Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

advertisement
Ders Adı
Genetik 2
Kodu
Yerel
Kredi
AKTS
Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
MBG2212
4
6
3
0
2
Önkoşullar
Yarıyıl
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş Şekli
Dersi Sunan Akademik
Birim
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Genetik 1
Bahar
Türkçe
Lisans
Zorunlu @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Uzmanlık/Alan Dersleri
Yüz yüze
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dersin İçeriği
Giriş: Genetik açıdan hücre ve hücre bileşenleri (sitoplazma, çekirdek, kromatin, DNA, RNA, proteinler
DNA ve RNA yapısı ve analizi)/, DNA replikasyonu ve rekombinasyonu , Kromozom Yapısı ve
Kromozomlarda DNA Organizasyonu, Genetik kod ve transkripsiyon, Translasyon ve proteinler,
Prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen anlatımının düzenlenmesi , Gen mutasyonları DNA onarımı ve yer
değiştiren elementler , Rekombinant DNA teknolojisi ve Gen klonlama, Genomik, Gelişim Genetiği, Kanser
ve Hücre döngüsünün düzenlenmesi , Evrimsel Genetik , Genetik Teknolojinin Uygulamaları ve Etik
Konular.
Ders Kitabı / Malzemesi / 
Önerilen Kaynaklar
Concepts of Genetics, 9th Edition William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer, Michael
A. Palladino Benjamin Cummings 2009.
Introduction to Genetik Analysis, 10th Edition Anthony J.F. Griffiths , Susan R. Wessler , Sean B. Carroll ,
John Doebley 2012.
Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts,
Peter Walter Garland Science, Sinauer Associates Inc, Sunderland, 2002.
Şenay Vural Korkut
Şenay Vural Korkut, Nehir Özdemir Özgentürk
Ders Genetiğin (DNA ve RNA yapısı, replikasyon, transkripsiyon, translasyon, ve mutasyonu içeren)
moleküler temellerini öğretmek, öğrencilere kromozom yapısı ve genlerin kromozom üzerindeki
organizasyonunu göstermek, önemli genetik tekniklerin nasıl çalıştığını ve kullanıldığını açıklamak ve
klonlama, transgenik organizmalar, genom projeleri gibi güncel genetik konuları göstermek amacıyla
tasarlanmıştır.


Opsiyonel Program
Bileşenleri
Yok
Ders Öğrenim Çıktıları
1.
Öğrenciler genetik materyal olarak yapı ve fonksiyonu arasında bağlantı kurabilecektir.
2.
Öğrenciler DNA'dan proteine genetik bilgi akışının temellerini tanımlayacaktır.
3.
Öğrenciler DNA mutasyonlarını sınıflandırabilecektir.
4.
Öğrenciler ökaryotlarda ve prokaryotlarda gen anlatımını düzenlenmesini açıklayarak bu konuda çıkarımlar
yapabilecektir.
5.
Öğrenciler temel genetik çalışmalar ve genom projelerinden elde edilen bilgilerin uygulamalı bilgi ve
teknoloji üretiminde kullanımı konusunda çıkarımlar yapabilecektir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Konular
Ön Hazırlık
2
Giriş: Genetik açıdan hücre ve hücre bileşenleri (sitoplazma, çekirdek, kromatin, DNA,
RNA, proteinler)
DNA ve RNA yapısı ve analizi
3
DNA replikasyonu ve rekombinasyonu
Ders Kitabı III,
Bölüm 1
Ders Kitabı I, Bölüm
10
Ders Kitabı I, Bölüm
Hafta
1
4
Kromozom Yapısı ve Kromozomlarda DNA Organizasyonu
5
Genetik kod ve transkripsiyon
6
Translasyon ve proteinler
7
Prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen anlatımının düzenlenmesi
8
9
Ara sınav
Gen mutasyonları DNA onarımı ve yer değiştiren elementler
10
Rekombinant DNA teknolojisi ve Gen klonlama
11
Genomik
12
Dinamik Genomik, Hareketli DNA Elementleri
13
Gelişim Genetiği
14
Kanser ve Hücre döngüsünün düzenlenmesi
15
Genetik Teknolojinin Uygulamaları ve Etik Konular
16
Final Haftası
11
Ders Kitabı I, Bölüm
12
Ders Kitabı I, Bölüm
14, Ders Kitabı II,
Bölüm 8
Ders Kitabı I, Bölüm
15, Ders Kitabı II,
Bölüm 9
Ders Kitabı I, Bölüm
17-18
Ders Kitabı II,
Bölüm 16
Ders Kitabı II,
Bölüm 10
Ders Kitabı I, Bölüm
21, Ders Kitabı II,
Bölüm 14
Ders Kitabı I, Bölüm
22, Ders Kitabı II,
Bölüm 15
Ders Kitabı I, Bölüm
19, Ders Kitabı II,
Bölüm 13
Ders Kitabı I, Bölüm
20
Ders Kitabı I, Bölüm
24
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Sayı
Katkı Payı
1
20
1
1
5
5
1
1
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
30
40
60
40
100
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Sayı
Süresi (Saat)
Toplam İşyükü
14
14
3
2
42
28
14
2
28
1
10
10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
1
1
1
3
30
40
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
3
30
40
181
6.03
6
Download