2015-13 Senato 08.12.2015 - Kemerburgaz Üniversitesi

advertisement
T.C.
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
SENATO TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No
Tarih
Saat
Yer
: 2015/13
: 08.12.2015
: 14:00
: 03 no.lu Toplantı Salonu
TOPLANTIYA KATILANLAR:
Prof. Dr. Çağrı ERHAN
Prof. Dr. Emre ALKİN
Prof. Dr. Akgül YEŞİLADA
Prof. Dr. Kaan ÖKTEN
Prof. Dr. İsmet Vildan ALPTEKİN
Prof. Dr. Aysu İNSEL
Prof. Dr. Şükran ŞIPKA
Prof. Dr. Hayri Yılmaz KAPTAN
Prof. Dr. M. Erhun EYÜBOĞLU
Prof. Dr. Turgut İPEK
Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL
Öğr. Gör. Müge Ayşe GENCER
Prof. Dr. Mehmet TANOL
Doç. Dr. Oğuz BAYAT
Yrd. Doç. Dr. Bahadır KAYNAK
Prof. Dr. Mahmut YÜKSEL
Prof. Dr. Haluk Levent
Prof. Dr. Veysel GAZİ
Doç. Dr. Hakkı SUNAY
Doç. Dr. Leyla ATEŞ
Boğaçhan ÇANAK
Rektör
Rektör Yardımcısı
Eczacılık Fakültesi Dekanı
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V./Rektör Yardımcısı
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Hukuk Fakültesi Dekanı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Tıp Fakültesi Dekanı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Sosyal Bilimler Enstitü Müdür V.
Tıp Fakültesi Temsilcisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Genel Sekreter / Raportör
TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR
Prof. Dr. Süreyya ÖLGEN
Eczacılık Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Aylin İLDEN KOÇKAR
Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Cemile TUNA
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
GÜNDEM:
1. Eğitim komisyonu kararlarının görüşülmesi,
2. Mevzuat Komisyonu tekliflerinin görüşülmesi,
3. “Her türlü ayrımcılık ve mobbing ile mücadele” komisyonuna üye seçimi hususunun
görüşülmesi,
4. Diğer konular,
Karar No : 2015 /13 Tarih : 08/12/2015 Saat : 14:00
1
KARARLAR:
1. 07.12.2015 tarihli ve 2015/08 sayılı Eğitim Komisyonu kararlarında yer alan;
Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın 02.12.2015 tarih ve 273 sayılı yazısı ile bildirdiği Hukuk lisans
programı müfredatının 2.yarıyılında yer alan Alan Seçmeli Dersler (1) listesine LAW 264
Arabuluculuk (3-0-4) dersinin eklenmesine, 6.yarıyılda bulunan Alan Seçmeli Dersler (6)
listesine LAW 354 Enerji Hukuku (3-0-4) dersinin eklenmesine, 8.yarıyılda bulunan Alan
Seçmeli Dersler (9) listesine LAW 354 Enerji Hukuku (3-0-4) dersinin eklenmesine, 8.yarıyılda
bulunan Alan Seçmeli Dersler (10) listesine LAW 352 Fikri Mülkiyet Hukuku (3-0-4) ve
LAW 354 Enerji Hukuku (3-0-4) dersinin eklenmesine, 8.yarıyılda bulunan Alan Seçmeli
Dersler (11) listesine LAW 351 Rekabet Hukuku (3-0-4), LAW 354 Enerji Hukuku (3-0-4),
LAW 394 Yabancı Yatırım Hukuku (3-0-4) derslerinin eklenmesine; ayrıca LAW 354 Enerji
Hukuku (3-0-4) (Türkçe) dersinin LAW 354 Enerji Hukuku (3-0-4) (İngilizce) olarak
güncellenmesine ilişkin önerisinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası İlişkiler
Doktora Programı (Türkçe/İngilizce) açılmasına ilişkin önerisinin ekteki şekliyle kabul
edilmesine ve Yükseköğretim Kurumu’na bildirilmek üzere Mütevelli Heyete sunulmasına oy
birliği ile karar verilmiştir.(Ek-1)
2. Mevzuat Komisyonu’nda görüşülen tekliflerin ekteki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir. (Ek-2)
3. “Her Türlü Ayrımcılık ve Mobbing ile Mücadele” komisyonu üyelerinin senatoda
yapılan seçimle belirlenen ve aşağıda isimleri yer alan Profesör öğretim üyelerinden
oluşmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Her Türlü Ayrımcılık ve Mobbing ile Mücadele Komisyonu Üyeleri:
- Prof. Dr. Şükran ŞIPKA
- Prof. Dr. Aysu İNSEL
- Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU
4. Görüşülecek başka bir konu bulunmadığından, toplantıya son verilmiştir. Toplantıda
alınan kararlar Genel Sekreterlik tarafından takip edilecektir.
Prof. Dr. Çağrı ERHAN
Rektör
Prof. Dr. Emre ALKİN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Akgül YEŞİLADA
Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kaan ÖKTEN
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Karar No : 2015/13 Tarih : 08/12/2015
Saat : 14:00
2
Prof. Dr. İsmet Vildan ALPTEKİN
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Dekanı
Prof. Dr. Şükran ŞIPKA
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aysu İNSEL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı
Prof. Dr. Hayri Yılmaz KAPTAN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekanı
Prof. Dr. M. Erhun EYÜBOĞLU
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Turgut İPEK
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Müge Ayşe GENCER
Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Mehmet TANOL
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Oğuz BAYAT
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Bahadır KAYNAK
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Süreyya ÖLGEN
Eczacılık Fakültesi
(KATILMADI)
Prof. Dr. Mahmut YÜKSEL
Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Haluk LEVENT
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Karar No : 2015/13 Tarih : 08/12/2015
Saat : 14:00
3
Prof. Dr. Veysel GAZİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. Hakkı SUNAY
Diş Hekimliği Fakültesi
Doç. Dr. Leyla ATEŞ
Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Aylin İLDEN KOÇKAR
Fen Edebiyat Fakültesi
(KATILMADI)
Yrd. Doç. Dr. Cemile TUNA
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
(KATILMADI)
Boğaçhan ÇANAK
Genel Sekreter (Raportör)
Karar No : 2015/13 Tarih : 08/12/2015
Saat : 14:00
4
Download