Mat 116 Ders Programı - Bahar 2015

advertisement
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Malzeme B.M. MAT 116 DERS PROGRAMI
Dr. Emira Akkurt
Ofis: H Blok # 201
Tel: (262) 605 1378
Email: [email protected]
Ders İçeriği: Lineer Denklem Sistemleri, Matris cebiri: Matrislerde toplama ve çarpma, özel
matrisler, matrislerin alt matrislere ayrılışı, matrisin eşhelon formu, elementer matrisler, matrisin tersi.
Determinant fonksiyonu ve özellikleri, Cramer kuralı. Ek matris ile bir matrisin tersini bulma
Vektör uzayları: Lineer bağımsızlık, lineer birleşim, matrisin taban (baz), boyut, izomorfizm, taban
değiştirme, altuzaylar. Bir matrisinin rankı, Lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün görüntüsü ve
çekirdeği, Lineer dönüşümlerin matris gösterimleri., Özdeğer ve Özvektörler, Köşegenleştirme.
Ders Kitabı: 1) Elementary Lineer Algebra, 7th Ed. Bernard Kolman ve David R. Hill
Değerlendirme:
Toplam Skor 100 üzerinden değerlendirilecek; arasınav %40 ve finalin % 60’şı alınarak
hesaplanacaktır.
Ders Müfredatı
1. Hafta
Konular
Lineer Denklem Sistemleri; Matrisler
2. Hafta
Matris Cebiri: Matrislerde toplama ve çarpma, özel matrisler, alt matrislere ayırma
3. Hafta
Özel tip matrisler, matrisin eşhelon formu, elementer matrisler, matrisin tersi
4. Hafta
Determinant fonksiyonu, determinantın hesabı ve özellikleri, Cramer kuralı
5. Hafta
Vektör uzayları ve Alt vektör uzayları
6. Hafta
Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık kavramları
7. Hafta
Taban (baz) ve boyut kavramları
8. Hafta
Arasınav
9. Hafta
Elemanter matris dönüşümleri
10.Hafta
Vektör cebiri ve vektör uzayları
11.Hafta
İç çarpım uzayları, Gramm-Schmidt Metodu
12.Hafta
Lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün görüntüsü ve çekirdeği
13.Hafta
Lineer dönüşümlerin matris gösterimleri
14.Hafta
Özdeğerler, özvektörler ve köşegenleştirme.
Derslere devamlılık zorunludur. En az %80 !!! . Her konu bitiminde uygulamaya
yönelik değerlendirilmemek üzere ödev dağıtımı olacaktır. Bilgilerinize…
Download