TEB Taktik Dağılım Fonu`nda her duruma uygun bir pozisyon var.

advertisement
Eylül 2013, Sayı: 53
teb.com.tr
0 850 200 0 666
TEB Taktik Dağılım Fonu’nda
her duruma uygun bir pozisyon var.
Birikimlerinizi yönetirken piyasa şartlarına göre
aktif olarak yönetilen bir fon arayışındaysanız
TEB B Tipi Taktik Dağılım Değişken Fonu tam size göre.
teb.com.tr
444 0 766
AylıkFonBülteni
TEB Grubu Yatırım Fonları
Eylül’13
TEB Kısa Vadeli
Tahvil Bono
TEB Dinamik Likit
TEB Yatırım
Değişken
TEB Platin
TEB Tahvil
Yatırımlarını kısa vadeli para
piyasası enstrümanlarında
değerlendirmek suretiyle
REPO getirisine yakın bir
getiri hedefleyen yatırımcılar
Yatırımlarını kısa vadeli para
piyasası enstrümanlarında
değerlendirmek suretiyle
Repo getirisine yakın bir
getiri hedefleyen yatırımcılar.
Dokuz aylık bono ve tahvil
faizlerindeki getiri potansiyelinden yararlanırken, fonun
risk seviyesinin görece düşük
düzeyde olmasını tercih eden
yatırımcılar
Hazine bonoları ve devlet
tahvillerinin sunduğu getiri
potansiyelinden TEB Portföy
Yönetimi’nin bilgi birikimi
ve tecrübesiyle faydalanmak
isteyen yatırımcılar.
B
B
B
En Düşük
En Düşük
Orta Düşük
Yatırımcı Profili
Fon Tipi
Risk Derecesi
KYD 91
%40
KYD 91
%25
KYD
OST
%15
Karşılaştırma Ölçütü
KYD O/N
BRÜT
%45
KYD 182
%45
TEB Özel Sektör
Tahvil
Uzun vadeli tahvillerdeki
dalgalanmayı tolare
edebilecek, tahvil/bonoların
görece yüksek iç veriminden
ve sermaye kazancı
potansiyelinden faydalanmak
isteyen yatırımcılar.
Uzun vadeli tahvillerdeki
dalgalanmayı tolare edebilecek,
tahvil/bonoların görece yüksek iç
veriminden ve sermaye kazancı
potansiyelinden faydalanmak
isteyen yatırımcılar.
Portföy çeşitlendirmesine giderek
alternatif getiri arayışında olan ve
özel sektör tahvillerinin
sunduğu getiri potansiyelinden
faydalanmak isteyen yatırımcılar.
B
B
B
B
Orta Düşük
Orta Yüksek
Orta Yüksek
Orta Yüksek
KYD
O/N
BRÜT
%5
KYD
OST
%1
KYD
OST
%1
KYD O/N
BRÜT
%74
TEB Yatırım
Tahvil
KYD 365
%49
KYD
OST
%15
KYD
ÖST
%15
KYD
O/N
BRÜT
%5
KYD
O/N
BRÜT
%5
KYD 182
%80
KYD
OST
%15
KYD
UZUN
%40
KYD ON
BRÜT
%25
KYD 547
%80
KYD 547
%40
TEB Varlık Yönetim TEB Yatırım Büyüme
TEB Taktik
Hizmeti Tahvil Bono Amaçlı Değişken
Tahvil ve bonoların getiri
potansiyelinden faydalanırken,
birebir hisse senedi riski
almadan, hisse senedi piyasasının
sunabileceği fırsatlardan
faydalanmak isteyen yatırımcılar.
Tahvil ve bonoların getiri
potansiyelinden faydalanırken,
birebir hisse senedi riski
almadan, hisse senedi piyasasının
sunabileceği fırsatlardan
faydalanmak isteyen yatırımcılar.
B
KYD ÖST
Sabit
%35
KYD
O/N
BRÜT KYD
%5
365
%5
TEB Değişken
KYD ÖST
Değişken
%35
Orta Yüksek
KYD O/N
BRÜT
%15
İMKB 30
%15
Sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yaparken hisse senedi ve
altın piyasasındanda yararlanmak
isteyen yatırımcılar.
TEB Karma
TEB Yatırım Hisse
Altın fiyatlarında yükseliş bekleyen
ve bu yükselişten yararlanmak
isteyen, portföyünü çeşitlendirerek
alternatif getiri elde etmeyi
amaçlayan yatırımcılar.
Sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yaparken hisse senedi
piyasasından da yararlanmak
isteyen yatırımcılar.
IMKB-100 hisse senetleri
piyasasındaki getiriden
yararlanmak isteyen ve İMKB
nin taşıdğı riskleri tolere edebilen
yatırımcılar.
B
B
B
B
A
A
Orta Yüksek
Orta Yüksek
Orta Yüksek
Yüksek
Yüksek
En Yüksek
KYD O/N
BRÜT
%15
İMKB 30
%15
KYD
OST
%5
KYD 182
%65
Sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yaparken hisse senedi
piyasasının yükseliş potansiyelinden
de faydalanmak isteyen yatırımcılar.
TEB Altın
KYD OST
%11
KYD
OST
%5
KYD 182
%65
KYD O/N
%20
İMKB 100
%7
KYD OST
%2
KYD USD
%2
KYD EUR
%2
IAB Altın
Piyasası %1
İMKB 100
%10
KYD O/N
BRÜT
%4
KYD TUM
%75
KYD
365
%66
İMKB 100
%40
KYD O/N
BRÜT
%9
KYD
OST
%1
KYD
TUM
%50
IAB Altın
Piyasası %100
KYD
O/N
BRÜT
%5
İMKB 100
%95
Fonun Ortalama Vadesi
(Gün)
22
1
223
631
595
938
376
333
438
773
405
0
500
0
2013 Getirisi (%) - Eylül
sonu itibariyle
2.64
3.23
1.67
-0.58
1.20
-1.81
6.10
0.29
2.51
-2.03
1.92
-9.85
-1.78
-0.63
Son 1 Aylık Fon Getirisi (%)
0.43
0.41
0.98
2.36
2.20
2.99
0.64
1.29
1.54
3.29
1.17
-5.22
6.32
12.55
Son 3 Aylık Fon Getirisi (%)
1.15
1.28
1.01
0.06
0.91
-0.30
1.65
-0.42
0.06
-0.68
-0.61
15.75
-0.81
-1.16
3.27
4.67
1.34
17.34
2.19
5.41
2.62
5.60
-16.73
6.78
16.40
Son 1 Yıllık Getiri
3.66
4.26
3.17
Alış-Satış Saatleri
16:00 - 17.15 arası hariç
sürekli**
16:00 - 17.15 arası hariç
sürekli**
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
İhbar Saati 13:15*
1 pay adedi ve katları
İlk alışta 5,000,000 adet, daha
sonra 500,000 adet ve katları
10 pay adedi ve katları
500 pay adedi ve katları
1 pay adedi ve katları
500 pay adedi ve katları
1 pay adedi ve katları
5000 pay adedi ve katları
1 pay adedi ve katları
1 pay adedi ve katları
25 pay adedi ve katları
50 pay adedi ve katları
Min. İşlem Adedi
Günlük Komisyon Oranı
(yüz binde)
Fon Stratejisi
25 pay adedi ve katları
1 pay adedi ve katları
6
3
7
5
6
6
4,11
6
5
10
4,1
5
10
10
Fon, ağırlıklı olarak gecelik
para piyasası enstrümanlarına
yatırım yaparken likidite ve
faiz risklerinide gözeterek
kısa vadeli hazine bonolarında
(maks.180 gün) kontrollü
pozisyonlar almak suretiyle
yatırımcılara getiri sağlamayı
hedefler. Fonun ortalama
vadesi 90 günü geçemez
Fon, ağırlıklı olarak gecelik
para piyasası enstrümanlarına
yatırım yaparken likidite ve
faiz risklerinide gözterek kısa
vadeli hazine bonolarında
kontrollü pozisyonlar almak
suretiyle yatırımcılara getiri
sağlamayı hedefler. Fonun
ortalama vadesi 45 günü
geçemez.
Fon, portföyünün %95’ine
varan oranlarda, likit
fonların yatırım vadesinin
dışında kalan, uzun vadeli
tahvillerin taşıdığı faiz
riskini sınırlı olarak içeren
kısa ve orta vadeli bono ve
tahvillere yatırım yaparak
düşük risk ile kısa vadeli faiz
enstrümanlarından görece iyi
bir getiri sağlamayı hedefler.
Fonun karşılaştırma ölçütü,
TEB Portföy Yönetimi
Varlık Tahsis Komitesi
kararları doğrultusunda piyasa
koşulları dikkate alınarak
aktif olarak değiştirilmekte ve
Fon’da bu stratejiye paralel
olarak yönetilmektedir.
Fon, portföyünü ağırlıklı
olarak orta ve uzun
vadeli,işlem hacmi yoğun
tahvil ve bonolarda
değerlendiren, mevcut
ekonomi ve piyasa
koşullarına göre portföyünde
bulundurduğu sabit getirili
menkul kıymetlerin oranını
ve ortalama vadelerini aktif
olarak belirleyen, fırsat
gördükçe değişken ve sabit
kuponlu,uzun vadeli iskontolu
tahvillere yatırım yapan bir
stratejiye sahiptir.
Fon, devlet tahvili-hazine
bonosu getiri eğrisinin en
uzun vadeli kısımlarına
yatırım yapan, portföyünü
ağırlıklı olarak gösterge
tahvillerde ve işlem
hacmi yoğun ihraçlarda
değerlendiren, mevcut
ekonomi ve piyasa
koşullarına göre portföyünde
bulundurduğu sabit getirili
menkul kıymetlerin oranını
ve ortalama vadelerini aktif
olarak belirleyen bir yatırım
stratejisine sahiptir.
Fon portföyünün yönetiminde,
esas olarak özel sektör kuruluşları
tarafından ihraç edilen borçlanma
araçları kullanılacak olup, bu
strateji çerçevesinde Devlet İç
Borçlanma Senetlerinin getirisinin
üzerinde bir getiri elde edilmeye
çalışılacaktır. Fon, orta-uzun vade
perspektifiyle, ağırlıklı olarak özel
sektör borçlanma enstrümanlarına
yatırım yaparak gerek daha fazla
faiz getirisi, gerekse değer artış
kazancı sağlayacak alım satım
işlemleriyle yönetilecektir.
Fon portföyünün %80-%85 lik
kısmıyla tahvil ve bono piyasasına
yatırım yapmakta olup %15-20
aralığındaki kısmıyla hisse senedi
ve VOB piyasalarına yatırım
yapmaktadır. Fon, hisse senetleri
tarafında uzun, VOB?da aynı
büyüklükte kısa pozisyon alarak
görece performans farklılığına
dayalı hisse senedi stratejisi
uygulamaktadır. Böylelikle
birebir hisse senedi riski almadan
korumalı hisse senedi pozisyonu
almaktadır. Farklı vadelerdeki
VOB kontratlarının sunmuş
olduğu arbitraj olanaklarını da
değerlendirir ve elindeki kıymetleri
ödünç vermek sureti ile de faiz
kazancı elde edilir.
Fon portföyünün %80-%85 lik
kısmıyla tahvil ve bono piyasasına
yatırım yapmakta olup %15-20
aralığındaki kısmıyla hisse senedi
ve VOB piyasalarına yatırım
yapmaktadır. Fon, hisse senetleri
tarafında uzun, VOB?da aynı
büyüklükte kısa pozisyon alarak
görece performans farklılığına
dayalı hisse senedi stratejisi
uygulamaktadır. Böylelikle
birebir hisse senedi riski almadan
korumalı hisse senedi pozisyonu
almaktadır. Farklı vadelerdeki
VOB kontratlarının sunmuş
olduğu arbitraj olanaklarını da
değerlendirir ve elindeki kıymetleri
ödünç vermek sureti ile de faiz
kazancı elde edilir.
Fon, portföyünün ağırlıklı
kısmıyla orta ve uzun vadeli
sabit getirili menkul kıymetlere
yatırım yaparken, portföyünün
%10’una kadar olan kısmıyla hisse
senedi piyasasına yatırım yapma
stratejisine sahiptir.
Fon, hisse senedi, kamu ve özel
sektör borçlanma araçları, repo
- ters repo ve altın ve benzeri
kıymetli madenlere yatırım
yaparak, bu varlık sınıfları
arasındaki getiri farklarından
faydalanma amacını taşır. Bu amaca
ulaşabilmek için, fon portföyündeki
varlıkların dağılımını aktif olarak
değiştirir. Hisse senedi ve vadeli
işlemler piyasalarında kısa vadeli
fiyat hareketlerinden belirli limitler
dahilinde yararlanmayı hedefler.
Fon, ağırlıklı olarak kıymetli
madenlere yatırım yapar. Fiziki
olarak altın alma ve satma
zorunluluğunu ortadan kaldırır ve
saklama riskinden korur . Mevcut
ekonomi ve piyasa koşullarına göre
portföyünde bulundurduğu sabit
getirili menkul kıymetlerin oranını,
kıymetli madenleri ve ortalama
vadelerini aktif olarak belirleyen
bir yatırım stratejisine sahiptir.
Fon, yatırım yaptığı varlıkları
ekonomi ve piyasa koşullarına göre
aktif olarak belirleyen ve varlıkları
dengeli olarak çalışan bir yatırım
stratejisine sahiptir. Hisse senedi
seçiminde,makro analiz sonucu
belirlenen sektörler portföyün
yatırım çerçevesini belirler. Sabit
getirili menkul kıymetler tarafında,
orta vadeye yatırım yaparak
bonoların iç veriminden ve olası
sermaye kazancından faydalanmayı
hedefler.
Fon, yatırım yaptığı hisse
senetlerinin seçiminde, başta
yüksek yönetişim standartlarına
sahip şirketler içerisinden piyasa
değeri hedef değerine göre ciddi
bir iskonto arzeden, borç-sermaye
oranı ekonomik konjonktur ile
uyumlu, faaliyet gösterdiği sektör
itibariyle büyüme potansiyeline
sahip ve hem iç hem de uluslararası
pazarlarda rekabet gücü olan
hisse senetlerine yatırım yapmayı
tercih eder.
* B tipi fonlarda T günü 13:15’e kadar verilen alış-satış emirleri ertesi gün (T+1), 13:15 sonrası verilen emirler ise bir sonraki gün (T+2) gerçekleşir. A Tipi fonlarda T günü 13:15’e kadar verilen alış emirleri ertesi gün (T+1), satış emirleri ise bir sonraki gün (T+2) gerçekleşir. 13:15’ten sonra verilen bütün emirlerin gerçekleşme tarihlerine 1 gün eklenir. ** 09:00 - 13:30 saatleri arasında tüm TEB Şubeleri'nden işlem yapabilirsiniz. Saat 13:30 - 16:00 arasında Likit Fon işlemlerini sadece, 0 850 200 0 666 TEB Telefon Şubesi, teb.com.tr ve TEB Express’lerden, yapabilirsiniz.
Burada yer alan bilgiler TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak
yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım fonlarının geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır.
Bu kaynakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalardan TEB Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.
Download