şişeleme tesisi kurulumu yapan ektam makine

advertisement
IFS Başarı hİkayesİ EKTAM MAKİNE
ŞİŞELEME TESİSİ KURULUMU
YAPAN EKTAM MAKİNE,
IFS ERP İLE DAHA KONTROLLÜ
Ektam Makine’den ve
kendinizden bahseder
misiniz?
daha verimli bir kaynak kullanımı çalışmasının yapılmasını
zorlaştırıyor. Tüm bu yaşanan eksiklikler, işletmenin süreç
içerisinde yurt içi ve özellikle yurtdışında daha etkin bir
rekabet politikası izlemesini de engelliyor.
EKTAM Makine, 1977 yılından
beri meşrubat ve gazsız içecekler
için dolum hatları imal ediyor ve
anahtar teslimi şişeleme tesisleri
kuruyor. Çalkalama, dolum
ve kapatma makineleri,
meşrubat karıştırma ve
gazlandırma üniteleri,
etiketleme makineleri,
konveyör sistemleri gibi şişeleme tesisini oluşturan
ekipmanlar gibi birçok ürünümüz mevcut. Mühendislik
ve Proje Yönetimi, Üretim, Satış sonrası Servis,
Anahtar Teslimi Fabrika kurulumu temel faaliyet
alanlarımız içinde. Ben Dokuz Eylül Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Çeşitli
kalite sistem yönetimi ve iş geliştirme çalışmaları yaptım.
2010 yıl Mayıs ayından bu yana Ektam Makine’de ERP proje
Yöneticisi olarak çalışmaktayım.
ERP’ye neden ihtiyacınız olduğunu ve seçim
sürecinde neler yaşandığını anlatır mısınız?
Ektam Makine’de ERP sistemine geçiş kararı iki temel
eksikliğin sonucunda ortaya çıktı. Bunlar; süreçlerde ancak
doğru bir bilgi akışı ile sağlanabilecek olan izlenebilirlik
eksikliği ve üretim maliyetlerinde tam ve doğru analiz
çalışmasının yapılamamasıydı. İzlenebilirliğin eksikliği, hizmet
kalitesinin iyileştirilmesinin önünde ciddi bir engel teşkil
ederken, aynı zamanda operasyonel kayıplara ve gereksiz iş
tekrarlılığına da neden oluyordu. İşletmede oturmuş bir kalite
sisteminin kurulabilmesi için öncelikle bu eksiklerin ortadan
kalkması gerekiyordu.
Gerçekleşen maliyetlerin detaylı bir şekilde analiz
edilememesi ise daha uygun maliyetlerle ürün üretebilme ve
Uzun vadede bu sorunların ortadan kaldırılması ve Ektam
Makine’yi geleceğe daha sağlam şekilde taşıyabilmek için
girilen bu yolda, ilk olarak doğru bir ERP çözümü arayışına
başladık. Yaklaşık dört aylık
bir araştırma ve seçim süreci
yaşandı. Bu süreçte önyargısız
bir şekilde, internet ve bilinirlik
araştırmaları sonucunda sekiz
yazılım firmasıyla görüştük. Ön
görüşme sonrasında 5 firma
sunum yapmak üzere bir kez
daha davet edildi ve referansları
tek tek aranarak detaylı bilgi
alındı. Son üçe kalan firmanın referans firmalarına ziyaretler
düzenlendi. Yerinde ziyaretler sonunda son ikiye yerli bir
yazılım firması ve IFS kaldı. Tüm bu sürecin sonucunda IFS
ERP’de karar kılındı.
Bu karar verilirken tüm yazılımlar; tanınırlık, sektörel
uygunluk, yerel desteğinin olup olmaması, proje ekiplerinin
durumu, fiyatlandırma politikası, yazılımın web tabanlı
olup olmadığı, yazılım dili, veritabanı, kaynak kodlarına
ulaşılabilirlik, uyarlanabilirlik ve esneklik, yapısal üstünlük ve
referans firma görüşleri kriterlerine göre değerlendirildi ve bu
değerlendirme de bizi IFS ERP’ye götürdü.
Neden IFS ERP?
Ektam Makine sektör olarak diğer üretim biçimlerinden farklı
bir konumdadır. Üretimi siparişe dayalı, mühendislik temelli
büyük endüstriyel ekipman üretimi üzerinedir. Tamamen
proje bazlı çalışma yapısı vardır. Burada IFS bizim için önemli
olan birçok kriterde çok önde yer aldı. Bunlardan biraz
bahsedersek IFS ERP’yi seçmemizde bizim için önemli olan
kriterleri şöyle sıralayabiliriz.
www.ifs.com.tr
IFS Başarı hİkayesİ EKTAM MAKİNE
• Öncelikle IFS ERP’nin bizim de içerisinde sayılabileceğimiz
ETO (engineer to order-siparişe özel tasarım) üretim yapısına
uyum sağlayabilecek esneklikte olduğunu düşünüyoruz.
Uluslararası geçerliliği olan IFS ERP, bu sektörde çok sayıda
uluslararası ve ulusal güçlü referansa sahip. Bunun yanı sıra
Türkiye’nin en büyük makine üreticisi bir firma ile savunma
sanayinde proje bazlı çalışan çok güçlü diğer bir firmanın da
ERP seçimlerinde IFS ERP’yi tercih etmiş olması bizim için
oldukça fazla önem arz etti.
• IFS ERP’nin Oracle veritabanı üzerinde
çalışması, bize yazılımın sistem performansı
ve güvenliği açısından güçlü olacağını
düşündürdü.
yaşamadık. Program genel olarak bize uyum sağladı ve
küçük geliştirme taleplerimize de karşılık alabildik. Ayrıca
bizim için çok önemli olan yazılımın kullanıcı dostu olması
konusunda da haksız olmadıklarını gördük.
Henüz programın ilk fazı içerisindeyiz. Ancak birlikte
geçirdiğimiz çalışma deneyimlerimizi göz önünde
bulundurarak ikinci fazı da başarı ile tamamlayacağımızı
düşünüyorum.
IFS ERP firmanıza neler
kazandırdı?
• IFS ERP’nin, bizce en önemli özelliği
hem firmanıza uyarlama yapabileceğiniz
yapıda esneklik sağlaması, aynı zamanda
da birçok ihtiyaca yönelik çözümü içinde
hazır olarak barındırıyor olmasıydı. Şöyle
ki IFS ERP’de, farklı üretim tiplerine göre
örneğin, seri üretim için uyarlanmış özel bir
üretim modülü mevcutken, siparişe üretim
için ayrı bir modül, siparişe özel tasarım
için ki bu biz oluyoruz, sistemde ayrı bir üretim modülünü
daha en başta tercih edip bunu kullanabiliyorsunuz. Bununla
birlikte karşınıza örneğin “Siparişe Özel Üretim Çözümleri”ni
seçtiyseniz “PROJE MRP” gibi bir MRP yapısı geliyor.
• PROJE MRP sayesinde sistem içerisinde sadece bir
proje için (örneğin ürettiğiniz bir makine hattı için) MRP
çalıştırabiliyor ve bu şekilde satınalma ve iş emirlerinizi
zamana bağlı önceliklendirerek oluşturabiliyorsunuz.
• Üretim planlama sadece MRP modülünü değil, aynı
zamanda MPS, Sonlu Kapasite Hesaplama gibi ileri planlama
desteklerini de içinde barındırıyor.
• Sistem içerisinde bilgilerini sistemden alan ayrı bir “Proje
Yönetimi” modülü de mevcut. Burada siz istediğiniz ürün
ağacı üzerinden tıklayarak, istediğiniz projenin, istediğiniz
makinesinin, istediğiniz detayının proje aşamasını
izleyebiliyorsunuz. (İş emirleri durumu, malzeme durumu,
nerede bekliyor ve tüm diğer bilgileri)
• Tüm Kalite Sisteminizi sistem üzerine kurabiliyorsunuzdoküman revizyonlarınızı tamamen elektronik ortamda
yayınlayabiliyorsunuz. (ISO 9000, 16949) (Kalite planları,
talimat-prosedürler, istatistiksel kalite kontrol...)
• Sistem üzerinde süreç haritalarınızı oluşturabiliyorsunuz,
bu haritaları dinamik operasyonlarınıza linklerle
bağlayabiliyorsunuz.
• “Event Server” denilen bir yapı sayesinde herhangi bir
koşula bağlı olarak sistemde yapılacak her türlü uyarı ve
değişikliği yönetebiliyorsunuz.
• Hızlı ve stabil çalışan MRP yapısı var.
• IFS ERP proje tasarım bölümümüzün ihtiyacı olabilecek 2
boyutlu ve 3 boyutlu CAD entegrasyonlarını sağlıyor.
• İleriki aşamalarda firmanın sistemi kendisinin rahatça
yönetebilmesi ve ek modülleri bağımsız şekilde devreye
alabilmesi için, tüm eğitim dokümanlarını sizinle
paylaşıyorlar.
Bunun dışında projede geldiğimiz noktada ilk olarak Satış,
Satınalma, Ambar ve Muhasebe departmanlarının süreçlerini
devreye aldık. Şu ana kadar bu süreçlerle ilgili sıkıntı
Şu ana kadar IFS ERP’de
gerçekleştirdiğimiz kısımlardan
söz edersek; IFS ERP
kullanmaya başladığımız
süreçlerimizin gitgide düzene
girdiğini gözlemliyoruz. Eskiden
kayıtsız olan birçok iş adımının
artık aşama aşama kaydı
tutulabilmekte ve ihtiyaç
duyulduğunda geriye dönük
olarak da kolayca bu bilgilere
yeniden ulaşılabilmekte. Tüm kullanıcılar süreçleri şu anda
yakından izlemeye ve işlerini etkin bir şekilde takip etmeye
başladılar. Program aynı zamanda tam bir hata avcısı
şeklinde çalışıyor. Eski durumda kesinlikle yakalanmayacak
önemli hatalar, IFS ERP sayesinde tespit edilerek hatalar
minimuma indiriliyor. Yöneticiler de istedikleri an, programa
bağlanarak aksayan yönlere anında müdahale edebiliyorlar.
İleride diğer süreçlerin de entegrasyonuyla çok daha etkin
raporlar alınabileceğini, iyi bir proje takibi ve maliyetlendirme
ile verilere dayalı çok daha etkin bir yönetimin
gerçekleştirilebileceğini ve böylece uzun dönemli doğru
stratejik kararlar verilebileceğini düşünmekteyiz.
ERP projesine başlamak isteyen firmalara
önerileriniz nelerdir?
ERP seçimindeki en önemli kararın, firma yapısına
en uygun yazılımı seçebiliyor olmaktan geçtiğini
düşünüyorum. Bunun yanı sıra elbette ki yönetimin bu
projenin arkasında olduğunu çalışanlarına hissettirmesi
başarıda bir diğer önemli kriteri teşkil edecektir. Bence
çalışanları bir ERP kullanıcısı olmanın onların mesleki
gelişiminde çok önemli bir yapı taşı olduğuna inandırmak,
onları projenin gerçek birer parçası yapmak, bu şekilde
motive olmuş kullanıcılarla çalışmayı daha da verimli hale
getirebilecektir.
Bilgi teknolojileri günümüzün olmazsa olmazı arasında yer
almakta ve önemi giderek daha da iyi anlaşılmaktadır.
Nerede olduğunu doğru şekilde tespit edemeyen bir
kimse nereye gideceğine de karar veremez durumda
olacaktır.
Bu nedenle diğer firmalara önerim şudur: Bu kararı ne
kadar erken verirseniz, bu, sizin rakiplerinizden o kadar
adım önde olmanızı sağlayacaktır. Böyle bir süreçte en
önemli olan ise bence, gerek üst yönetimin gerekse alt
kademelerin bu süreci en başından itibaren titizlikle ve
sabırla doğru yönetebilmesidir.
Funda Özvardarlı
ERP Proje Sorumlusu / Ektam Makine
www.ifs.com.tr
Download