSF/
G-CSF
CHOP/MOPP
%36
RR=0.74
Febril nötropeni riski orta hastalarda
yaklaşım nasıl olmalı?
Hastayla ilgili risk faktörleri
Lyman GH, Cancer, 2011
Hastayla ilgili risk faktörleri
Lyman GH, Cancer, 2010
Febril nötropeni riski düşük hastalarda
•
G-CSF kullanımı önerilmiyor
Sekonder profilaksi
• Eğer bir önceki tedavide FN geçirdiyse, daha sonraki
uygulamalarda yüksek riskli olarak değerlendirilir.
• Eğer G-CSF kullandığı halde FN geçirdiyse doz azaltımı
veya kemoterapi rejim değisikliği önerilir
Kemoterapi Rejimleri ve FN riskleri
Aapro, EJC, 2010
Kemoterapi Rejimleri ve FN riskleri
Aapro, EJC, 2010
Kemoterapi Rejimleri ve FN riskleri
Aapro, EJC, 2010
Büyüme faktörlerinin nötropeni sırasında
kullanımı
Yazar
Hasta sayısı
CSF
Hastanede
kalış süresi
Nötrofilin
düzelme
zamanı
Mortalite
Clark, 2005
13 calışma,
1518 hasta
GM-CSF/
G-CSF
HR=0.63
HR=0.32
NS
Garcia
Carbonero,
2001
203 hasta
G-CSF
5 gün v 7 gün
3 gün v 4 gün
NA
Doz ve Uygulama
• Filgrastim ve pegfilgrastim (Solid tümorler veya
malign lenfomalarda)
• Filgrastim 5mcg/kg, tedaviden 1-3 gün sonra
• Pegfilgrastim 6mg/siklus, tedaviden 24 saat
sonra
Vogel, JCO, 2005
• Sargramostin (AML induksiyon tedavisi veya
KİT hastalarında)
Stull, Am J Health System Pharm, 2005
Yan Etkiler
Filgrastim
Pegfilgrastim
•
•
•
•
• Dalak rüptürü
• Alerjik reaksiyonlar
• Kemik ağrısı
Alerjik reaksiyonlar
Dalak rüptürü
MDS ve AML
Kemik ağrısı
FDA Filgrastim label
FDA Pegfilgrastim label
Lyman,JCO, 2010
Yan Etkiler
Lyman, JCO 2010
Yan Etkiler
Lyman, JCO, 2010
ÖZET
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards