Felsefenin, genelde, -lisede okutulan ders kitaplarının da etkisiyle

advertisement
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ
SEMPOZYUM ÇAĞRISI
FELSEFE VE ÇAĞIMIZIN SORUNLARI
03-05 MAYIS 2006, ISPARTA
Felsefenin, genelde, -lisede okutulan ders kitaplarının da etkisiyle- yalnızca “soru soran, sorgulayan” bir
etkinlik olduğuna, onu diğer bilgisel/bilimsel etkinliklerden ayıranın da bu olduğuna inanılır. Liseden sonra
felsefeyle yakından ilgilenme olanağını yeniden bulamayan kişi, felsefenin kimi “ilginç”, kimi “tuhaf”, kimi
“çarpıcı” görünen birtakım sorulardan oluşan kafa karıştırıcı bir alan olduğuna hükmederek ondan uzak durur.
Aslında bu hüküm yalnızca felsefeye ilgisiz insanlara özgü de değildir; bugün pekçok felsefeci de felsefi
etkinliğe yalnızca bu kadar bir işlev tanımaktan geri durmamaktadır. Oysa “soru sormak” ve “sorgulamak”, yalnızca
bütün bilgisel/bilimsel disiplinler için söz konusu olmakla kalmaz, aynı zamanda bütün insanların da gerçekleştirdiği
etkinliklerdir.
Felsefenin neliği söz konusu olduğunda yalnızca “soru sorma” etkinliğiyle sınırlanmaya çalışılmasının iki
nedeni var gibi görünmektedir. Birincisi, felsefede yanıtların önemsiz olduğuna inanılmasıdır. İkincisiyse, yanıtların
önemi olsa bile, yalnızca ilginçlik bakımından önemleri olduğunun, bunların doğruluğunun ya da yanlışlığının
önemsiz olduğunun düşünülmesidir. SDÜ Felsefe Bölümü öğretim üyeleri olarak bizler felsefeyi felsefe yapanın,
sorularının niteliğinden çok, verdiği yanıtların niteliği olduğuna inanıyoruz. Herkes soru sorar, ama çok az kişi
filozof sayılır. 2500 yıllık felsefe tarihi otuzbeş-kırk kişinin omuzları üzerinde yükselir. Bize öyle geliyor ki, bu az
sayıdaki filozofu diğerlerinden ayıran, onların birilerinin hoşuna giden yanıtlar vermiş olmaları değil, insanların
içinde yaşadıkları dünyadaki sorunlar karşısında -doğruluklarından dolayı- işe yarayan yanıtlar vermiş olmalarıdır.
Bu Sempozyumun amacı, felsefenin neliğini yeniden ele alarak işe başlayıp, insanın değişik etkinlik
alanlarını kendine konu edinmiş belli başlı felsefe disiplinlerinde çağımıza özgü sorunlara getirilmiş ve
getirilebilecek olanaklı çözümleri serimlemektir. Bu amaçla, Felsefenin Neliği (Felsefe-Dünya İlişkisi), Bilgi
Felsefesi, Varlık Felsefesi, Estetik ve Sanat Felsefesi, Etik, Siyaset Felsefesi (Toplum, Devlet, Hukuk Felsefesi),
Bilim Felsefesi, Tarih Felsefesi, Dil Felsefesi, İnsan Hakları, Çağımızın Sorunları ve Felsefe konu başlıklarının
altına yerleştirilebilecek, çağımızın temel bir sorununu ele alan ve ona çözüm öneren bildirilerinizin 400 kelimeyi
aşmayan özetini (adınızı, soyadınızı, çalıştığınız kurumu, yazınızın başlığını, yukarıdaki seksiyonlardan hangisi
altında sunum yapmak istediğinizi de ekleyerek) en geç 10 Ocak 2006 tarihine kadar aşağıdaki e-posta
adreslerinden birine göndermenizi beklemekteyiz.
Oturumlarda sunulacak bildiriler için 20 dakika, bu sunuma ilişkin tartışma için de 10 dakika ayrılacaktır.
Gelen başvuruların değerlendirilmesi, Türk Üniversitelerindeki Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden oluşan
bir Bilim Kurulu’nca yapılacaktır. Bilim Kurulu’nca kabul edilen bildirilerin sahiplerine ayrıca davet yazısı
gönderilecektir.
Sempozyumumuza katılım ücreti 100 YTL olup, bu ücret karşılığında 3 günlük konaklama, yemek, ve
Eğirdir’e yapılacak yemekli bir gezi sunulacaktır. Bu ücretin yatırılacağı son tarih ve hesap numarası davet
mektubuyla birlikte katılımcı olmak isteyenlere ve ilgililere daha sonra bildirilecektir.
Sempozyumda sunulan bildiriler bir ortak kitap ya da dergi formatında yayımlanacaktır.
Bildirilerin gönderileceği e-posta adresleri:
[email protected]
[email protected]
Yazışma Adresi:
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Doğu Kampüsü
Çünür-ISPARTA
Tel: 0246 211 4164-65-66
Fax: 0246 237 11 06
Düzenleme Komitesi
Levent Aysever, Işıl Bayar Bravo, Hamdi Bravo
Bilim Kurulu
Ahmet İnam, Abdullah Kaygı, Betül Çotuksöken, Cemal Güzel, Doğan Özlem, Hamdi Bravo, Harun Tepe,
Işıl Bayar Bravo, İoanna Kuçuradi, Kurtuluş Dinçer, Levent Aysever, Sabri Büyükdüvenci, Uluğ Nutku
Download