Dolaşım Fizyolojisi

advertisement
BAŞLARKEN
Sevgili arkadaşlar.
Fizyoloji uygulamalı çalışmalarına hoşgeldiniz.Bütün bir yıl boyunca ders programınızda
belirtilen saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Bu süre içinde sizlere uygulamalı çalışmalarla şu
bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyoruz:
1)Meslek yaşamınız sırasında kullanacağınız laboratuar becerilerine temel oluşturmak
üzere çeşitli laboratuar gereçlerini ve bir laboratuar ortamını doğru kullanabilmenizi
2)Çeşitli organ ve sistemlerin işleyiş ve düzenleme mekanizmalarını bir deney ortamında
eksiksiz gözleyebilmenizi ve gözlem sonuçlarını kaydedebilmenizi, bu gözlemlerden uygun
sonuçlar çıkarma becerisi kazanmanızı
3)Meslek yaşamınızda kullanacağınız bazı temel muayene yöntem ve laboratuar testlerini
yapabilmenizi istiyoruz.
Az sayıda uygulamalı çalışmada yalnızca gözlemci olacaksınız. Uygulamalı çalışmaların
çoğunda ise belli ölçütlere uygun olarak bir beceriyi tamamen kazanmanızı yani uygulamayı
tümüyle sizin gerçekleştirmenizi istiyoruz.
Soru ve önerileriniz için tüm öğretim üye ve yardımcıları olarak kapımız size her zaman
açık.
Birlikte verimli bir yıl geçirmek dileğiyle......
Fizyoloji Anabilim Dalı
LABORATUARDA ÇALIŞMA KURALLARI
1. Laboratuar çalışması programda belirtilen saatte başlar. Laboratuar çalışmalarına
devam zorunludur. Bir yarıyılda yıl içinde bir uygulamadan fazla devamsızlığı olanlar
devamsızlıktan kalır. Bir yarıyılda en fazla iki kez telafi yapabilirsiniz.
2. Her çalışmadan önce programa göre yapılacak çalışmayı kitabınızdan bir kez
okumanız gerekir.
3. Kan yada kimyasal maddelerin ellerinize,giysilerinize yada laboratuar ortamına
bulaşmamasına çok özen göstermelisiniz. Tezgah üzerine damlayan kan yada
kimyasal maddeleri hemen pamukla temizlemelisiniz. Kanla bulaşmış materyalin ve
tezgahların temizliği için taze hazırlanmış %10 çamaşır suyu (sodyum hipoklorit)
kullanılmalıdır.
4. Çalışma sırasında oluşan çöpleri asistanınızın göstereceği yerlerde toplamalısınız.
5. Laboratuar çalışması sırasında beyaz bir önlük giymeli ve gömleğin düğmelerini ilikli
tutmalısınız.
6. Ellerinizi işlemlere başlamadan önce ve sonra yıkamalısınız.
7. Çalışma bittikten sonra çalışma masasının üzerini toplamalı, mikroskop ışığını ve
diğer aletlerin kapalı olup olmadığını kontrol etmeli ,açık olanları kapatmalı ve masayı
bulduğunuz gibi bırakmalısınız.
8. Su, elektrik, ışıklar vb yi gerekli olmadıkça açık tutmamalısınız.
Dikkat!
Alet ve gereçlerin teminindeki zorluk nedeniyle kullanılan alet yada gereçlere zarar
verilmesi durumunda hasarı yapanın ödemesi gereklidir.
Dolaşım I
Uygulamalı çalışmanın sonunda 2. sınıf öğrencileri :
Aşağıdaki terimleri tanımlayabilmelidir:
-
kardiyomekanogram, kimograf, serfin, sistol, diyastol, ekstrasistol, refrakter dönem,
nomotop eksitasyon odağı,
Çizilmiş bir kardiyomekanogram üzerinde:
-Atriyum sistolünü, ventrikül sistolünü, diyastolü, ekstrasistolü, kompansatuar pause bölgesini
gösterebilmelidir.
-Kardiyomekanogramda frekans ve amplitüd değişikliklerini tanıyabilmeli, soğuk ve sıcağın
etkilerini amplitüd ve frekans değişiklikleriyle tanımlayabilmelidir.
-Soğuk ve sıcağın kalp işlerliği üzerine etkilerini tıbbi durumlar açısından tartışabilmelidir.
(Soğuk suda uzun süre kalma sonucu kalp durması, kalp yetmezliği olanlara kaplıca tedavisi
önerilmesinin sakıncaları)
-Kalp kasında hep hiç yasasının mekanizmasını açıklayabilmelidir.
-Stannius un birinci ve ikinci bağlarının yerini söyleyebilmeli
-Stannius un birinci ve ikinci bağları ile kurbağa kalbinde ortaya çıkan ritm değişikliklerini
söyleyebilmeli, bu değişikliklerin mekanizmalarını tanımlayabilmelidir.
-Stannius un 1. bağı ile insan kalbindeki blok mekanizması arasındaki bağlantıyı
kurabilmelidir.
-Aşağıdaki iyonların, nörohormon ve ilaçların kalp frekans ve amplitüdüne etkilerini
belirtebilmelidir:
-Kalsiyum (artış ve azalmasının)
-Potasyum (artışının)
-Adrenalin
-Asetil kolin
-Atropin
-Bu maddelerin kalp işlerliğine etkilerine ilişkin gözlemlerine dayanarak tıpta kullanımlarını
tartışabilmelidir.
Deney Raporu
Konu : Dolaşım Fizyolojisi
Ad Soyad :
Fakülte Numarası :
Tarih :
Öğretim Üyesi :
Uygulama Grubu :
Deney basamakları :
1. Kalp preparatının hazırlanması ve mekanograma bağlanması
2. Mekanogram çizdirilmesi
a. Atrium ve ventrikül sistolünün gösterilmesi
b. Kalp hızının hesaplanması
3. Kalbin elektriksel uyarımının kalp kasılmasına etkilerinin gözlenmesi
4. Kalp hızı ve kasılma gücüne sıcak ve soğuğun etkisinin incelenmesi
5. Sempatik ve parasempatik sinir sisteminin kalp hızı ve kasılma üzerine etkilerinin gözlenmesi
6. Kalsiyum ve potasyum çözeltilerinin kalp kasılması üzerine etkilerinin gözlenmesi
7. Birinci ve ikinci Stannius bağlarının atılması ve etkilerinin gözlenmesi
8. Kalpte hep-hiç yasanın gözlenmesi
Deney basamaklarının uygulanması ve sonuçları :
Download