Simülasyon Vize Cevaplar Cevap 1. Rastgele sayıların kullanım

advertisement
Simülasyon Vize Cevaplar Cevap 1. Rastgele sayıların kullanım sırasına göre çözüm farklılık gösterebilir, 3 farklı alternatif çözüm için değerler aşağıda verilmiştir: 0.435 0.757 0.791 0.563 1.006 0.277 1.034 1.93 1.115 1.818 1.314 0.882 1.385 0.128 1.512 1.401 0.994 0.31 0.447 0.652 x1 0.435 1.006 1.115 1.385 0.994 y1 0.757 0.277 1.818 0.128 0.31 x2 0.791 1.034 1.314 1.512 0.447 y2 0.563 1.93 0.882 1.401 0.652 Uzaklık 0.405428 1.653237 0.956921 1.279319 0.645115 Olasılık x1 0.435 0.757 0.791 0.563 1.006 y1 0.277 1.034 1.93 1.115 1.818 x2 1.314 0.882 1.385 0.128 1.512 y2 1.401 0.994 0.31 0.447 0.652 Uzaklık 1.426891 0.131244 1.725467 0.797151 1.271059 Olasılık x1 0.435 0.757 0.791 0.563 1.006 x2 0.277 1.034 1.93 1.115 1.818 y1 1.314 0.882 1.385 0.128 1.512 y2 1.401 0.994 0.31 0.447 0.652 Uzaklık 0.180369 0.298786 1.566188 0.637546 1.18277 Olasılık 0.8den küçük 1 0 0 0 1 2 0.4 Büyük 0 1 1 1 0 3 5 0.8den küçük 0 1 0 1 0 2 0.4 Büyük 1 0 1 0 1 3 5 0.8den küçük 1 1 0 1 0 3 0.6 Büyük 0 0 1 0 1 2 5 Cevap 3. P(2­0.06 ≤ x ≤ 2+0.06) = P (1.94≤ x ≤ 2.06) = P( (1.94­2)/0.2≤ x ≤(2.06­2)/0.2)= P(­0.3≤ x ≤0.3) = 2*P(0≤ x ≤0.3)=2*0.1179=0.2358 İstenilen olasılık değeri=0.2358
Cevap2: Sorunun çözüm diyağramı aşağıdaki gibi olacaktır:
Download