Bir X rastlantı değişkenine ait fX(x) olasılık yoğunluk fonksiyonu N(0

advertisement
AD SOYAD
NUMARA
Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
OLASILIK VE RASTLANTI DEĞİŞKENLERİ DERSİ
4. KISA SÜRELİ SINAV SORUSU
11.05.2007
SORU) Bir X rastlantı değişkenine ait fX(x) olasılık yoğunluk fonksiyonu N(0,1) ile
tanımlanmış olsun. Bir başka Y rastlantı değişkeni ise X cinsinden aşağıdaki gibi verilen
Y=g(X) dönüşüm kuralı ile tanımlanmaktadır.
0 x  0
g ( x)  
x x  0
Buna göre,
a) Y rastlantı değişkenine ait olasılık dağılım fonksiyonu FY(y) ifadesini elde
edin ve çizin.
b) Y rastlantı değişkenine ait olasılık yoğunluk fonksiyonu fY(y) ifadesini elde
edin ve çizin.
Download